Denník N

Kažimírov prvý vyrovnaný rozpočet

Jeden by neveril, že vyrovnaný rozpočet možno dosiahnuť tak jednoducho. Stačí iba vynechať všetky čísla. Minister Kažimír to skrátka s číslami vie. Aj bez nich.

Tretia Ficova vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala dosiahnuť do roku 2020 vyrovnaný rozpočet. Peter Kažimír sa rozhodol splniť tento záväzok v  predstihu. Jeho rezort pripravil a do pripomienkového konania predložil návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017, v ktorom nie sú plánované výdavky štátneho rozpočtu vyššie ako jeho príjmy.

Rozpočet bez čísel

Úprimnú radosť z historicky prvého vyrovnaného rozpočtu kazí len jedna drobnosť.  Kažimírov návrh rozpočtu neobsahuje žiadne čísla. Čísla sú pritom podstatou každého rozpočtu. Aké budú príjmy, aké výdavky, aká ich vzájomná bilancia, aká bude ich štruktúra… Kažimírov návrh rozpočtu obsahuje miesto čísel prázdne (vybodkované) miesta. A len vďaka tomu nie sú výdavky vyššie ako príjmy.

Človek by sa naivne domnieval, žeby mohlo ísť o nejaký hackerský žart, omyl úradníka alebo technickú chybu portálu. Nie, nič z toho. „Vzhľadom na skutočnosť, že rokovania o rozpočte verejnej správy na roky 2017 až 2019 nie sú ukončené, návrh zákona neobsahuje číselné údaje a prílohy k zákonu,“ vysvetľuje absenciu čísel predkladacia správa.

Kažimírov rezort vedome predložil do pripomienkového konania návrh rozpočtu neobsahujúci žiadne čísla. Prečo to urobil? Zákon o rozpočtových pravidlách v § 14 ods. 3 ukladá ministerstvu financií predložiť vláde do 15. augusta návrh rozpočtu verejnej správy. Keďže lehota na pripomienkové konanie je 15 pracovných dní a posledné zasadnutie vlády pred 15. augustom bude pravdepodobne v stredu 10. augusta, ministerstvo financií dalo do pripomienkového konania návrh rozpočtu 12. júla a pripomienky možno zasielať do 1. augusta.

Pripomienkovanie bodiek

Pripomienky k čomu však nie je celkom jasné. V súčasnom stave možno na návrhu rozpočtu pripomienkovať maximálne to, či má byť na vybodkované prázdne miesta použitých 27 alebo 24 bodiek.

Zákon o rozpočtových pravidlách pripúšťa aj možnosť posunu predloženia rozpočtu do vlády: „v rozpočtovom roku, v ktorom je obdobie od schválenia programového vyhlásenia vlády a vyslovenia dôvery vláde do 15. augusta bežného roka kratšie ako 60 dní, vláda môže určiť neskorší termín“. Lenže toto zjavne nie je náš prípad. Parlament schválil programové vyhlásenie a vyslovil dôveru vláde 26. apríla, čiže 60 dní uplynulo koncom júna.

Kažimírovci to napriek tomu nestihli a pomohli si touto zvláštnou fintou. Predložiť do pripomienkového konania návrh rozpočtu bez čísel je nepodarený žart a popiera zmysel pripomienkového konania. Ale však, kto už by sa vzrušoval takou maličkosťou, však?

Teraz najčítanejšie