Denník N

Mediácia (1. časť)

Prvá časť zo série blogov o mediácii, v ktorej sa dozviete základné informácie o sporných stranách, predmete sporu a okolnostiach jeho vzniku a kontext vzniknutej situácie. Opísaná situácia a spor sú reálne. Mená, miesta a niektoré ďalšie skutočnosti sú pozmenené.

Paľo je majiteľom menších stavebnín na západe Slovenska. Podniká od roku 2004 a napriek ťažšiemu rozbehu sa mu v obchodovaní celkom darí.  Podnikať v stavebníctve v malom okresnom meste nie je vôbec jednoduché. Zo skúseností vie, že najdôležitejšie sú vzťahy.  Z obchodných partnerov sa neraz stali kamaráti v dobrom aj v zlom. S niektorými z nich sa stretávajú i v súkromí, spolu oslavujú výročia a s rodinami trávia spoločné dovolenky.

Jedným z takých je aj o niekoľko rokov mladší Števo. Števo je od roku 2007 majiteľom malej stavebnej firmy. Začínal drobnými stavebnými prácami s dvomi spolupracovníkmi – „dohodármi“ a  jednou starou Aviou.   Dnes má niekoľko kusov modernej techniky, zamestnáva  10  kmeňových zamestnancov a niekoľko drobných živnostníkov, ktorí spolu zvládnu aj náročnejšiu stavbu rodinných domov, či  väčšie mestské a štátne zákazky.

Vzťah Paľa a Števa má ešte jedno špecifikum. Števo je na najlepšej ceste stať sa Paľovým švagrom. S jeho mladšou sestrou Janou si pred tromi rokmi padli do oka  a pred pár mesiacmi  všetci spoločne plánovali osláviť zásnuby.

Števo práve prežíval v podnikaní ťažké obdobie a  niekoľko mesiacov Paľovi nezaplatil za dodávku stavebného materiálu. Števo mal ťažkosti s  platením  všetkým svojim partnerom i zamestnancom.  S odretými ušami a s drobným meškaním im však zatiaľ vždy zaplatil. Len platiť Paľovi mu stále akosi nevychádzalo. Počas oslavy zásnub došlo medzi  nimi ku konfliktu. Paľo situáciu vyhodnotil  tak, že Števo zneužíva dobré vzťahy a blížiacu sa svadbu vo svoj prospech.  Števo sa bránil a snáď po stý krát sľuboval nápravu.  Počiatočné vzájomné uťahovanie si prerástlo v otvorenú hádku.  Jane sa spolu s ďalšími priateľmi podarilo hádku ukončiť, no spolu s hádkou v tej chvíli predčasne skončila aj oslava.

Paľo a Števo prestali komunikovať a Jana sa stala pre oboch hromozvodom. Hádky s bratom a snúbencom boli takmer na dennom poriadku a do konfliktu sa časom zapojili  celé rodiny. Situácia sa vymkla z rúk a spory sa začali ešte viac prehlbovať. Svadba v takejto atmosfére neprichádzala do úvahy. Jana mala svojho snúbenca úprimne rada a vzťah napriek tlaku príbuzenstva odmietala ukončiť. Znepriatelené rodiny sa čoraz viac zamestnávali  vlastnými emóciami a Števo pod tlakom  rezignoval a riešeniu dlhu sa začal vyhýbať.

Ten narástol na vyše tridsať tisíc a začal ohrozovať Paľovu firmu i domácnosť.  Pod hrozbou bankrotu sa Paľo rozhodol situáciu vyriešiť radikálne. Oslovil úspešného a v ich meste známeho právnika a  podal  žalobu na súd.  Paľo zaplatil  súdny poplatok  vo výške šesť percent z hodnoty sporu a tiež prvú odmenu advokátovi za jeho službu. Vedomie, že súd spor rozhodne najskôr o rok a pol,  cena bude vysoká a výsledok neistý  Paľovi na nálade nepridali a agresivita voči Števovi rástla. Čim bol radikálnejší, tým viac sa Števo pred problémom skrýval.

Jana sa obávala súdneho riešenia a jeho dôsledkov.  Bolo jasné, že jej snúbenec môže prísť o veľkú časť majetku. V meste poznala prípady, keď dlhy, súdne spory a exekúcie spôsobili v „lepšom“ prípade to, že sa zo vzdelaných a úspešných ľudí stali alkoholici a bezdomovci, v horšom prípade doviedli človeka k samovražde.  Z takejto predstavy mala naozaj hrôzu. Okrem toho, súdny spor by vzťah Paľa a Števa určite nezlepšil a to znamenalo, že na svadbu mohla definitívne zabudnúť. V sporoch, ktoré všetkým prerástli cez hlavu  sa preto zo všetkých síl snažila nájsť racionálne riešenie.

Pri hľadaní riešenia sa k nej stále častejšie dostávali informácie o mediácii.  Dozvedela sa, že „mediácia je alternatívne riešenie sporov, pri ktorých je žiadúce zachovať, alebo obnoviť korektné obchodné, rodinné, susedské, alebo iné medziľudské vzťahy a nie je nutné rozhodnutie autority.  Mediácia je relatívne lacnou, časovo menej náročnou a menej stresujúcou alternatívou súdneho sporu. Mediácia je proces, pri ktorom kvalifikovaný mediátor, zapísaný v zozname mediátorov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR,  v spore za žiadnych okolností nerozhoduje, ale pomáha stranám sporu nájsť obojstranne výhodné riešenie a uzavrieť dohodu.“ Dozvedela sa tiež, že „mediácia je dobrovoľná, dôverná a môže prebiehať pred, po, alebo súbežne so súdnym sporom.“ Tieto informácie ju zaujali a tak pátrala ďalej. Keď v zozname mediátorov našla niekoľkých so sídlom v ich okresnom meste snažila sa svojho stále ešte snúbenca presvedčiť, aby mediáciu  aspoň skúsil.  Po jej prehováraní, vysvetľovaní  Števo  nakoniec súhlasil a dohodol si s mediátorom stretnutie.

 

Teraz najčítanejšie

Michal Révay

Pôsobím ako preventista a intervent (konciliátor a facilitátor) zamestnaneckých vzťahov a lektor. V rokoch 2016 - 2019 som bol mediátor zapísaný v registri mediátorov MS SR.