Denník N

Kotlebovci sa opäť predviedli. Po novom sú pre nich dôchodcovia zahraničnými agentmi

Keď som si prečítala dôvodovú správu a paragrafové znenie novely zákona o neziskových organizáciách, za ktorým stoja poslanci ĽS NS, nevedela som, či mám plakať, alebo sa smiať.

Zvyknem si pred každou parlamentnou schôdzou robiť prehľad legislatívnych návrhov, ktoré predkladá vláda alebo samotní poslanci. Vládne návrhy sú väčšinou už avizované dopredu, keďže podliehajú určitému procesu. Naopak v tých poslaneckých sa nájde zopár zaujímavostí. Tentokrát ma zaujal návrh poslancov ĽS NS na novelu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Ja, ako obhajca neziskových organizácií a človek, ktorý sa medzi nimi pohybuje roky, som sa potešila. Keď som si však prečítala dôvodovú správu a paragrafové znenie nevedela som, či mám plakať nad absolútnym nepochopením problematiky, alebo sa smiať až by mi slzy z očí tiekli tak či tak.

Na krátke vysvetlenie len objasním, že neziskové organizácie je všeobecné pomenovanie pre organizácie, ktoré nevznikli za účelom vytvárania zisku, ale plnia iný, väčšinou verejne prospešný účel. Je ich veľa druhov a každá je zriadená podľa osobitného zákona. Spoločným pojmom neziskové organizácie teda pomenúvame nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb, cirkvi a náboženské spoločnosti, politické strany a hnutia, ale aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Cieľom návrhu je sprehľadniť štruktúru a činnosť organizácií, najmä tých, čo sú financované zo zahraničia, lebo prostredníctvom takýchto prostriedkov sa snažia ovplyvňovať verejnú mienku na Slovensku, pričom ktokoľvek, kto za peniaze zahraničných sponzorov ovplyvňuje mienku, je zahraničný agent. Zahraniční agenti sa budú musieť registrovať v registri zahraničných agentov na MV SR a pri každej svojej propagačnej aktivite budú musieť mať uvedené „Pozor! Zahraničný agent“.

A teraz vážne. Úlohou neziskovej organizácie poskytujúcej verejne prospešné služby je takéto služby poskytovať, a preto takýto typ organizácie používajú na svoju činnosť väčšinou domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, hospice alebo súkromné zdravotnícke zariadenia. To si fakt páni poslanci myslia, že ľudia v nich umiestnení sú zahraniční agenti? Budú im to musieť sestričky vyšiť na pyžamá?

Ak chceli s plnou vážnosťou predložiť takýto návrh, tak by museli prísť na to, že nie neziskové organizácie poskytujúce verejne prospešné služby sú financované zo zahraničia, ale nadácie majú často takéto financovanie a sú zriadené na zhromažďovanie a následné prerozdeľovanie majetku. Domovy dôchodcov, či sociálnych služieb sú financované najčastejšie z dôchodkov ich obyvateľov, za výdatnej finančnej pomoci detí ich obyvateľov.

A druhý úplne vážny fakt, ktorý pánom poslancom odkazujem je ten, že takmer všetky druhy neziskových organizácií žijú z prostriedkov, ktoré majú zdroje v zahraničí. Hlavným zdrojom ich financovania sú totiž dotácie, granty a rôzne projekty, o ktoré sa uchádzajú. Tie sú financované buď zo zdrojov štátneho rozpočtu, alebo z eurofondov, prípadne iných finančných mechanizmov ako je Vyšehradský fond alebo Nórsky finančný mechanizmus a mechanizmus EHP. Takže de facto musia predložiť návrh na zmenu všetkých zákonov, ktorými sú jednotlivé typy neziskových organizácií zriadené a podľa financovania  budú všetci zahraničnými agentmi nebezpečnými pre túto krajinu!

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.