Denník N

Migrácia: Vodič Ľudskej Evolúcie?

Evolúcia ľudstva začína rozmachom človeka. Ako migrácia pretvára svet.

Sloboda pohybu a opätovné spájanie kontinentu

tt
Členstvo v EU nám otvorilo dvere do celkom nového sveta. Zapísalo sa ako medzník v našej histórii. Za noc Slovensko narástlo z 5-miliónového trhu na 500 miliónový. Získali sme slobodu pohybu, vrátane práva na život, prácu a štúdium kdekoľvek v rámci EU. To, čo by bolo považované za nepredstaviteľnú zradu iba jednu generáciu dozadu, sa stalo každodennou realitou. Viac než 300-tisíc Slovákov, 10% našej aktívnej pracovnej sily má pobyt v zahraničí. Slovenskí študenti napĺňajú počty zahraničných univerzít viac než, ktorákoľvek iná krajina v Európe. Od menej zručných po tých najzručnejších profesionálov, zanechávame dopad. Každý medzinárodný úspech pomáha budovať meno našej krajiny. Otázkou však zostáva: Čo sa stane, keď sa medzinárodní Slováci vrátia?

Migrácia: vodič ľudskej evolúcie

illustration-of-human-evolution-ending-with-smart-phone-resize
Mobilita je základným vyjadrením ľudskej povahy. Naši predkovia sa presúvali po územiach hľadajúc potravu. Nakoniec opustili priekopovú prepadlinu Afriky a expandovali na nové kontinenty. Vzostup poľnohospodárstva podmienil rozmach civilizácie. Hoci moderní ľudia sa stávali oveľa usadlejšími, objavovali sa nové migračné trasy. Širokosiahly obchod, napríklad prostredníctvom Hodvábnej cesty, prilákal obchodníkov do kontaktu s exotickými regiónmi. Nové interakcie dali priestor na rozpínanie ríš a neskoršiu kolonizáciu. Od Vikingov k Rimanom, od Tureckej ríše k Anglosaskej, historické presuny populácie ovpyvnili DNA moderných národov. Avšak migrácia rozsieva viac než len ľudí.

Migrácia: príležitosť na učenie

800px-Westerner_and_Arab_practicing_geometry_15th_century_manuscript
Tak ako dnes medzinárodní študenti cestujú do Británie alebo Spojených štátov kvôli štúdiu na popredných svetových univerzitách, sa to dialo aj v minulosti.  Staroveký Egypt bol jednou z najvyvinutejších civilizácií našej planéty.  Hipokrates, Pytagoras a Sokrates údajne študovali u Egyptských majstrov. Niektorí odborníci sa vyjadrujú, že Grécke osvietenstvo bolo ovplyvnené výmenou vedomostí medzi civilizáciami. Neskôr  podobné activity podporili aj rozvoj európskej renesancie a vedeckej revolúcie. Južné Taliansko a Španielsko sa stali hlavnými vstupnými bránami islamského učenia i vedomostí. Známe Oxfordské a Parížske univerzity, dnešné centrá vzdelania svetovej triedy, boli založené učencami vracajúcimi sa z Al Andalus.

Migrácia: cirkulácia vedomostí

 brain drain
Vedomosti sú nevyhnutným podkladom evolúcie. Rozvoj a inovácia by bez nich neboli možné. Nové myšlienky od zavlažovania cez elektrinu, po ľudské práva a demokraciu zmenili spôsob akým žijeme. A myšlienky pochádzajú z ľudských mozgov. Rozvinuté krajiny chápu, že vedomosti cestujú prostredníctvom ľuďí a nie dokumentov. Globálne talentové zápasy odrážajú moderné ekonomické súťaženie na zabezpečenie najlepších talentov. Bohaté krajiny si priťahujú mozgy aby  zabezpečili rast svojej ekonomiky. Chudobné krajiny strácajú svojich najlepších doktorov, vedcov a inžinierov, ktorí hľadajú lepšie platy a podmienky. Napriek všetkému však migranti  tvoria len malé percento svetovej populácie. Zo 7 miliárd ľudí iba 3% žijú mimo svoju krajinu pôvodu.

Migrácia: od úniku mozgov k zisku

cash-flow
Slovenská diaspóra, omnoho väčšia než je globálny priemer, predstavuje odchod niektorých z našich najlepších mozgov. Napriek tomu výskum ukazuje, že polovica migrantov po vstupe do EU opakovane cestuje späť do východnej Európy. Diaspóra – názov prevzatý z pomenovania v súvislosti so Židovským exodom, odkazuje na rozosievanie semien. Ich návrat symbolizuje potenciálnu žatvu. Čína a India tento efekt dokázali nesmierne dobre uplatniť. Navrátení migranti rýchlo stúpajú v rebríčkoch vládnej a podnikateľskej sféry.  Pomáhajú nakopnúť ekonomiku, prinášajúc miliardy dolárov nového zisku. Aký veľký nárast by bol možný  keby sme dokázali začleniť Slovenskú medzinárodnú komunitu? Šikovní mladí profesionáli žijúci v zahraničí sú vybavení konkurencieschopnými vlastnosťami na svetovej úrovni. Jazyky, vedomosti, schopnosti a sieť kontaktov, ktoré poháňajú svet a otáčajú peniaze.

V ústrety globálnemu Slovensku

Global-Networks
Zásoba nových prichádzajúcich talentov je sa už teraz stretáva s narastajúcim dopytom. Multinárodné korporácie sídliace na Slovensku ochotne absorbujú takéto mozgy. V ekonomike kde start-upy hľadajú cestu na medzinárodné trhy, sú to práve tieto lokálne podniky, kto môže ťažiť zo situácie. Títo mladí ľudia sú ich vstupenkou. Sú lacnejší než expatrioti a dokážu tú istú prácu vykonať rovnako dobre. Sú zdrojom nových perspektív, vedia porovnať Slovensko so svetom a identifikovať nielen to, čo je zlé, ale aj to, čo je skvelé na našej krajine. Kozmopolitní a pritom hrdí na svoju domovinu, sa vracajú, aby vyvolali zmenu. Hoc menšina, stelesňujú plameň energie a sebavedomia, pritom však ako závan čerstvého vzduchu. Od odchodu k návratu, sme svedkami zrodu nového globálneho Slovenska. Od Slováka k Slovákovi.

 

 

Teraz najčítanejšie

Zuzana Palovic

Mojou vášňou je objavovať. Nadväzovať kontakt s novými kultúrami a ľuďmi si užívam najviac na svete. Naša planéta je malá a ja milujem keď mi to život pripomenie. Rodená Bratislavčanka, vyrastala som v Kanade, no Slovensko je pre mňa spojené s domovom. Som dieťa emigrantov, strávila som väčšinu života znovunapájaním sa na moju rodnú zem. Som srdcom cestovateľka a venujem sa akademickému výskumu ľudskej migrácie. Mojím objektom záujmu je ľudská transformácia a kolektívna premena. Tento blog je venovaný tým, ktorí odišli, podstúpili premenu a vrátili sa, aby zdieľali svoje príbehy so Slovenskom.