Denník N

OKS nie je SIS, ale…

Ahoj Samo,
prečítal som si Tvoj článok „Ako by mala vyzerať strana, ktorá Slovensko posunie vpred?“ Osobitne ma zaujali 4 podmienky, ktoré si v ňom napísal. Kedysi si mi síce napísal, že OKS vlastne nie sú politici, ale aj tak sa skúsme trochu pozrieť, ako je na tom OKS s týmito štyrmi podmienkami.

Píšeš: „SIS sa bude zameriavať na pozitíva. Bude neochvejne a jasne hovoriť, že naše miesto je v Európe a na Západe. Bude deklarovať, že práve tam sú hodnoty, za ktoré stojí za to bojovať – sloboda, stabilita, spoločenstvo. A zodpovednosť: SIS sa napríklad nebude báť povedať, že nikto z nás nie je nadšený z prílevu utečencov, ale je našou povinnosťou – spoločnou povinnosťou – nájsť riešenie.“

OKS k situácii s utečencami zaujala stanovisko 10. augusta 2015 okrem iného aj takto: „Občianska konzervatívna strana odmieta vyvolávanie vášní okolo problému utečencov a vytĺkanie politického kapitálu z tejto témy. Utečenci prichádzajúci do Európy sú spoločným problémom všetkých krajín Európskej únie. Slovensko by sa nemalo zbavovať svojho dielu zodpovednosti za jeho riešenie, ale podať pomocnú ruku naším partnerom v EÚ, ktorí to v tejto veci potrebujú. Ľudia, ktorí sú vo svojej vlasti vystavení násiliu, prenasledovaniu a nenávisti z politických, etnických alebo náboženských dôvodov, si zaslúžia našu ochranu a pomoc. Je povinnosťou civilizovaných krajín takýmto ľuďom poskytnúť azyl.“

programu OKS pre voľby 2010: „OKS presadzuje uplatňovanie jasného medzinárodného ukotvenia v západnom civilizačnom okruhu v konkrétnej každodennej zahraničnopolitickej praxi. Vykonávanie takej domácej politiky v oblasti dodržiavania ústavnosti a zákonnosti, ako aj pri uplatňovaní základných ekonomických pravidiel, ktoré zásadne zmení obraz a postavenie Slovenska v civilizovanom svete. Presadzovanie čo možno najvyššej miery slobodnej a autonómnej zahraničnej politiky Slovenska vychádzajúcej z jeho národných záujmov, ktorá prijme zahraničnopolitickú líniu Európskej únie, ak taká vôbec vznikne, len ak nebude v rozpore s národnými záujmami Slovenska a s hodnotami, na ktorých je postavená západná civilizácia. Sú nimi úcta k slobode, vláda zákona, demokracia a slobodný trh. Presadzovanie spoločnej bezpečnostnej platformy európskej obrany v rámci NATO, ktoré poskytuje jediný zmluvný rámec, ktorý môže ešte stále zaručiť americkú účasť na obrane Európy. Preto musí Slovensko prispieť k snahe o oživenie NATO a o obnovenie súdržnosti aliancie.

Ďalej píšeš: „Aj toto bude SIS hovoriť: čakajú nás ťažké časy, žiadne vyberanie hrozienok. Potrebujeme sa vysporiadať s vnútornou aj vonkajšou nestabilitou, s nesmiernou korupciou a nedôverou, s nezamestnanosťou. Budovanie krajiny je koniec-koncov len reťazou problémov, ktorým musíme čeliť a popritom sa snažiť nerezignovať.“

Dovolím si tu znovu citovať z volebného programu OKS z roku 2010: „OKS vychádza z presvedčenia, že potenciál našej krajiny sa najlepšie prejaví vtedy, keď ľudia dostanú čo najviac slobody a v maximálne možnej miere prevezmú do svojich rúk zodpovednosť za svoju budúcnosť.“ OKS dlhodobo hovorí o tom, že pečené holuby nikomu do huby nikdy padať nebudú, že v každej krajine sa majú mať najlepšie tí, ktorí sa vlastnými silami snažia realizovať svoje sny. A súčasne tí, ktorí ich realizovať z objektívnych príčin nemôžu, majú mať podporu zo strany rodiny, obce, komunity a štátu, ktorí vďaka tým úspešným na takú podporu a pomoc budú mať.

Tretí bod: „SIS sa nebude riadiť výkyvmi verejnej mienky, ale snažiť sa ju formovať, lebo bude mať princípy, z ktorých neustúpi. Nebude vždy chcieť ulahodiť väčšine, lebo ak by sa ulahodilo väčšine, väčšina by nerobila nič a mala všetko. SIS bude chápať, že politici udávajú tón verejnej debaty a určujú atmosféru v spoločnosti, uvedomí si, že sa s tým spája aj zodpovednosť.“

Mohol by som Ťa v podstate odkázať na bod jeden v tomto článku, týkajúci sa utečencov. Ale môžeme ísť aj ďalej. Predseda OKS Ondrej Dostál si nenahlásil rómsku národnosť, ani neskladal poslanecký sľub s židovskou hviezdou na saku preto, lebo chce byť zaujímavý. Chce tým vyslať jasný signál k menšine, ale aj väčšine, že menšina má svojho zástupcu v parlamente. Nie na základe etnicity, ale na základe slobodného rozhodnutia, že túto a všetky ostatné menšiny bude mať niekto pri svojom rozhodovaní v parlamente trvalo na pamäti a bude sa snažiť o zlepšenie ich postavenia. A najmä, že to pre neho budú vždy úplne rovnakí občania, ako tí väčšinoví.

No a na záver: „SIS však bude tiež vedieť, že krajina sa nemení len odhora dole, ale aj opačným smerom. Bude preto vedieť, aké dôležité sú komunity, to je jedno či susedské, záujmové alebo ľudí s rovnakým koníčkom. Bude podporovať a viesť ľudí k občianskemu princípu, k záujmu o verejné veci a participácii, zatiaľ stačí na lokálnej úrovni. Bude za osobnú slobodu a osobnú zodpovednosť, lebo práve tie sú charakteristické pre občana.“

OKS navrhla niekoľko reforiem, ktoré majú posilniť právomoci samosprávy a vždy bola proti zbytočnej centralizácii. Z cieľov OKS pre komunálnu politiku ešte z roku 2006: „presadzujeme, aby zodpovednosť za rozvoj obcí a miest vo väčšej miere prevzali sami občania a spoločenstvá, ktoré si slobodne vytvárajú, a realizovali sa také aktivity, ktoré vychádzajú primárne z vnútorného potenciálu územia a potrieb občanov, a nie na základe centrálne stanovených cieľov v plánoch, či už na národnej alebo nadnárodnej úrovni EÚ. Len takýto prístup, ktorý je založený na princípoch regionálnej identity a prirodzenej súdržnosti obyvateľstva môže priniesť skutočnú zmenu vo vzťahu občanov k územiu, na ktorom žijú, k jeho spravovaniu i k spravovaniu vlastných občianskych vecí .“

Pridám už len krátky citát priamo zo stanov OKS, ktoré pre nás nie sú len zdrapom papiera potrebným pre registráciu strany. Všetky programy a činnosť OKS sú založené práve na tom, čo je deklarované v stanovách, mimochodom z roku 2001: „OKS je stranou občianskou, demokratickou a konzervatívnou. Ctí si ľudí bez ohľadu na ich vieru, rasu a národnosť. Presadzuje konzervatívne hodnoty západnej civilizácie, vyplývajúce z vnútornej potreby ľudí žiť vo svete, v ktorom platí ako najvyššia hodnota individuálna sloboda, spojená s osobnou zodpovednosťou, ľudskou dôstojnosťou a vedomím záväznosti voči spoločenstvu, v ktorom človek žije.“

Samozrejme je toho oveľa viac, čo by sa dalo na Tvoje štyri body napísať, ale nechcem z tohto článku robiť siahodlhý referát.

Mám Ti niekedy taký pocit, že to, čo mnohí hľadajú, tu už dlho je, ale nikto to nechce, či nemôže vidieť. Ale môžem sa samozrejme mýliť.

Prajem Ti príjemné čakanie na SIS a dúfam, že to nebude tá s pánom Šafárikom na čele.

 

Teraz najčítanejšie

Juraj Petrovič

Vyštudovaný hudobník a právnik. Projektový manažér. Poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a predseda poslaneckého Klubu novomestskej zmeny.