Denník N

„Ryba smrdí od hlavy“ a nielen v sociálnej sfére

Tento blog je mojou reakciou nielen na poslednú udalosť, ku ktorej došlo v resocializačnom stredisku, ale je reakciou na celú verejnú správu v sociálnej sfére, kde pracujem 16 rokov a zažívam to stále dookola. Blog  píšem očami človeka zvnútra inštitúcie a na základe vlastnej skúsenosti. Naozaj môžem potvrdiť, že je smutné, v akom stave je verejná správa v tejto sfére. Myslím tým jednak podmienky v práci a tiež riadenie práce.

To, že k individuálnemu zlyhaniu môže dôjsť, nie je nikdy vylúčené a bolo by utópiou myslieť si, že sa to dá celkom odstrániť. Písať chcem však o systémovej chybe, ktorou je  spôsob výberu  obsadzovania manažérskych postov. Na Slovensku je totižto taká „politická ne/kultúra“, že manažérske miesta v úradoch (od ministerstva až po úrady práce, sociálnych vecí a rodiny), ale aj posty nimi zriaďovaných zariadení, ako napríklad detských domovov, ale aj zariadení sociálnych služieb obsadzujú politickí nominanti. A toto je problém, lebo „ryba smrdí od hlavy“. Funguje to tak, že na manažérske miesto je dosadený politický nominant, ktorý vo väčšine prípadov nie je z odboru, problematike nerozumie a často ani nechce rozumieť,  jeho víziou je prežiť od volieb do volieb. Takýto manažéri nechcú vidieť problémy, nechcú byť na problémy upozorňovaní, nechcú žiadne sťažnosti, najlepšie je všetko „ututlať“, a tak prekvitá neodbornosť a korupcia, a následne sa to premieta do pracovnej klímy.  Ak ich podriadení, ktorí sú odborníkmi, upozornia na nedostatky, príde vo väčšine prípadov šikana a perzekuovanie.

A ako sa to dá riešiť? Úplne jednoducho a to profesionalizáciou verejnej správy. Nie je predsa možné, aby tieto pracovné pozície obsadzovali ľudia, ktorí nie sú z odboru. Nepoznajú   problematiku,  nedokážu odborne zvážiť následky svojich rozhodnutí, nemajú vytvorený predpoklad  adekvátne skontrolovať a posúdiť prácu podriadených. Som presvedčená, že je potrebné presne stanoviť, ktoré funkcie budú obsadzované politickými nominantmi, a aj tí by mali byť nielen kompetentní pre danú oblasť, ale tiež ľudia s čistým štítom. Politické nominácie sa nemôžu premietať do nižších štruktúr. Dôsledkom je neprofesionalita,  zlyhávanie a tragédie, lebo „ryba smrdí od hlavy“.

 

Teraz najčítanejšie