Denník N

Otvorený list predsedovi BBSK

Otvorený list predsedovi Banskobystrického samosprávneho kraja v mene občanov mesta Revúca a priľahlých obcí ohľadom kritického stavu cesty II/531 Tisovec – Červená Skala. Táto cesta je strategickou cestou, ktorá umožňuje obyvateľom okresu Revúca prepojenie do Banskej Bystrice alebo Popradu, k diaľniciam, rýchlostným cestám a železničným uzlom.

Klesanie zo sedla Javorinka do obce Muránska Huta

 

Pán predseda Banskobystrického samosprávneho kraja,

tento otvorený list Vám adresujeme ako občania okresu Revúca, ktorých trápi havarijný stav cestných komunikácií II. a  III. triedy v okrese Revúca. Ako určite viete, tieto cestné komunikácie sú v správe Banskobystrického samosprávneho kraja. Okres Revúca patrí medzi tie s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku. Práve kvalitná cestná infraštruktúra by mohla byť jedným z prvých krokov, ktoré by do nášho okresu priviedli nových investorov.

V okrese Revúca je viacero cestných komunikácií v katastrofálnom stave. My by sme chceli upriamiť Vašu pozornosť na jeden kľúčový úsek. Konkrétne ide o cestnú komunikáciu II. triedy č. 531, Tisovec – Muráň – Červená Skala. Najkritickejší úsek sa nachádza medzi obcou Muráň a začiatkom stúpania do sedla Javorinka od obce Červená Skala. Tento úsek zahŕňa dva horské priechody, Predná Hora a už spomínané sedlo Javorinka. Dovoľujeme si konštatovať, že stavebno-technický stav vozovky je naozaj kritický ( na mnohých miestach sa krajnica cestnej komunikácie prepadáva ).

Cesta II. triedy č. 531 má pre náš okres špecifický význam. Slúži ako hlavný ťah, či už v smere na Banskú Bystricu alebo na Poprad, teda k najbližším diaľniciam, rýchlostným cestám a železničným uzlom. Táto cestná komunikácia je v podstate jedným z mála spôsobov ako sa z okresu dostať preč. Jej stav tomu však vôbec nezodpovedá.

Preto si Vás ako predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja dovoľujeme požiadať, aby ste sa začali zaoberať kritickým stavom cestnej komunikácie II. triedy č. 531 v okrese Revúca. Ľudia by po rokoch namiesto výhovoriek ohľadom nedostatku finančných prostriedkov chceli vidieť reálne výsledky, tak prečo nezačať tam, kde si to situácia vyžaduje najviac?

Pán predseda, myslíme si, že ľudia v okrese Revúca si zaslúžia Vašu pozornosť nielen počas predvolebnej kampane, ale takisto počas celého volebného obdobia. Sme si vedomí rozsahu Vašich povinností, ktoré musíte zvládnuť. Rovnako si však myslíme, že ako predseda Banskobystrického samosprávneho kraja by ste sa mali zaoberať napĺňaním sľubov, ktoré ste ľuďom v roku 2013 dali. Jedným z nich bola obnova cestných komunikácií II. a III. triedy.

Tie mali byť opravované pomocou krompáčov a lopát – Vášho tromfu, vďaka ktorému Vám množstvo Vašich voličov odovzdalo svoj hlas. K tejto téme ste sa v novembri 2013 vyjadrili nasledovne :

„Moja vízia riešenia sú lopaty a krompáče na cestách druhej a tretej triedy namiesto bagrov. Zamestnať x ľudí, ktorí by inú prácu nemali šancu dostať, a nebude to stáť ani korunu. Lopaty a krompáče sa dajú vyrobiť, nemusíme byť odkázaní na spotrebu a nákup.“

Stále však dúfame, že tento predvolebný tromf vytiahnete a ukážete nám, že sme sa mýlili.

Vopred ďakujeme za Vašu odpoveď.

 

S pozdravom,

Martin Kvetko, David Galovič

Občianske združenie RASTÚCA

 

 

Teraz najčítanejšie

OZ RASTÚCA

RASTÚCA je občianske združenie, ktoré vzniklo z iniciatívy troch študentov, aby ich rodné mesto - Revúca, bolo krajším, lepším a čistejším miestom pre život. Jeho zakladateľmi sú David Galovič, Nina Minďášová a Miriam Králiková.