Denník N

Ako si vybrať podielové fondy?

Kolektívnemu investovaniu, a to najmä v časoch úkrutne nízkych úrokových sadzieb, sa na Slovensku dostáva čoraz väčšej pozornosti. Po nedávnych kauzách spojených s poodhalením „kvality“ služieb finančných sprostredkovateľoch a hlavne ich preferovaných produktov by ostal nejeden frustrovaný. Kto zachytil aspoň jedným okom pointu káuz, tak vie, že poistný produkt prezentovaný a predávaný ako výhodná investícia je nekalá obchodná praktika. Či to niektorí predajcovia robia zámerne so snahou predať provízne najmastnejší produkt, alebo to robia nevedomky ako začiatočníci, to je už otázka na nich. Nedôvera laickej verejnosti vo finančných sprostredkovateľoch graduje, lenže pchať peniaze do vankúša nie je riešením…

Ak chcete svoje úspory ochrániť proti inflácii a to dlhodobo, aby vaša snaha o nahromadenie majetku nevyšla nazmar, tak vám žiaľ nepomôže žiaden sporiaci účet alebo vkladná knižka a je na povážení, či si vystačíte so stavebným sporením.

Za predpokladu, že investovanie nie je vaším koníčkom a pri slovách typu „short position, MACD, leverage, hedging, spread…“ vám absolútne nič nenapadá, tak nezúfajte. Stále je tu relatívne rozumná a časovo nenáročná cesta ako zhodnocovať svoj majetok – prostredníctvom podielových fondov.

Poučku o tom, čo to je podielový fond si hádam vygoogli každý sám, v tomto blogu sa pokúsim v ľahkosti popísať zopár pravidiel, ktorými by sa začínajúci investor mal radiť, ak sa vydá cestou podielových fondov.

  • Poplatky podielového fondu

Zatiaľ čo výnos podielových fondov je neistý, poplatky sú isté. Ak sa rozhodnete investovať prostredníctvom podielových fondov, tak najdôležitejším merítkom ceny fondu je poplatok za správu aktív, tzv. management fee. Lacnejší fond z pohľadu management fee nemusí automaticky znamenať, že fond je lepší, no management fee je vhodným merítkom porovnávania fondov minimálne v tej istej triede (napríklad akciové fondy). I keď ľudia lípnu na vstupných a výstupných poplatkoch, tak tie nezohrávajú pri investovaní najdôležitejšiu úlohu.

  • Výkonnosť podielového fondu

Historická výkonnosť je jednou z informácii, ktorá zaujme každého investora. Ak má fond dlhú históriu, tak investor vie zistiť, ako fond reagoval v krízových obdobiach. Podstatnejšie je to, aby fond vykazoval dlhodobo vyššie zhodnotenie ako je trhový benchmark. Fondy dosahujúce vyššie zhodnotenie ako benchmark dávajú predpoklad toho, že manažér aj v budúcnosti správne zareaguje na výkyvy trhu a že správcovská spoločnosť vlastní efektívny know-how, ktorý dokáže aj v negatívnych obdobiach a hlavne dlhodobo zhodnocovať vklady investorov.

  • Diverzifikácia majetku investície

Portfólio investície diverzifikujte. Nevkladajte všetky svoje úspory do fondu z jedného odvetvia ani do fondu pôsobiacom na jednom kontinente.

  • Riziko investície

I keď to vždy nemusí platiť, tak rizikovejšie fondy majú väčší potenciál výnosnosti. Pri dlhodobom investovaní voľte fondy zložené z akcií alebo indexové fondy, tie majú vyššie riziko ale aj vyšší potenciál reálne zhodnotiť vaše vklady. Pri krátkom horizonte voľte skôr dlhopisové fondy a fondy peňažného trhu.

  • Spôsob spravovania podielového fondu

Spôsob spravovania podielového fondu takmer vždy úzko súvisí s management fee poplatkom, ktorý si správcovská spoločnosť účtuje. Aktívna správa znamená časté zásahy manažéra fondu do portfólia a preskupovanie aktív tak, aby fond dosahoval výnos nad benchmark. Pasívna správa práve naopak spočíva len v kopírovaní vybraného trhového indexu a preto je tákáto správa omnoho lacnejšia.

Štúdia porovnávajúca výnos podielových fondov dospela k záveru, že len zhruba 3 z 10 aktívne spravovaných fondov v dlhodobom horizonte nad 10 rokov dosahuje lepšie výsledky ako trhový benchmark. Preto je práve pri dlhodobom investovaní a to formou priebežných vkladov na mieste otázka, či sa vôbec oplatí priplácať si za aktívnu správu, najmä ak poznáme pravdepodobnosť úspešnosti. Podielové fondy sú jednou z alternatív ako zhodnocovať majetok a určite stoja za povšimnutie.

Pri zhodnocovaní majetku a výbere podielových fondov sa rozhodne raďte s odborníkmi. Prajem veľa šťastia pri investovaní…

Ing. Marcel Onufer


Čítajte aj:

Teraz najčítanejšie