Denník N

Value for money v školstve

Zdroj: thisismoney.co.uk
Zdroj: thisismoney.co.uk

Koncept „value for money“ alebo „hodnota za peniaze“ sa často skloňuje v súvislosti s verejnými financiami či štátnymi investíciami. Skúma, ako efektívne sú vynakladané financie, alebo akú hodnotu dostaneme za vynaložené peniaze. Ako ale určiť hodnotu, ktorú prinášajú peniaze investované do vzdelania?

V školstve na prvý pohľad môžeme hodnotiť efektívnosť vynakladania financií napríklad podľa toho, či sa kupujú pomôcky za adekvátne ceny, či sú sifóny predražené alebo nie. Aj to je nepochybne dôležité. Dá sa to vyčísliť oveľa jednoduchšie než vzdelanie. Ale o tom školstvo nie je. Úlohou školstva je efektívne vzdelať a pripraviť mladého človeka na (pracovný) život. Preto hodnota, ktorú za investované peniaze štát očakáva, je človek, ktorý sa uplatní a je prínosom pre spoločnosť.

Odhliadnime teraz od tých, ktorí vycestujú a uplatnia sa za hranicami. To je realita EÚ, rovnako ako aj fakt, že (v zriedkavých, no nie neexistujúcich prípadoch) cudzinec, ktorého vychoval školský systém iného štátu, príde pracovať na Slovensko a odvádzať tu dane.

Sledovať ako efektívne školstvo pripravuje človeka môžeme na začiatok na základe dvoch jednoduchých parametrov: zamestnanosti (respektíve nezamestnanosti) absolventa a jeho príjmu. Je to prvý krok k hodnote za peniaze v školstve. Prvý údaj vieme získať od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten druhý zo Sociálnej poisťovne. Ak by tieto údaje ministerstvo školstva každoročne spracovávalo a publikovalo ako štatistiky, roztriedené pre jednotlivé stredné a vysoké školy, aj pre jednotlivé odbory, vedeli by sme povedať, či štát dostáva hodnotu za peniaze.

Vedeli by sme odpovedať, či sa absolventi školy alebo odboru zamestnajú a ako sú úspešní. Rodičia a žiaci by na základe týchto údajov vedeli posúdiť školy, ktoré si vyberajú a samotné školy by dostali spätnú väzbu o tom, ako efektívne pripravujú žiaka. Toto sme sa snažili presadiť v návrhu zákona, ktorý sme predkladali na septembrovej schôdzi v parlamente. Je to len jeden z pohľadov na koncept value for money v školstve a zároveň prvý krok.

Ďalším logickým krokom by bolo zisťovať, či absolventi pracujú v odbore, ktorý vyštudovali, respektíve nakoľko ich práca zodpovedá ich dosiahnutému vzdelaniu. V Nórsku toto zisťuje štatistický úrad prostredníctvom dotazníka pre absolventov 6 mesiacov po absolvovaní vysokej školy. Takýto údaj odráža relevantnosť konkrétnych odborov pre trh práce a opäť poskytuje bližšie informácie mladým ľuďom či ich rodičom.

Koncept value for money je niečo, čo môže a malo by byť uplatňované aj v školstve. Uvedené príklady sú len jednou z možností, ako skúmať hodnotu, ktorú prinášajú peniaze investované do školstva. Je však na čase začať venovať pozornosť celkovej kvalite školstva na Slovensku a sledovať ju tak, ako je to zvykom vo všetkých krajinách s úspešným školstvom.

Teraz najčítanejšie