Denník N

10 videí o násilí ako dôležitá súčasť diskusií o prípade z Galanty

Aj keď je dôležité poukázať na to, že systém sociálnych služieb na Slovensku je nefunkčný, opätovne je časť rétoriky smerovaná na obviňovanie obete. Diskusia o sexuálnom zneužívaní a násilí na Slovensku je takmer neexistujúca. A to je rovnaký problém ako ubližujúci systém.

Násilie sa paradoxne najčastejšie deje v rodinách. Talk o tom, ako sa podarilo znížiť mieru domáceho násilia v USA. Na to, aby sa násilie z našich domácností vytratilo, je potrebná dlhá cesta, do ktorej je potrebné zahrnúť ženy, mužov aj deti.

Častá otázka, ktorá padne pri obetiach domáceho násilia je, prečo obeť od páchateľa neodišla. Vďaka tomuto talku pochopíte tajomstvo domáceho násilia a možno vďaka tomu niekomu pomôžete. Pretože je veľmi pravdepodobne, že niekto z vašej rodiny, priateľov či blízkeho okolia je obeťou domáceho násilia.

Veľmi podobný a rovnako silný talk mala na TEDxPrague aj Jana Khalifa. Talk o strachu, odvahe ale aj o tom, ako jej nepomohol systém. Aj keď ona zo skúsenosti vyšla silnejšia a pomáha iným, veľmi veľa obetí sa zo začarovaného kruhu nikdy nedostane a pre mnohé sa kruh pretne až tragédiou.

Tým, že sa v spoločnosti o problémoch málo hovorí, oveľa menej sa aj hľadajú riešenia. Pritom možností je oveľa viac a občas sa treba nechať inšpirovať. Napríklad čo tak vytvoriť nielen telefonickú linku pomoci, ale aj SMS-kovú či WhatsApp-ovú alebo Viber-ovú? Lebo mladí ľudia používajú aplikácie a je to spôsob, ktorým komunikujú. Napísať niekomu správu môže byť jednoduchšie z viacerých hľadísk. Nehovoriac o tom, že takéto dáta sa dajú využiť na ešte efektívnejšiu pomoc.

Bývalý americký prezident Jimmy Carter hovorí o tom, že porušovanie práv žien je najväčším porušovaním ľudských práv a jednou z ciest, ako začať meniť situáciu je, aby sa o túto problematiku začali zaujímať muži.

Jednou z ciest, ako do problematiky zahrnúť mužov, spočíva už v samotnej výchove. V chlapcoch potláčame city, nemali by „plakať ako ženy“ a v našich slovách a výchove sa premieta spoločenské vnímanie žien ako menejcenných ľudí. Výzva mužom je fantastický talk, ktorý otvára oči v tom, že byť mužom znamená najmä rešpektovať ženy.

Zamysleli ste sa niekedy, aké hlúpe je, že poučujeme ženy, aby sa neobliekali vyzývavo a nechodili v noci osamote, ale že nepoučujeme mužov, aby neznásilňovali a neubližovali ženám? Obviňovanie obetí je tak časté, až sa zdá ako spoločenská norma. Jackson Katz však hovorí, že násilie na ženách je v prvom rade mužský problém.

V celom prípade z Galanty je dôležité uvedomiť si jednu vec. Nejde o ojedinelý prípad. Nejde len o prípad, kedy jeden muž sexuálne zneužíval jedno dievča. Ide o prípad, v ktorom niektorí aktéri urobili veľmi zlé rozhodnutia, v ktorom viacero aktérov neurobilo nič a zatiaľ vôbec nevieme, čo ešte urobili alebo neurobili ďalší ľudia. Preto je dôležité si uvedomiť, že zlo je v každom z nás a na povrch sa môže predrať rýchlejšie a jednoduchšie, než si vieme predstaviť. Na druhej strane sa však rýchlo a jednoducho vieme stať aj hrdinami.

Teraz najčítanejšie

Veronika Pizano

Pracujem v oblasti marketingu, v súčasnosti vo vydavateľstve W Press, ktoré vydáva časopis .týždeň. Som členkou tímu MONO.sk.