Denník N

Máte správne nastavený druhý pilier?

Druhý dôchodkový pilier oproti Sociálnej poisťovni predstavuje príležitosť no zároveň riziko. Vstupom do druhého dôchodkového piliera sa čiastočne vzdávate účasti na solidárnom dôchodkovom systéme a deklarujete tým, že vaše sociálne odvody (ich časť) sú vašim osobným majetkom, s ktorým si môžte nakladať tak, ako uznáte za vhodné. Vlastne to ani tak celkovo neplatí, tento majetok je zverený do rúk správcovských spoločností (DSS), ktoré s ním nakladajú v hraniciach zákona, za čo si účtujú zákonom ohraničenú odmenu.

Nová starosť na pleciach sporiteľov

Na plecia sporiteľov druhého dôchodkového piliera tak pripadá nová starosť s výberom tej správnej DSS-ky, či výberom optimálneho portfólia. Tiež by nemali zanevrieť na sledovanie trhu a reagovať promptne na jeho vývoj. Zhodnotenie majetku a následný vývoj výšky starobného dôchodku z druhého piliera totiž nezávisí od valorizácie, či toho, akou nohou vstane z postele niektorý z ministrov. Závisí od toho aké budú investičné rozhodnutia sporiteľov v ňom.

Promptné reakcie?

To, že väčšina sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri nereaguje promptne na zmeny trhu alebo jednoducho povedané „nerieši“, dekladuje aj automatický presun sporiteľov do garantovaných fondov. Jednoduchým listom rozposlaným do poštových schránok účastníkov v druhom pilieri v roku 2013 sa investičné portfólio drvivej väčšiny sporiteľov presunulo do dlhopisov. Tí totiž na text v liste vôbec nezareagovali…

Dlhopisy ako vrabec v hrsti

Kto aspoň sčasti pozná základné vlastnosti cenných papierov v spojení s dĺžkou investičného horizontu vie, že čím je investičný horizont dlhší, tým je rozumnejšie voliť nástroje, ktoré majú perspektívu zhodnocovať vklady (alebo ich aspoň ochrániť voči inflácii).

Dlhopisy takými nástrojmi rozhodne nie sú. V druhom dôchodkovom pilieri detto. Ich potenciál je značne limitovaný zákonnou povinnosťou v prípade negatívneho vývoja doplniť prostriedky z vlastného. To znamená len jedno, že DSS-ky majú zviazané ruky pri výbere investičných nástrojov, čo sa samozrejme prejavuje na slabých výnosoch. V prípade dlhopisov sa DSS-ka riadi jednoduchým pravidlom „radšej vrabec v hrsti ako holub na streche“, ináč toho „vrabca“ musí aj tak doplatiť! (Viac o dlhopisoch v tomto blogu)

Ako zvoliť správne portfólio?

Mladý človek by sa mal zamerať na akcie. Nie tie v supermarkete ale tie, ktoré vydávajú korporácie a sú zložkou finančných nástrojov, ktorých podiely nakupuje DSS-ka. Ak akcie predstavujú riziko, tak je možno na mieste pripomenúť si históriu.

V prvom rade si ujasníme, že prostriedky v druhom pilieri sú v ňom viazané až do času, kým sporitelia nedovŕšia dôchodkový vek. To znamená, že investičný horizont je u väčšiny sporiteľov dlhý.

Barometrom toho, ako sa darilo vplyvným akciovým spoločnostiam na celom svete za posledne tri dekády je napríklad Index S&P 500, ten dosiahol priemerný ročný výnos 7,53% p.a. Možno váš argument bude znieť: „Každá investícia obsahuje poplatky!“ Áno, tie priebežné v druhom pilieri sú max. vo výške 0,3% ročne, takže neokrešú prípadný výnos až tak rapídne.

bez-nazvu
Vývoj ceny indexu S&P 500 za posledných 30 rokov

Dôchodkové spoločnosti v indexových fondoch majú portfólio rozložene tak, aby kopírovali radu iných indexov, ktoré prostriedky sporiteľov alokujú do akcií európských firiem alebo firiem roztrúsených po celom svete. Vhodným výberom indexových fondov ako vašej investičnej stratégie v druhom pilieri sa spoliehate na to, že najvplyvnejšie akciové spoločnosti sveta zvýšia svoju hodnotu. A je vám prakticky jedno, či to spôsobí odvážna prestava Elona Muska a jeho vesmírne lety na Mars, či sa na náraste vašej dôchodkovej jednotky budú podieľať produktívni Japonci alebo to bude ďalšou radou nového iPhone…

Nie len Európa ale svet

Rozhodne pri výbere fondov stavte na viac diverzifikované indexové fondy zložené z akcií, ktoré kopírujú globálny index (tie majú k dispozícii iba niektoré DSS-ky). Súčasne problémy Deutsche banky alebo južanských európskych bánk nenasvedčujú plodný hospodársky rast európskeho kontinentu. Aspoň nie v najbližších rokoch. I keď akcie „Deutsche“ boli prednedávnom vyradené z dôležitých trhových indexov, tak na túto systémovú banku je naviazaný európsky trh a môže nepriaznivo „zakolísať“ akciami iných európskych firiem. Zvolením indexových fondov kopírujúcich len európske indexy sa môžte popáliť, najmä ak si v druhom pilieri sporíte dlhšie obdobie. Vtedy vás už tzv. „cost average“ efekt veľmi neochráni.

Odporúčanie:

Ak ste sa rozhodli pre vstup do druhého piliera tak rozloženie investičného portfólia a výber DSSky vždy konzultujte s odborníkmi a v čase náznakov krízy promptne reagujte a prispôsobte si patrične svoje portfólio.

 

Ing. Marcel Onufer


Čítajte viac:

Teraz najčítanejšie