Denník N

Je Ježiš gay?

Častokrát sa o istých veciach mlčí z nejakého dôvodu, keďže niekedy je lepšie nechať niektoré veci nevypovedané.

Je možné, že neexistencia zmienky o Ježišovej sexuálnej orientácii v Písme je odrazom hlbokej, kozmickej reality, že sexuálna orientácia či pohlavie nie sú nevyhnutnou znakom toho, či niečo je alebo nie je Božské. K sklamaniu väčšiny západného kresťanstva Ježiš nikdy nemal byť vykreslený ako biely, blonďatý, modrooký heterosexuál, konzervatívec s hnedými vlasmi. No naisto je reprezentatívnym príkladom nádhernej ľudskej plnosti bytia, ktorá celá odpočíva v Božom.

Bol alebo nebol Ježiš gay v zmysle sexuálnej orientácie či správania? Neverím tomu, no určite to nie je dôležité. Pretože byť gayom je oveľa viac ako len sexuálna orientácia či identifikácia sa s nejakým pohlavím. Znamená to nič menej ako aj byť nádherne stvorenou dušou vybavenou extravagantnou predstavivosťou a príťažlivosťou k Bohu, bytím stvoreným ako jedným z miliárd facetov Jeho tvorivosti. Za sexuálnou orientáciou, za tým čo aj pisatelia Písma považujú za nedôležité, sa skrýva unikátna ľudská bytosť, ktorá si nachádza svoju cestu uprostred neľudsky násilníckeho sveta, vymyká sa náboženským predstavám a poburuje duchovné i mocenské autority. Ježiš vo svojej dobe je sám odmietaný, ostrakizovaný, označovaný za nepohodlného, za samotného satana. Pretĺka sa k svojmu konečnému údelu s nepredstaviteľným odhodlaním aj napriek tomu, že tak ako sám, a aj okoliu, odhaľuje svoju Božskosť, stráca jedného blízkeho za druhým až ostáva úplne sám.

Áno, v tomto ohľade bol Ježiš zaiste gayom.

Pretože tvárou v tvár údelu odsúdeného, démonizovaného, vysmievaného Jeho vlastnou Nazaretskou rodinou bigotov rozhodnutou mu neporozumieť, je Ježiš gayom mužom a lesbickou ženou, ktorí žijú v neprestajnom otváraní sa a zraniteľnosti voči svetu tak, ako sa mu priznávajú so svojou identitou, ako nechávajú poznať okolím seba, v Bohu žijúcu a Bohom stvorenú ľudskosť. Tak ako On i oni žijú v každodennom pekle a odmietnutí, ktoré Boh nikdy nevotkal do tapisérie toho, čo máme či musíme prežívať.

Ježiš bol objektom náboženskej nenávisti rovnako si istej o svojej morálke ako dnešné inštitucionalizované kresťanstvo.

Kde existuje náboženská neznášanlivosť, obviňovanie, hnev a súdenie, tam všade je Ježiš na lavici obžalovaných, tam všade zdieľa akúkoľvek nálepku, akú dávame svojim obetiam, svojim baránkom, ktorí sú vraj vinní z prestúpenia tej našej morálky, ktorú máme odvahu nazvať Božou a Boha používať ako ultimátneho sudcu a vykonávateľa trestu pri jej nedodržaní.

A tak ak neporozumieme a nie sme schopní poňat a prijať Ježiša ako potencionálneho gaya, nemôžeme porozumieť základnej esencii Ježiša ako nás samých.

Nikto si nevyberá svoju identitu ako LGBT či heterosexuál či čierny alebo biely, ale v Kristovi sa Boh sám rozhodol vybrať si identitu každého z nás. Nielen tých spravodlivých a čistých, ale viac tých špinavých a nehodných.

Pretože Ježiš nezomrel za ľudstvo. On zomrel ako ľudstvo, ako jeden z nás, ako my všetci. Ako transgender človek, ako čierny, ako utečenec, ako chudobný, ako bohatý, ako Kotleba aj ako róm, ako kresťan aj ako muslim.

Áno, presne tak. Ježiš je gay, Ježiš je mnou a dokonca … Ježiš je i …

Tebou.

Teraz najčítanejšie

Martin Švikruha

Na ceste odhaľovania, že človek je dôležitejší ako inštitúcia. Azda bude nápomocná sklamaným z inštitucionalizovaných foriem kresťanstva a spoločne sa pokúsime hľadať odpoveď na otázku, či neexistuje autentickejšie, nedogmatické, slobodné, organické prežívanie viery.