Denník N

Je Dúbravka, pán primátor a spol., menej cenná ako Ružinov?

Ak nie, máte možnosť pán primátor aj so svojimi úradníkmi dokázať opak. Lebo skutočnosti, aspoň zatiaľ, nasvedčujú tomu, že Ružinovčania namiesto výstavby náhradných bytov pre reštitutentov park mať môžu a Dúbravčania nemajú nárok žiadať ani len to,

aby aspoň časť mestských pozemkov v Dúbravke v lokalite Pri kríži, kde sa majú stavať náhradné byty, ktorá už roky slúži občanom z blízkeho okolia viacmenej ako prírodný park, bola vyčlenená pre budúci oficiálny park.

Chcem, resp. chceme veriť tomu, že na daných mestských, aj keď stavebných pozemkoch, súčasné vedenie magistrátu hl. mesta neplánuje zastavanie aj najbližšieho okolia tejto pripravovanej stavby, lebo tým by sa pochovala posledná väčšia cenná dúbravská zelená plocha vhodná pre park. Cenná preto, lebo v severnej časti Dúbravky prebieha pomerne intenzívna výstavba, a ak sa zastavia aj daná lúka a jej blízke okolie, tak obyvatelia tejto pomerne veľkej budúcej štvrte si budú môcť o parku nechať maximálne tak snívať. Pri vhodnom usporiadaní domov v danej lokalite (teda nie v štýle ako je naplánovaná daná stavba – smerujúca presne do stredu tamojšej najcennejšej zelene a bez podzemných parkovísk) by možno mohla byť zachovaná aj plánovaná stavebná „hmota“, ktorú na danom mieste umožňuje vystavať územný plán mesta.

Vyzerá to ale tak, že Dúbravka akoby nemala nárok požadovať ani len minimum toho, čo Ružinov. Ak to nie je z dôvodu vplyvnejšieho ružinovského starostu, aktívnejších, alebo odvážnejších Ružinovčanov a ružinovských miestnych poslancov, tak potom z akého iného dôvodu to tak je?

To minimum pre Dúbravku, ktorá ako jedna z mála mestských častí sa „podvolila“ pre výstavbu náhradných bytov znamená: Za A) Upraviť projekt tak, aby prístupová cesta a parkoviská nezasahovali, alebo čo najmenej zasahovali do lúky pred domovom dôchodcov a za B) Lúku a jej navrhovanú blízku zelenú plochu, ktorá je na mestských pozemkoch, ponechať pre park a oficiálne ju vyhlásiť za budúci park. (Pri tomto je treba povedať, že najideálnejšie riešenie, podľa petičiarov Za park Pri kríži, by bolo presunutie stavby o cca 150 metrov na severovýchod k ulici Saratovskej).

Je toto v porovnaní s tým, čo dosiahol Ružinov, naozaj tak veľa? A môžete pán primátor a tiež pán starosta Dúbravky Dúbravčanov uistiť, že medzi mestom a MČ Dúbravka neexistuje žiadna tichá dohoda o tom, že ak Dúbravka ustúpi vo veci náhradných bytov a teda nebude v tej súvislosti od mesta nič požadovať, či už podzemné parkovisko, alebo iné „nezmysly“, mesto sa Dúbravke revanšuje nejako inak? A ak, tak ako?

Zatiaľ je známy jediný, a treba povedať, že dosť „podarený“ argument prečo sa v Ružinove stavať nebude a v Dúbravke áno. Znie nasledovne: V Dúbravke administratívny proces v súvislosti s touto výstavbou pokročil ďalej ako v Ružinove a preto sa v Dúbravke náhradné byty stavať „MUSIA“… „Podarený“ argument je to preto, lebo o tomto procese prípravy tejto výstavby (stalo sa tak v minulom volebnom období) občania Dúbravky ani len netušili a dozvedeli sa to až tohto roku.

Aj vyššie uvedené vyústilo na prelome mája a júna 2016 k vzniku petície PROTI ZNEHODNOTENIU POSLEDNEJ VÄČŠEJ SÚVISLEJ ZELENEJ PLOCHY v DÚBRAVKE plánovanou výstavbou náhradných nájomných bytov na mestských pozemkoch a ZA VYBUDOVANIE NOVÉHO PARKU v LOKALITE PRI KRÍŽI. Bližšie tu: http://www.zimekrajsie.sk/news.html

P.S.: Gro z tohto listu bolo zo strany petičného výboru Za park Pri kríži zaslané primátorovi Bratislavy a to dňa 18.8.2016 spolu so žiadosťou o stretnutie za účasti starostu Dúbravky. Pán primátor si doposiaľ čas nenašiel, ani jeho sekretárka, alebo sekretariát, a to ani čas na akúkoľvek odpoveď, napr.: neotravujte! Aj keď bol vo veci za tým účelom viackrát oslovený; a to dokonca aj zo strany pána starostu Dúbravky. Ale hlavne že zo strany magistrátu, ako už neraz povedal dúbravský starosta, je s občanmi vo veci rokovať záujem…

Marcel Burkert, miestny dúbravský poslanec a člen daného petičného výboru

Súvisiace články:

 

https://dennikn.sk/blog/dubravka-by-zachranu-poslednej-vacsej-zelenej-plochy-zabojovat-inak-iniciativu-preberie-salamova-metoda/

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a miestny poslanec v bratislavskej Dúbravke.