Denník N

Čo sľubuje nový plán informatizácie?

Viac ako 140 príspevkov na našej diskusnej platforme, 57 pripomienok odbornej komunity, 2200 podpisov z verejnosti, desiatky hodín rokovaní. A na konci 76 stranový dokument, ktorý v stredu 28.9.2016 schválila Vláda SR – Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS alebo jednoducho Koncepcia) je na svete.

Prečo je Koncepcia vlastne dôležitá?

Pokiaľ sa jedná o vládne dokumenty, viacerí máme vopred averziu. “Sú to kopy papiera o ničom” alebo “z grafov sa nenajeme” – to sú asi najčastejšie výhrady. Z časti sú pravdivé, no existujú minimálne 3 dôvody, prečo sú dokumenty ako Koncepcia potrebné:

 • Koncepcia je verejný sľub Vlády občanom, čo majú od informatizácie očakávať. Čierne na bielom.
 • je to dokument, ktorý určuje ako sa minie miliarda eur z eurofondov a štátneho rozpočtu minimálne najbližšie 4 roky
 • je to „kuchárska kniha“ pre každého štátneho IT úradníka, podľa ktorej musí postupovať

Ak je informatizácia niečo ako dom, tak Koncepcia je jej architektonický projekt. A stavať dom bez projektu sa nevypláca.

Čo sľúbila Vláda občanom?

Koncepcia môže byť pre bežného občana príliš technický dokument. Preto sme pre Vás vybrali tie hlavné záväzky, ktoré Vláda sľubuje.

Cieľom Koncepcie je elektronizácia a automatizácia toho, čo dnes voláme „papierovačky s úradmi“. Vláda napríklad sľubuje naplnenie cieľa „jedenkrát a dosť“ do konca roku 2018. Aj s konkrétnym plánom, ktorý sa dá odpočtovať. Samozrejme, občania by mali tiež videť, že v štátnom IT sa šetria ich peniaze a nerozhadzujú sa na predražené projekty.

O tom, či sme na správnej ceste, veľa napovie už rok 2017, kedy Vláda sľubuje prvé zmeny v praxi:

 • má sa zjednodušiť prihlasovanie k štátnym e-službám napr. cez mobilné zariadenia (telefón, tablet)
 • elektronický občiansky preukaz by sa mal rozšíriť aj do komerčnej sféry (napr. by sa mohol viac používať v bankách)
 • majú sa zaviesť nové  a modernejšie formy platenia za elektronické služby štátu (napr. platba kartou)
 • úrady by mali aktívnejšie komunikovať a pracovať so spätnou väzbou od občanov, aby e-služby spĺňali ich očakávania (napríklad formou zapájania občanov do projektov a testovania služieb)
 • zlepšiť sa má výzor a funkčnosť štátnych webov, aby sa občan jednoduchšie orientoval pri riešení jeho životných udalostí

Do Koncepcie sme presadili naše opatrenia

Odborná komunita Slovensko.Digital ešte vo februári predložila ku Koncepcii pripomienky a žiadali sme zapracovanie našich opatrení na zlepšenie informatizácie. Aj vďaka korektnému prístupu nového vedenia informatizácie sa to podarilo a Vláda sa zaviazala k viacerým zmenám:

 • Nové prístupy v riadení informatizácie: Vláda sľubuje koniec megalomanským projektom. Tie sa majú zmenšiť a riadiť flexibilnejšie – aby mohli reagovať na skutočné potreby občanov. Vláda tiež sľubuje cielene budovať ľudské kapacity na riadenie IT, aby sa znížila závislosť od dodávateľov
 • Zvýšenie transparentnosti informatizácie: majú sa zverejňovať kompletné dodávateľské štruktúry IT projektov, aby sa takto predchádzalo kartelovým dohodám. Verejnosť má byť viac zapojená do informatizácie (prístup k dokumentácii, pripomienkovanie štúdií, zber požiadaviek, transparentné testovanie prototypov budúcich systémov, atď.)
 • Lepší nákup IT: majú sa zmenšovať projekty, aby sa o ne mohli uchádzať aj malé podniky, širšie sa majú využívať otvorené technológie. Cieľom je vyššia konkurencia a skutočná súťaž.
 • Meranie hodnoty za peniaze: upravia sa metodiky na meranie efektívnosti IT projektov, bude sa porovnávať viac alternatív a vyberať tá najlepšia
 • Budú sa merať a pravidelne verejne hodnotiť ukazovatele kvality informatizácie a elektronických služieb. Z toho plynie aj jasná politická zodpovednosť
 • Lepšie využívanie verejných údajov: do roku 2020 by malo byť 90% údajov zverejnených ako OpenData. Už v roku 2017 začnú pilotné projekty OpenAPI, vďaka čomu môžu vznikať inovatívne služby ako nadstavba nad štátnymi (viac o téme v našom blogu)
 • Menej rezortizmu: architektúra cieľového stavu s dôrazom na prechod k integrovanému informačnému systému namiesto rezortných „ostrovov“
 • Nielen vízie, ale aj plán: Koncepcia obsahuje konkrétne míľniky zrozumiteľné aj pre IT laikov, ktoré budeme veľmi pozorne sledovať a vyhodnocovať

Niektoré záväzky vypadli – na IT obstarávania si posvietime

Platí, že Koncepcia je dnes aj vďaka zapojeniu odbornej komunity kvalitnejšia ako verzia z februára. Treba však pripomenúť, že z dokumentu na poslednú chvíľu vypadli niektoré záväzky týkajúce sa nákupu IT. Je to škoda, pretože podozrenia z korupcie a kartelových dohôd pri nákupe sa musia riešiť.

V Slovensko.Digital budeme pozorne dohliadať na ďalšie kroky zodpovedných úradov. Majú sa pripraviť samostatné pravidlá pre oblasť nákupu a budeme tlačiť na to, aby už o niekoľko týždňov bolo jasné, akým smerom sa budú uberať.

Čo bude nasledovať

Koncepcia je len začiatok. Na stave informatizácie sa v praxi zatiaľ veľa nezmenilo a je úlohou Vlády ukázať, že to so záväzkami myslí vážne a začne ich reálne uplatňovať. My ako odborná komunita na to budeme pozorne dohliadať a konštruktívne prispievať tam, kde bude záujem. A aby sa na niektoré sľuby nezabudlo, pripravili sme k nim jednoduchý prehľad (voláme ho „sľubo-tracker“). Nie je to náš výmysel, niečo podobné už dnes používajú napr. vo Veľkej Británii.

nkivs-trello

V najbližších dňoch sa majú začať práce na ďalších cca. 15-tich dokumentoch / metodikách, ktoré Koncepciu uvedú do praxe. Do ich prípravy sa určite konštruktívne zapojíme. Pridajte sa aj vy!

 

Ján Hargaš, Slovensko.Digital
Ak sa vám páči, čo robíme, budeme radi ak nás podporíte finančne alebo svojim časom.

Teraz najčítanejšie

Slovensko.Digital

Slovensko.Digital je iniciatíva IT špecialistov, ktorá vznikla v novembri 2015 a venuje sa informatizácii verejnej správy. Upozorňujeme na neefektívnosť štátnych IT projektov a zároveň prichádzame s návrhmi a pozitívnymi príkladmi toho, ako by štátne IT mohlo fungovať.