Denník N

Mladá politika – demokracia, správa, ekonomika a spoločenský pokrok #1

Často si kladiem otázky, prečo tento svet funguje tak, ako funguje? Čo predurčuje správanie ľudí a rozdelenie bohatstva planéty? Je to čo robíme pre fungovanie sveta a svetovej spoločnosti ako celku, maximum? Mám taký pocit, že to nie je maximum. A rovnako mám pocit, že sa vo vývoji spoločnosti vyskytla chyba. Elity nerobia politiku, ale politikárčenie. Progres by mal vyzerať celkom inak..

(ilustračné foto)

Svetová Spoločnosť

Časy, keď bol svet rozdelený na izolované kontinenty a dopraviť sa z jedného na druhý bol problém, už dávno pominuli. Spoločnosť ľudí, ktorí obývajú planétu Zem je dnes úplne iná. Digitalizácia, pokroky v technológiách a preprave umožnili ľuďom dostať sa z jednej časti sveta na druhú za pár hodín. Rýchlosť je dnes určujúca. Posledné storočia sa na hlavných tepnách kontinentov vystriedalo množstvo ľudí. Mnohí kočovali a usadili sa, iní pokračujú v migrácii aj naďalej. Niektorí migrujú za prácou, iní pred biedou vo svojej krajine. Čo je však najpodstatnejšie, je status týchto ľudí. Každý z nich je občan v určitom štáte na Zemi.

Štát je dnes úplnou samozrejmosťou takmer v každej časti sveta. De facto je dnes svet politicky a administratívne rozdelený úplne celý. Inštitucionalizovaná koordinácia v oblasti celosvetovej evidencie občanov by mohla prispieť k vytvoreniu globálneho orgánu s vlastnou vnútornou správou a rozpočtom na vyrovnávanie nerovností, koordináciu a spravovanie trhov, vedecký, technický a sociálny pokrok. Samozrejme si uvedomujem, že nie každý štát na svete by sa mohol takéhoto projektu zúčastniť. Sú tu štáty, v ktorých vládnu diktátori a v ktorých zúria vojny. Tieto štáty by mali na vstup do spomínaného spoločenstva štátov čas. Museli by však mať jasný príklad a podporu.

Inteligencia je univerzálna

Inteligencia ľudí podľa mňa dosahuje vrchol potenciálu civlizácie pre toto obdobie. Veľká časť populácie planéty je dnes plne informovaná o tom ako funguje svet, čo sa v ňom deje a čo sa deje v blízkom okolí. Pri tomto stupni je potrebné inteligenciu naďalej pestovať. Napríklad. Európa mala v 18. storočí o polovicu menej obyvateľov, ako má dnes. Aj napriek tomu z nej však vzišli najväčšie talenty svojej doby. Beethoven, Mozart, Strauss, Einstein, Petzval, Jedlík alebo Banič. Mnohí Európania emigrovali do spojených štátov, kde si v rôznych oblastiach vybudovali veľké renomé. Na druhej strane je tu India. Federácia, ktorá má viac ako 1 miliardu obyvateľov neprodukuje také osobnosti ako Európa, s o veľa nižším počtom obyvateľov. Dôvodom prečo to tak je, nie je domnienka, že by boli Indovia neinteligentní. To vôbec nie. sú veľmi šikovní. Podstata je v tom, že sú po väčšine chudobní. Ich spoločnosť skoro nepozná strednú triedu. Európa je však iná, už v minulých storočiach bola najviac rovnostárskym kontinentom na svete. Z toho vyplýva, že blahobyt a zdroje planéty by nemali byť úplne rozdelené, ale mali by byť koncentrované v jednom globálnom orgáne, ktorý by spravovali všetky štáty sveta na spoločnom zasadnutí. Svet nepotrebuje nové zbrane namierené na seba, potrebuje ľudský potenciálposunutiu hraníc vývoja.

Svetoobčianstvo je pojem, ktorý bude onedlho rezonovať v mnohých častiach spoločnosti sveta. Samozrejme len za toho predpokladu, že na tom budú ľudia spolupracovať, a hlavne mladí ľudia. O tom by mala byť perspektíva mladých ľudí. Smerovať vývoj sveta k zjednoteniu. Svet, ktorý je jednotný, ktorý má svojich občanov, prerozdeľovací mechanizmus a možnosti vymožiteľnosti práva, má obrovský potenciál posunúť hranice vývoja človeka a spoločnosti. Odhaľovanie blízkeho vesmíru by malo byť poprednou vedeckou snahou takéhoto spoločenstva. Podmienky, ktoré dnes vládnu na Zemi sú pre človeka ideálne najviac, ako môžu byť. Vybudovaním globálnej sociálnej základne Ľudstva by sme mohli rozvíjať nadstavbu. Rozširovanie človeka na iné, obývateľné planéty. Takýmto činom by sa mohla práve naša civilizácia vyhnúť osudu svojich predkov. Vyhnúť sa záhube a rozšíriť ľudský druh v našej časti galaxie.

Mladí ľudia by mali presadzovať politiku konštruktívneho dialógu, vecnosti a objektivity. Nezablúdiť v labyrinte pevne stanovených postupov a poučiek, začať teoretizovať a experimentovať. Pokrok, z ktorého máme úžitok dnes aj my, bol v minulosti rebéliou alebo odvahou prekonať pevne zaužívané postupy. Nebojme sa posunúť hranice, od toho sme predsa tu.

Teraz najčítanejšie

Igor Melicher

Podpredseda Mladých sociálnych demokratov (MSD). Politológ. Sociálny demokrat. Ľavičiar. Pokrokový. Školstvo. Veda, výskum a technológie. ;)