Denník N

Takúto škôlku nechceme ani zadarmo!

Chvíľu áno, chvíľu nie, mestská časť Petržalka na čele s Bajanom rozohrala hru, ktorú bolo potrebné zastaviť. Pozemky pod chátrajúcou budovou bývalej škôlky na Krásnohorskej patria súkromnej firme a tá potvora stavba nie a nie spadnúť.

Osudy kedysi slávnych a funkčných stavieb majú častokrát pozoruhodné príbehy. A veru takýchto objektov nie je málo, Juraj Droba aktuálne píše ako padla za obeť Širokému budova bývalej nemocnice, ešte si živo pamätáme ako sme prišli o štadión, na ktorom kedysi hrávala Artmedia Petržalka, a osud bývalej škôlky na Znievskej ulici v Petržalke doslova vyhorel. Kým voľných miest v existujúcich škôlkach niet, zhorenisko si dokonale plní úlohu odvrátenej stránky úspešnej a hrdej Bratislavy. Je tu však jeden osud, ktorý by sme ešte mohli zachrániť – nechcená, prebytočná, zraniteľná Krásnohorská.

Budova bývalej škôlky na Krásnohorskej ulici v Petržalke zatiaľ dokonale kopíruje príbeh, ktorý prežila jej vyhorená kolegyňa na Znievskej. V roku 2010 sa stala prebytočnou a do opakovanej súťaže sa na predaj ohrdnutej nevesty neprihlásil žiadny záujemca. Možno aj kvôli tomu, že vzťahy sú komplikované, BSK vlastní iba budovu, pozemok predalo mesto firme Petržalka Plus s.r.o. A to nie je všetko, uchádzač by spolu s budovou získal i ťarchu – byt aj s bývalým školníkom, BSK mu totiž do dnešného dňa nezabezpečil náhradu.

Iskierka nádeje skrsla v roku 2014, kedy záujem prejavila samotná mestká časť Petržalka. Už to vyzeralo ako príchod bájneho princa Bajaja pre svoju princeznú. Materiál bol v roku 2015 pripravený a napokon i schválený ako dlhodobý prenájom spojený s rekonštrukciou celej stavby za účelom sprevádzkovania škôlky. Petržalka sa zaviazala, že vysporiada i pozemky so súkromným vlastníkom, napokon sa však ukázalo, že táto úloha už bola nad jej sily. Preto v júni tohto roku požiadala o ukončenie nájomnej zmluvy s BSK.

Zlomovým mohol byť tento rok. Nevzdávajúci sa vicežupan Igor Bendík vypracoval nový materiál na vyhlásenie verejnej súťaže. Pozitívne bolo, že sme predtým zaregistrovali záujem o rozšírenie priestorov základnej školy a o prenájom požiadalo združenie FELIX Bratislava. Šanca zachrániť Krásnohorskú priam vstala z popola.

Pozornosť si však znovu vyžiadala Petržalka. Vypadla povinnosť vysporiadať pozemky, tak prečo znovu nezabojovať? Jasné, že by sme uprednostnili samosprávu pred súkromným žiadateľom. Upozorňoval som síce na to, že náklady na opravu strechy oproti minulému obdobiu podstatne vzrástli, pretrvávajúci záujem bol aj napriek tomu doložený listom županovi. Materiál sme z rokovania stiahli a Petržalke neoficiálne navrhli prevod majetku v celej svojej kráse za symbolické euro.

Tu by sa už žiadal šťastný koniec, lenže s pravdou bolo treba ísť von. Predložil som na rokovanie zastupiteľstva v Petržalke návrh na schválenie zámeru prevodu Krásnohorskej a to už bolo priveľké sústo. Náklady na rekonštruckiu sú príliš vysoké a mestská časť si takúto investíciu nemôže dovoliť. Aj napriek tomu, že sa na celú vec dá pozerať z viacerých uhlov pohľadu, výsledok je len jeden. Poslanci návrh neschválili.

Osud Krásnohorskej ešte stále nevyhorel. Jej príbeh bude pokračovať, očistený o hry, falošné sľuby, či nepremyslené činy. A jediné, čoho by sme sa mali báť, je čas.

 

Teraz najčítanejšie

Ján Karman

Každá zastavená zlodejina ma utvrdí v tom, že vstúpiť do politiky malo význam. Držím sa hesla "začať treba od seba" a pokým bude stáť pri mne rodina, budem svoj čas venovať krajine, v ktorej pracujem a žijem. Som poslancom mesta Bratislava i mestskej časti Bratislava-Petržalka Dobrá karma PRE Petržalku