Denník N

Košičania, je čas odvolať R. Rašiho z funkcie

Jednou z vymožeností demokracie je plebiscit. Táto zaužívaná forma prejavu názoru ľudí leží na zemi a treba ju len zdvihnúť a oprášiť. Ako vidno na príklade dedinky Ruská v Michalovskom okrese, občania mesta majú právo v plebiscite vyjadriť nespokojnosť s vedením mesta a odvolať primátora z Košíc z jeho funkcie.

Patrím k tým šťastlivcom, ktorí odolali pokušeniu vlastniť plechovú mašinu, ktorá nielenže znečisťuje ovzdušie a prispieva k vyčerpávaniu neobnoviteľnej prírodnej suroviny, ale je ročne príčinou úmrtí množstva nevinných ľudí.

Pochopil som, že vlastniť auto a jazdiť ním po košických uliciach prináša len zbytočný stres a výdavky. Navyše aj čakanie na MHD je niekedy zbytočné, lebo ak človek spozná mesto, absolvuje radšej cestu pešo. Samozrejme, iba ak nie je lenivý. Obyvatelia sídlisk majú možnosť využiť MHD, no vyžaduje si to vzdanie sa určitého komfortu.

Tento úvod píšem len preto, aby bolo jasné, že mňa sa EEI (https://dennikn.sk/blog/kto-je-firma-eei-a-co-priniesli-do-kosic/) netýka a nemal by som proti nemu nič namietať. Lenže… Mocní sa zas smejú ľuďom do očí. Pardón. Nesmejú. Oni sa im vysmievajú, ba škeria sa. Smäd po peniazoch je neuhasiteľný a chuť ožobračovať ľudí nehorázna.

Po prečítaní tohto blogu: (https://dennikn.sk/blog/primator-kosic-nezvestny/?ref=top-cl)som prišiel na to, že dialóg v meste nefunguje. Primátor mesta si neváži ľudí, ktorí ho zvolili a rozhodol sa ich požiadavky ignorovať. Nie je ochotný si ich ani vypočuť. Denne stretávam ľudí, ktorí sú rozhorčení. Počúvam tvrdenia, že „psí hlas do neba nedôjde“, „šťať proti vetru sa nedá“, a že „nič sa nedá robiť“. Nič.

Nič? Naozaj? Nie tak celkom. Myslím si, že už stačilo a treba zvolať: „A DOSŤ!“

Jednou z vymožeností demokracie je plebiscit. Táto zaužívaná forma prejavu názoru ľudí leží na zemi a treba ju len zdvihnúť a oprášiť. Ako vidno na príklade dedinky Ruská v Michalovskom okrese, občania mesta majú právo v plebiscite vyjadriť nespokojnosť s vedením mesta a odvolať primátora z Košíc z jeho funkcie.

Prípad Ruská

Obec Ruská je príkladom, kde napriek stresom, ktoré spôsobil odvolávaný starosta, poslanci a aktivisti zvládli nielen psychicky ale aj vecne všetky úskalia, ktoré na nich starosta nastražil. V Ruskej bolo vyhlásené miestne referendum o odvolaní starostu na 24. november 2012. Starosta odmietol vydať referendovej komisii zoznam oprávnených voličov a nevydal ani pečiatku, aby mohli byť opečiatkované referendové lístky

Problém absencie zoznamu oprávnených voličov vyriešila referendová komisia v spolupráci s obyvateľmi obce osobnými návštevami v domácnostiach, získaním údajov z rôznych zmlúv dostupných na úrade ale aj z katastra nehnuteľností. Obecnú pečiatku si pre potreby miestneho referenda jednoducho nechali vyrobiť. Bolo na nej napísané, že je vyhotovená len pre potreby referenda, čím sa vyhli podozreniam z neoprávneného používania obecných symbolov.

Starosta odmietol sprístupniť obecné priestory, preto ako miesto konania miestneho referenda určili objekt škôlky, ktorá patrí cirkvi. V obecnom rozhlase nechal starosta vyhlásiť oznam, že referendum sa konať nebude. Poslanci, aktivisti a všetci, ktorí sa referenda zúčastniť chceli, aktívne informovali obyvateľov obce, že referendum sa realizovať bude tak, ako im v zákonnej lehote 15 dní pred jeho konaním oznámila referendová komisia oznamom doručeným do domácností. Referendum sa konalo dňa 24. novembra 2012, a zo 478 oprávnených voličov prišlo k urnám 273 voličov, čo predstavovalo účasť 57,11 %. Referendum teda bolo platné a starosta bol odvolaný
(http://www.konzervativizmus.sk/article.php?5045)

Preto vyzývam Košičanov a ľudí, ktorí už majú dosť primátorovania človeka –  ktorý v deň, keď sa mal stretnúť so svojimi občanmi, si zvolil radšej pobyt v parlamente pri obhajobe svojho straníckeho kolegu, ktorého ľudia tiež vyzývajú na odchod – aby sa zorganizovali, vytvorili petičný výbor a začali zbierať podpisy na vyhlásenie plebiscitu s otázkou, či sú za odvolanie primátora mesta Košíc, Richarda Rašiho z funkcie.

Je čas, aby si mocní všimli, že majú ľuďom slúžiť oni a nie naopak. Nežijeme vo feudalizme a moc pochádza od ľudí.

Ak ľudia mohli rozhodnúť o odchode jednej krajiny z EÚ, nevravte mi, že nemôžu rozhodnúť o odchode jedného človeka z funkcie, ktorej sa spreneveril.

Teraz najčítanejšie