Denník N

Bezpochyby najlepší prezident SR, ale…

Prezident SR Andrej Kiska nedávno vystúpil so svojim príhovorom na 71. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, kde sa okrem iných tém venoval aj utečeneckej kríze v Európe a teroristickým útokom.

Súčasný prezident SR Andrej Kiska je bezpochyby najlepším doterajším prezidentom, akého naša krajina mala. Je v ňom dostatok všetkých diplomatických a hlavne ľudských atribútov, ktoré by nám mohla závidieť nejedna krajina, no napriek tomu, badať v ňom až prílišnú politickú neutralitu a slabú bojovnosť za vlastný národ.

Utečenecká kríza, ktorej sa prezident venoval je závažná o tom niet pochýb, no jej príčiny a rozsah, hlavne z hľadiska počtu a typu osôb, ktoré už sú infiltrované na území Európy nesmie byť zjednodušovaný a zovšeobecňovaný. Nie je chybou SR a ani jej občanov, že sa utečenecká kríza dostala do tohto štádia. Tento proces nevznikol jednorazovo, ale nabaľoval sa dlhodobo so symptómami príchodu závažnej krízy po stránke humanitárnej a predovšetkým bezpečnostnej. Všetky tieto symptómy boli dlhodobo ignorované politickými elitami v Bruseli, čo napokon dospelo aj k vytvoreniu totálneho bezpečnostného chaosu, nekoncepčnosti návrhov riešení a politickému úpadku predstaviteľov jednotlivých členských krajín EÚ. Nie je preto zodpovednosťou a ani morálnou povinnosťou občanov Slovenska akceptovať “Hurá systém“ v Bruseli vytvorenú stratégiu riešenia súčasnej krízy, prerozdeľovaním utečencov do jednotlivých členských krajín. Slovenská republika nemá koncepčne a systémovo vytvorené podmienky pre skvalitňovanie života vlastných občanov, ktorí majú byť vždy na prvom mieste, ako občania pracujúci a živiaci svoje rodiny, platiaci dane, hypotéky a exekúcie. Zároveň však, ako demokratická a nezávislá krajina, má Slovenská republika plné právo stanoviť si parametre na základe ktorých si bude vyberať utečencov, ktorí budú dlhodobo tvoriť našu spoločnosť spoločne s tu narodenými občanmi.

Práve teraz je taktiež na mieste, aby v situácii, kedy sa napriek často omieľanej celosvetovej ekonomickej kríze, ale paradoxne s nárastom super boháčov – milionárov, či miliardárov, zamerali politické elity svojimi apelmi práve na tieto skupiny. Riešenia, ktorá má v talári Brusel pôjdu opäť na úkor občanov, ktorým celosvetový systém od bánk, štátu a jeho daňových inštitúcií, či iných kontrolných orgánov až po poisťovne, neponúka a neposkytne žiadnu úľavu. Treba si uvedomiť, že aj súčasný občan postavený pred otázku ako prežiť dôstojne má právo ako osoba, tvoriaca systém cirkulácie príjmov a výdavkov žiadať, aby bol k nemu štát ústretovejší a nebol len tým, ktorý len berie. Je preto legitímne, ak sa občan búri a s nechuťou postaví proti návrhom, ktoré sú koniec koncov opäť na úkor občana.

Utečenecká kríza, ale zároveň aj terorizmus majú byť témami s ktorými sa apelovanie prezidenta SR, či prezidentov iných krajín má sústrediť predovšetkým na krajiny, ktoré sú globálne najsilnejšími výrobcami a predajcami zbraní, na siete ktoré zabezpečujú ich distribúciu a kontrolu a teda na pravdepodobný dôvod vzniku utečeneckej krízy a terorizmu. Je absurdné hádzať na plecia občanov morálnu povinnosť riešiť vzniknutú situáciu za ktorú bežný občan nenesie žiadnu zodpovednosť. Plienenie krajín odkiaľ prichádzajú utečenci a kde sa živý terorizmus je dlhodobo zanedbávaný problém politicky globálne najsilnejších hráčov, ktorí za toto nesú primárnu zodpovednosť a tam je treba adresovať svoje apelovanie jasnejšie a bez servítky.

Prezident Andrej Kiska je naozaj zatiaľ to najlepšie čo sme tu doteraz mali, ale pokiaľ z nášho prezidenta nebude prichádzať viac podpory a bojovnosti pre svoj národ a jeho prejavy a vyhlásenia budú len na úrovni vlažnej, politicky neutrálnej filozofii – veľmi nehryzkať, nemožno sa potom diviť znechutenosti občanov. Mimochodom, aj táto skutočnosť sa môže odzrkadliť v prípade jeho kandidatúry na ďalšie volebné obdobie v závislosti na tom, kto bude jeho protikandidát.

Teraz najčítanejšie