Denník N

Nová politika – demokracia, správa, ekonomika a spoločenský pokrok #3 (Ekonomika)

Často si kladiem otázky, prečo tento svet funguje tak, ako funguje? Čo predurčuje správanie ľudí a rozdelenie bohatstva planéty? Je to čo robíme pre fungovanie sveta a svetovej spoločnosti ako celku, maximum? Mám taký pocit, že to nie je maximum. A rovnako mám pocit, že sa vo vývoji spoločnosti vyskytla chyba. Elity nerobia politiku, ale politikárčenie. Progres by mal vyzerať celkom inak.. (#3)

Peniaze sa nedajú dýchať, ani jesť

Je dôležité aby fungovala správa, ale rovnako je dôležité aj to, aby fungovala rovnováha. Zdroje planéty sú vyčerpateľné a mnohé neobnoviteľné. Nemôžeme dovoliť, aby sa z nášho domova stal jeden veľký, priemyselný vrt. Odlesňovanie dažďových pralesov spôsobuje zhoršenie kvality vzduchu na planéte, čo má za následok dýchacie choroby a kratší život. Úmyselne ničíme svoj zdroj života. Ak by vznikol jeden svetovo koordinovaný orgán, jednou z jeho prvých povinností by bolo zastaviť odlesňovanie, označiť prales ako svetové, chránené územie a začať s revitalizáciou. Mnoho ľudí si to neuvedomuje, ale peniaze sa bohužiaľ nedajú dýchať ani jesť.

Kapitalizmus splnil svoju jedinečnú, dejinnú úlohu

Teraz sa dostávame asi k tej najzávažnejšej otázke. Ako by mal v novej spoločnosti a novej demokracii fungovať ekonomický systém? Logika nám káže uviezť skutočnosť, že pri zavedení novej formy politiky a novej formy správy je vylúčené používať starý ekonomický systém. Ten, ako jeho zvyšné dve časti potrebuje reformu. Kapitalizmus nám umožnil nevídaný rozmach. Či už v otázke technického pokroku, obchodu alebo slobody. Vo svojej podstate je kapitalizmus sofistikovaný a unikátny, ekonomický systém. Systém, ktorý využíva peniaze (valuty) ako univerzálne platidlo, čím otvára hranice kapitálu pre jeho migráciu a determinuje podobu trhov fungujúcich v rôznych častiach sveta na spoločnom základe. Kapitalizmu má aj inú jedinečnú dejinnú úlohu. Oslobodil svet z nevoľníctva. Ľudia sa (najmä v Európe) po zavedení kapitalistického ekonomického systému stali -do určitej miery- slobodnými, resp. slobodnejšími ako za feudalizmu. V tomto kapitalizmus do bodky splnil svoju dejinnú úlohu.

Od toho momentu však prešlo už viac ako 250 rokov. Ekonomický systém, ktorý dnes vo svete používame má už svoje najlepšie dni za sebou. Pre hŕstku špekulantov je jeho dnešná mutácia výnosným zdrojom bohatstva a luxusu. Špekulácie na kapitálových trhoch, akcie, derivácie, hedgové fondy, úvery, hypotéky, úroky, atď.. Koncentrácia svetového bohatstva u malej skupiny ľudí. Táto nepríjemná mutácia dehonestuje kapitalistický systém a jeho pôvodný odkaz. Domnievam sa však, že už nie je cesty späť. Kapitalizmus do budúcnosti prežije, ale už iba ako parciálna časť nového systému, ktorý podobne ako kedysi kapitalizmus, vzíde z pokroku ľudu a nahradí starý, dosluhujúci systém.

Nový systém ekonomiky bude, myslím si, značne šetrnejší k životnému prostrediu, zameraný viac na vedecko-technický, než na vojensko-technický priemysel. Charakterovou vlastnosťou môže byť aj vysoký stupeň prerozdeľovania bohatstva, ktoré musí byť zákonite spravované centrálne. Nový systém však potrebuje aj svoje obmedzenia. Preto, aby sme sa vyhli možnej, budúcej mutácii tohto systému, rovnako ako v prípade kapitalizmu pri jeho konci. Jednou z hlavných regulácii by mala byť idea obmedzeného súkromného majetku/vlastníctva. Jedinec by mohol počas svojho života vlastniť majetok (hnuteľný, nehnuteľný, peňažný) len do určite výšky. Koľko by to malo byť sa bez presných výpočtov nedá jednoznačne povedať. Ostatný majetok nad hranicou by pripadal pod správu Správcov prostredníctvom progresívneho odvodu, ktorý by zlúčil a nahradil dane a odvody.

Ak chceme ako ľudstvo ďalej napredovať, musíme sa koordinovať, organizovať a hlavne spolupracovať. Spolupráca znamená zjednotenie a zjednotenie znamená spoločné globálne orgány. Budúcnosť nového, ekonomického systému vidím v jeho regulácii. Aby bol ekonomický systém všeobecne prospešný a aby vytváral skutočné hodnoty v prospech spoločnosti, musí byť koordinovaný, centralizovaný a dôkladne spravovaný. Jedine tak bude ekonomika slúžiť k obohatenie ľudstva, nie len k obohateniu človeka. Dnešná úroveň demokracie vo svete nám k tomu dáva predpoklady.

 

Teraz najčítanejšie

Igor Melicher

Podpredseda Mladých sociálnych demokratov (MSD). Politológ. Sociálny demokrat. Ľavičiar. Pokrokový. Školstvo. Veda, výskum a technológie. ;)