Denník N

Frešova župa sa rok pred voľbami mení na betonáreň

Spôsob obsadzovania verejnej správy nie je tajomstvom. Vysokí úradníci sú zväčša dosadzovaní „napriamo“, čiže bez výberového konania, alebo keď, tak len akože. Výsledkom je, že niektorí si úrad mýlia so svojou vlastnou firmou a zabúdajú na to, že ich poslaním je poskytovať služby pre tých, ktorí ich platia – pre občanov. Kto by si myslel, že na Bratislavskej župe to bude iné, bude zrejme sklamaný.

Jedným takým politickým nominantom je aj riaditeľ odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania na BSK  Ján Keselý, bývalý miestny poslanec za SDKÚ-DS, kde nemal problém hlasovať  spolu so SMER-om. Jeho hlavnou kvalifikáciou je dlhoročné priateľstvo s Pavlom Frešom, ktorý ho vymenoval za riaditeľa odboru na Bratislavskej župe.

Tá má vo svojich kompetenciách aj stredné školstvo a s tým spojenú aj povinnosť starať sa o ich majetok, t.z. rekonštruovať ho. Rekonštrukcie vykonávajú firmy, ktoré zmluvy o dielo podpisujú priamo s dotknutými školami. Zmluvy síce podpisujú riaditelia škôl, avšak ich tvorcom a gestorom je práve odbor Jána Keselého.  V septembri tohto roka podpísal riaditeľ Obchodnej akadémie Dudova 4  zmluvu s dodávateľom stavebných prác.

Ukážka zo zmluvy :

obr-1

Ak  sa do tejto zmluvy začítate a dostanete sa až na jej koniec, v bode 14.9 (strana 17) zistíte, že zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporov medzi účastníkmi zmluvy ich bude riešiť Stály rozhodcovský súd pri IURO, z.z.p.o, IČO : 457447265744 726 so sídlom v Bratislave. Neznie to až tak zle až do momentu, kedy zistíte, že predsedom tohto súdu je istá  JUDr. Jaroslava Keselá, matka Jána Keselého, taktiež člena tohto rozhodcovského súdu s poradovým číslom 11 (zoznam sudcov). Presne toho istého Jána Keselého, riaditeľa odboru na BSK, ktorý tieto zmluvy pripravoval.  Ak by si niekto myslel, že ostalo iba pri jednej zmluve, mýli sa, tu je napr. zmluva so SPŠE Hálova 16, zmluva s Gymnáziom Karola Štúra v Modre alebo zmluva so SOŠ záhradníckou v Malinove, všetky podpísané v septembri tohto roka.  V nich identický bod s identickým číslovaním 14.9. a identickým  obsahom (strana 16, 17).

Položme si jednoduché otázky. Je takéto konanie etické a morálne? Nie je to priam konflikt záujmov? Ako sa môže stať, že viacerí riaditelia škôl podpíšu zmluvy s rovnakými rozhodcovskými doložkami, kde figuruje Stály rozhodcovský súd, ktorého sudcom je aj súčasný riaditeľ odboru na BSK Ján Keselý, pravá ruka župana Pavla Freša? Prečo sa tento bod 14.9. ocitá v týchto zmluvách práve rok pred župnými voľbami? V obdobnej zmluve z minulého roka bod 14.9 s rozhodcovskou doložkou  vôbec nebol uvedený. Ako je možné, že práve tento konflikt záujmov neprekáža firmám, ktoré budú stavebné či rekonštrukčné práce prevádzať? Akým spôsobom a na základe akých parametrov bol vybraný vyššie spomínaný rozhodcovský súd? Veď nie je jediný v Bratislave, tu je ich celý zoznam.

Je zrejmé, že takéto konanie určite nie je etické, a je to aj jasný konflikt záujmov. Na výber tejto služby sa nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, preto bola spoločnosť  zrejme oslovená napriamo. Riaditeľ odboru na BSK vybral Rozhodcovský súd, v ktorom sám pôsobí a jeho mama je navyše predsedníčkou tohto Rozhodcovského súdu.

Na základe týchto faktov to preto považujem za neakceptovateľné konanie nominanta na takom vysokom poste, ako je riaditeľ odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania na BSK. Je potrebné ho zastaviť.

Do župných volieb je viac ako rok. Čím viac zmlúv s touto rozhodcovskou doložkou sa podpíše, tým dôležitejšou a nenahraditeľnejšou osobou pre ďalšieho župana sa stáva práve politický nominant na stoličke riaditeľa oboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania na BSK.  Je za tým snaha o dobrú vyjednávaciu pozíciu s ambíciou udržať si lukratívny flek, alebo iba bohapusté dohadzovanie potenciálnych kšeftov  samému sebe, či spriazneným osobám?

 

Oficiálne stanovisko BSK po zverejnení tohto blogu (doplnené 24.10.2016)

 

Stanovisko Transparency International Slovensko : (doplnené 30.11.2016)

Vážený pán Bendík,

Ďakujeme Vám za upozornenie na Váš blog.

Na jednej strane rozumieme snahe vedenia BSK zefektívniť riešenie prípadných sporov medzi školami a stavebníkmi formou využitia rozhodcovských súdov.

Na druhej strane považujeme naozaj za problematické, ak si BSK priamo vybral rozhodcovský súd, v ktorom pôsobí aj vedúci odboru BSK, ktorý má v kompetencii aj investície v strednom školstve spadajúcom pod BSK.

Takýto výber bez akejkoľvek súťaže a vopred zverejnených a zrozumiteľných dôvodov môže naozaj vyvolávať pocit, že ide o zákazku šitú na mieru pre vedúceho odboru BSK.

Veľa na tom nemení ani samotný fakt, že BSK zatiaľ rozhodcovskému súdu nevyplatil žiadne peniaze, keďže zväčša ide ešte o živé zmluvy, pri ktorých sa môžu vyskytnúť aj rôzne reklamácie.

Za opatrenie vylučujúce konflikt záujmov sa nedá považovať ani rozhodnutie pána Keselého vylúčiť sa z rozhodovacej činnosti predmetného súdu vo veciach, v ktorých by bol účastníkom Bratislavský samosprávny kraj, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. A to nielen preto, že z potenciálnych sporov by mala prospech organizácia, v ktorej pôsobí, ale aj preto, že na čele tohto súdu stojí aj jeho blízky rodinný príslušník.

Na druhej strane, BSK uvádza v stanovisku pravdu, že od 1.1.2017 sú doložky neplatné, keďže IURO už nebude môcť byť stálym rozhodcovským súdom. Aj keby sa teda rozhodcovské konanie začalo do konca roka, tak by sa 1.1.2017 zo zákona zastavilo a do 3 mesiacov by museli podať návrh na všeobecný súd.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pokiaľ sa verejná inštitúcia rozhodne využívať pri podobných kontraktoch rozhodcovský súd, odporúčame vybrať takýto súd v súťaži a na prípadný konflikt záujmov verejnosť ešte pred konaním súťaže upozorniť.

S pozdravom,

Michal Piško
programový koordinátor
Transparency International Slovensko

 

Teraz najčítanejšie

Igor Bendík

Otec troch detí, manžel a reálne zmýšľajúci človek. Člen strany SaS. Poslanec za Karlovu Ves. Chcem aby sa naše deti mali lepšie ako my, aj preto som vstúpil do politiky.