Denník N

Dodatky navyšujúce cenu fičia ďalej

Kaliňákovi sa rozpadá reforma verejného obstarávania

Minister vnútra Robert Kaliňák za jeden zo základných pilierov svojej reformy verejného obstarávania považoval zákaz dodatkov navyšujúcich cenu. V ostatných mesiacoch toto opatrenie opakovane spomenul ako jedno z dvoch najdôležitejších pri zmene zákona o verejnom obstarávaní. Navyšovanie ceny cez dodatky totiž bolo jedným z obľúbených spôsobov ako z verejného obstarávania odstrániť reálnu súťaž aj efektívne nakladanie s verejnými financiami.

Od 1. júla 2013 zákon o verejnom obstarávaní hovorí, že je “zakázané uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom… zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti.” Výnimky musí povoliť Rada Úradu pre verejné obstarávanie, ak “určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy.”

V praxi to však vyzerá úplne inak. V prvom rade podľa prechodných ustanovení zákona sa toto obmedzenie týka len zmlúv, ktoré sú uzavreté po 1. 7. 2013. K státisícom zmlúv uzavretých dovtedy je možné dodatky uzatvárať donekonečna. Príkladom sú dodatky, ktoré uzavrel poslanec SMERu a riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a poslanec NR SR Jozef Ježík k zmluve o stavbe nového nemocničného pavilónu. Napríklad 18. dodatok (naozaj osemnásty!!!) vo výške 2,63 milióna euro uzavrel 2. júla 2014, teda viac ako rok po účinnosti nového zákona.

Zákaz dodatkov však nefunguje ani pri nových zmluvách. Len pri letmom pohľade do Centrálneho registra zmlúv sme našli viac ako 20 zmlúv uzavretých AŽ po 1. júli 2013, ku ktorým už odvtedy stihli aj vzniknúť dodatky navyšujúce cenu.

Ako si to obstarávatelia dovoľujú? Opierajú sa o text zákona a rozhodnutie Rady ÚVO (menovanej vládou Roberta Fica). Podľa tohto rozhodnutia je zvýšením ceny len, ak sa zvýši jednotková cena (teda napríklad kg papiera sa bude dodávať za 2,50 eura namiesto 2,20 eura). Ak sa však navýšenie ceny tvári ako objednávka dodatočných prác, tak sa na to zákon nevzťahuje.

Príkladom je Slovenská správa ciest, ktorá stihla už takto navýšiť cenu dvoch zmlúv.

  • Inštaláciu záchytného zariadenia proti padaniu skál na I/59 Donovaly – Motyčky zvýšila z 903 405 euro o 98 874,4 euro. Odôvodnenie: “navýšenie rozsahu prác z titulu zmeny geologických pomerov”.
  • Banská Bystrica – Oprava zastávkových pruhov sa navýšila z 154 248 o 14 351,57 eura. Odôvodnenie: “navýšenie rozsahu prác z dôvodu vzniku nepredvídateľných okolností počas výstavby”.

Obe zmluvy boli uzavreté v roku 2014 a v tom istom roku aj navýšené.

Presne takto sa to však robilo aj v minulosti (“nové” práce, “nepredvídané” okolnosti) a práve takéto praktiky mal Kaliňákov zákon obmedziť. Nepodarilo sa. Potrebujeme skutočnú reformu verejného obstarávania a nový zákon. Jednoduchší pre poctivých užívateľov a tvrdší na špekulantov.

Teraz najčítanejšie