Denník N

Poznáte spev našich najznámejších vtákov?

Prichádza jar a s nimi neodmysliteľné sprievody operených priateľov. Keď sa prechádzate cez park či lesík alebo len tak posedávate v záhrade, tak často načúvate príjemnému hlasu vtákov – zväčša spevavcov. Ich príjemné melódie sa šíria naokolo a majú svoj význam – vtáky, prevažne samce, medzi sebou komunikujú za účelom prilákania partnera, varovania alebo volania rodičov. Niektorí z nás sú zvedaví a radi by vedeli, komu spev patrí. Toto by som chcel aspoň v malom percente objasniť v článku. Naučíme sa rozoznať najznámejšie spevy vtákov, ktoré je možné počuť na väčšine územia Európy, ale aj inde ako v severnej časti Ázie a Ameriky.

V súčasnosti poznáme okolo 10 tisíc žijúcich druhov vtákov a keď sa naučíte rozoznať aspoň 11 (0,1 %), je to aspoň aký taký úspech.

Vtáčí spev počujeme hlavne s prebúdzajúcou sa jarou s končiacou intenzitou koncom júna, kedy sa vtáky venujú výchove mláďat a menia perie. Veľmi skoro ráno toká tetrov a okolo štvrtej ráno začnú šichtu červienky. Keď sa prebúdza človek, teda okolo piatej šiestej, najčastejšie počuje drozdy, žltochvosty či hašterivé vrabce. Na rad prídu neskôr sa prebúdzajúce vtáky, keďže žijú v dutinách stromov a skrýšach, kde svitá neskôr. Sú to sýkorky, brhlíky či kôrovníky. Keď sa poberá človek spať, tak začuje koncert slávika, okolo deviatej desiatej. To sa zaspáva nádherne. Krátko po štvrtej hodine precitnú z polospánku v lesoch, ale aj v mestských parkoch a záhradách červienky.

swallow_lastovicka1
1. Lastovička obyčajná (Hirundo rustica) – Rauchschwalbe – Barn Swallow

Migrujúci vták s dĺžkou 180 mm je veľmi obľúbený a známy po celom svete. Pre lastovičku je typické, že sa kŕmi v nízkej výške nad zemou alebo vodnou hladinou v blízkosti zvierat, ľudských obydlí alebo fárm, kde lovia hmyz. Hniezda často nachádzame vnútri opustených budov, na oknách panelákov, sýpok či stajní alebo pod strechou.

blackbird_drozd
2. Drozd čierny (Turdus merula) – Amsel – Common Blackbird

260 mm veľký vták žijúci v celej Európe, južnej Ázií ako aj v Austrálií a Novom Zélande. Vďaka prispôsobivosti drozdov sa dostali až k ľuďom a darí sa im hniezdiť v blízkosti ľudských príbytkov. Samci sú rozpoznateľní podľa čierneho peria a žltého zobáka. Pútajú pozornosť melodickým spevom, ktorý je počuť hlavne na jar.

tit_sykorka
3. Sýkorka veľká (Parus major) – Kohlmeise – Great Tit

Snáď každý pozná tohoto 140 mm „veľkého“ vtáka s čiernou hlavou a krkom, bielym golierom a olivovou vrchnou časťou a žltou spodnou. Má veľa druhov spevu – volaní alebo spevov. Jeden z najznámejších je „tíčer, tíčer“, ktorý znie ako vŕzgajúce koleso fúrika a znamená oznamovanie o vlastníctve teritória. Sýkorka je populárna vďaka pomoci záhradkárom tým, že sa kŕmi škodlivým hmyzom a húsenicami.

collared_dove_hrdlicka
4. Hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto) – Türkentaube – Collared Dove

Spev hrdličiek mi často pripomína populudnia u starej mamy. Tento vták príbuzný holubom pochádza z Ázijských krajín, avšak rozšíril sa do celej Európy pred sto rokmi. Takmer všetky hniezda sú v blízkosti ľudských obydlí (parky, aleje, cintoríny). Zväčša ich vidíme v pároch – preto je ich vzťah veľmi pekný a exemplárny pre ľudí.

nightingale_slavik
5. Slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos) – Nachtigall – Nightingale

Vták veľký asi ako vrabec (150 mm), symbol básnikov a umelcov, ktorého je možné viac počuť ako vidieť. Jeho spev je skutočne intenzívny, sentimentálny a impresívny, plný rôznych prvkov, trilov, keďže má veľmi bohatý hlasový fond. Živí sa hmyzom a migruje. Žije v lesoch a húštinách v Európe a juho-západnej Ázii.

golden_oriole_vlha
6. Vlha obyčajná (Oriolus oriolus) – Pirol – Golden Oriole

Tento migrant ku nám prilieta v Apríli/Máji. Má príjemný spev typický pre teplé lesno-stepné oblasti a háje. Farba samca je typická- žlté telo s čiernymi krídlami. Bola pre mňa vždy záhada zazrieť tohoto plachého a krásneho vtáka, ako aj záhada zistiť, komu ten spev patrí. Vlhy sa živia sa hmyzom a ovocím.

black_redstart
7. Žltochvost domový (Phoenicurus ochruros) – Hausrotschwanz – Black Redstart

Čierno-sivý vtáčik s oranžovo-červeným chvostom hniezdi v celej Európe a veľkej časti Ázie. Druh pôvodne pochádza zo skalnatých častí a kameňolomov. Dnes sa hojne vyskytuje v mestách a dedinách a jeho s nástupom jari až do jesene sprevádza každodenný život človeka. Živí sa rôznym hmyzom a pavúkmi. Samček má svižný, zvučný spev a „fit-tek-tek“ volanie. Hniezdi aj na balkónoch, žľaboch a strechách a stráži si svoje teritórium.

skylark_skovranok
8. Škovránok poľný (Alauda arvensis) – Feldlerche – Skylark

Je to vták žijúci na okraji lesov, otvorených polí a planín. Spev a volanie samca sa šíri po takýchto planinách veľmi často. Škovránok je všežravý, ma silné nohy, keďže potravu hľadá na a v zemi a tiež hniezdi v trávových hniezdach na zemi, ktoré je ťažké nájsť.

goldfinch_stehlik
9. Stehlík obyčajný (Carduelis carduelis) – Stieglitz – European Goldfinch

Farebný 130 mm dlhý vták s červenou maskou. Jeho zvonivé „tiglitt“ alebo rušivé „chree“ štebotanie sa šíri po poliach, lúkach a opustených miestach. Stal sa aj klietkovým vtákom a je spájaný so symbolom kresťanstva – žerie semená bodliaka, z ktorého bola vyrobená Kristova koruna. V zime sa zhlukujú do kŕdľov v počte až do 40 vtákov.

robin_cervienka
10. Červienka obyčajná (Erithacus rubecula) – Rotkehlchen – European Robin

Malý vtáčik s červenou-oranžovou hruďou je členom druhu drozdov. Je široko rozšírený po celej Európe. Jeho krátke a opakované „tik“ a spev je založené na dlhých a zvonivých melódiách. Červienka sa živí malým hmyzom, larvami a pavúkmi. Často sa stáva korisťou sokolov a orlov.


goldammer
11. Strnádka žltá (Emberiza citrinella) – Goldammer – Yellowhammer

Obľúbený spevavec podobný kanárikovi vo veľkosti vrabca obľubuje otvorené priestory. Vytvára malé kŕdle a živí sa červami, hmyzom a semenami. Hlavičku a spodnú časť tela má nápadne žltú a chrbát hnedý. Strnádka hniezdi na zemi dva krát do roka. Typický spev tititititi-fííí sa šíri koncom zimy najprv na južnom Slovensku a potom aj vyššie. Vtedy sa kŕdliky uvoľňujú a vznikajú páry.


Tak a prešli sme si cez najznámejšie vtáky a ich spev v Európe. Ste na dobrej ceste rozoznať ďalší štebot, spev či volanie. Nielen počítať kukučie kukuk, vrabčie ranné hádky či vranu. Tešte sa z pobytu v prírode a nezabudnite načúvať, čo nám chcú tieto milé lietajúce stvorenia povedať.

Teraz najčítanejšie