Denník N

Nesrovnalov experiment s parkovaním

Primátor zverejnil 26.10. návrh VZN, ktorým by sa realizovala Parkovacia politika na území Bratislavy. Rokovania o nej trvajú minimálne od roku 2011, kedy som sa za Ružinov začal zúčastňovať aj ja. Doteraz však ružinovské pripomienky neboli zobrané do úvahy. Aktuálny návrh skôr ako uskutočniteľné riešenie vyzerá ako primátorský sociálny experiment.

Skrátená verzia návrhu VZN: na miestnych komunikáciách prídete v niektorých oblastiach o viac ako polovicu parkovacích miest, na účelových komunikáciách naopak budete mať extrémny pretlak hľadajúcich miesto na zaparkovanie a za toto všetko si ešte zaplatíte…

Už od roku 2011 opakujem stále dokola na oficiálnych stretnutiach základné nedostatky, ktoré navrhovaná Parkovacia politika má. Odpoveďou je však zakaždým len tichý úsmev bez reakcie…je načase spomenúť ich na neoficiálnom fóre.

V prvom rade, spoplatnenie sa týka len miestnych komunikácií, nie účelových komunikácií (to sú väčšinou tie, ktoré máte pri dome, vrátane menších parkovacích plôch).

ucelova-komunikacia
Účelová komunikácia vo vnútrobloku.

Ak spoplatníme parkovanie na miestnej komunikácii, ale nie medzi domami, čo myslíte, kde bude chcieť každý zaparkovať?? Ak už teraz máte problém zaparkovať, podľa nových pravidiel sa Vám tam nahrnú všetci, čo budú chcieť parkovať zadarmo. Že to tak nebude? Pozrite sa na Košice.

Ako riešenie bolo ponúknuté, že tam môžu byť osadené značky Zákaz vjazdu „okrem obyvateľov domov Ulica číslo domu číslo domu číslo domu číslo domu…“ Okrem toho, že dokazovanie by bolo v praxi náročné, tak by sme sa mohli volať Značkovo. Ten návrh bol asi skôr žart.

ucelova-komunikacia-2
Voľné parkovacie miesto na účelovke? Taký zázrak už neuvidíte

Druhým, a možno ešte závažnejším problémom je, že mesto a mestské časti nemajú vysporiadané vlastnícke vzťahy k miestnym komunikáciám. Podľa §4b ods. 1 Zákona o pozemných komunikáciách „Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.“ Kauza parkoviska na Palkovičovej jednoznačne ukázala, že obec musí preukázať, že cesta či parkovisko je naozaj v jej vlastníctve. Až potom môžeme riešiť parkovanie pre obyvateľov. Už dupľom, ak tam chce vyberať mesto poplatky. Pri bordeli, aký vládne v evidencii majetku na magistráte, dotiahnuť do konca oficiálny zápis majetku na mesto a následne mestskú časť…to by musel niekto naozaj veľmi veľmi veľmi chcieť…

 

jesenna-mesacna
Parkoviská na Jesennej a Mesačnej. Oficiálne sú to lúky, navyše na súkromnom pozemku. Ani tie VZN nezahŕňa.

Tretím a určite nie menej závažným problémom aktuálneho návrhu je to, že parkovacie miesta na úsekoch miestnych komunikácií sa môžu vyznačiť len tam, kde to rozmery cesty a legislatíva povoľujú. Problém s tým, že sa musia maľovať celé boxy na cestu už bol našťastie odstránený (už len vymaľovaním boxov sa zníži možný počet zaparkovaných áut o 20%).

Ostal tu však stále problém s tým, že ani boxy, ani modrú čiaru nemôžete namaľovať tam, kde nenecháte dostatočnú šírku pre každý jazdný pruh voľný, ani tam, kde nenecháte 1,5 metra voľného na chodníku, o parkovaní v križovatke ani nehovorím. Ulíc, ktoré nie sú dostatočne široké aby sa na nich dalo parkovať je určite viac, ako tých, kde parkovať možné je. Stačí keď vyjdete pred dom a je takmer isté, že práve na takej stojíte.

jadrova-rovnikova
Jadrová a Rovníková na Ostredkoch. Podľa nového VZN tu bude môcť parkovať NULA áut, ulica je totiž ako jediná prístupová cesta do sídliska obojsmerná

Aby nedošlo k omylu, rozhodne nepodporujem to, aby sa parkovalo tak nadivoko, ako sa parkuje súčasne (križovatky, chodníky, zjazdené trávniky,…). Ale dostať z týchto miest autá treba postupne, nie skokovo. Ak k 1.1. schválime VZN, tie autá zrazu nezmiznú a ani ich nepredá nikto zo dňa na deň. A zvaľovať všetko na „mimobratislavských“…to je cca 20% vozidiel (aspoň podľa prieskumu v Ružinove v roku 2014), oveľa viac parkovacích miest ubudne, keď VZN zavedieme. To je to zlepšenie?

Ak toto má byť zo strany primátora Nesrovnala nejaký sociálny experiment na obyvateľoch, tak ďakujem, neprosím si. Vy áno? Pozvime Košičanov, nech porozprávajú svoje skúsenosti.

Pritom sa ponúka jednoduché riešenie:

1. Obyvateľ mesta s kartičkou za cca 10-20 EUR/rok môže parkovať kdekoľvek v meste bez poplatkov
2. platby nie vo forme poplatku za parkovanie ale dane za vjazd (podobný systém ako mala Trnava) – ušetrí to všetky horeuvedené problémy
3. správu parkovania riešiť vo vlastnej réžii, nie prostredníctvom externých firiem, ktoré by si veľkú časť vybraných poplatkov ponechali pre seba
4. všetky platby za parkovanie využiť na zlepšovanie možností parkovania
5. pri novo postavených domoch zaviesť povinnosť kúpy bytu spolu s parkovacím miestom

 

P.S. Technickým nedostatkom návrhu VZN ako aj spomenutému návrhu riešenia sa budem venovať v ďalšom blogu, horeuvedené najpodstatnejšie pripomienky by sa v pridlhom texte stratili.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Sloboda

Venujem sa komunálnej politike, rodičovským združeniam a Radám škôl