Denník N

Voľba povolania – Ako pomôcť svojim deťom pri výbere strednej školy

aby dieťa prijalo pomocnú ruku rodiča pri voľbe povolania

Voľba povolania je dôležitým životným krokom. Správny výber nástrojov kariérového poradenstva dokáže odhaliť talenty, záujmy a potenciál Vašich detí.

Prvé vážnejšie zamýšľanie sa nad tým, čo chce v živote človek robiť prichádza posledné dva roky na základnej škole. V tomto období bývajú „spolurozhodcami“ o budúcom povolaní práve  rodičia. A tak prichádza spoločné lámanie hlavy nad tým aká škola je dobrá, vhodná, či z nej bude dobré uplatnenie alebo ľahký prechod na vysokú školu a čo by vlastne dieťa bavilo.

Pravidelne sa na mňa obracajú matky ôsmakov či deviatakov s otázkami, ako môžu pomôcť usmerniť svoje dieťa pri výbere školy. Aj posledný úvodný rozhovor hovoril jasnou rečou: „Neviem ako mám už pomôcť synovi. Mám 8-ka a záleží mi na tom, aby si vybral dobrú školu, ktorá by ho aj bavila. No on stále nemá  jasno v tom, čo chce robiť. Tak som mu navrhla, že najlepšie bude dať si prihlášku na gymnázium a potom sa rozhodne, čo ďalej. No on nechce ísť na gymnázium, že radšej niečo praktické. Viete je vo veku, kedy trochu so mnou bojuje. Aj ho testovali a výsledky na neho celkom sedeli, aj majú v škole výchovnú poradkyňu, no stále nevie, čo chce robiť a sme v začarovanom kruhu.

Takéto úvody v poradenských príbehoch z prostredia základnej školy zažívam pomerne často. Tak sa zdá, že výsledky poradenských dotazníkových nástrojov môžu byť dobrým pomocníkom pri sebapoznávaní, ale samé o sebe sú málokedy dostatočné pri odpovediach  na otázky ohľadom kariérového smerovania. Rovnako rozhovory bez komplexného zbierania informácií o osobnosti človeka s individuálnym prístupom pri odhaľovaní preferencií  bývajú inšpiratívne, no chýba v nich sebapresvedčenie a motivácia človeka, že toto je to pravé orechové, čo by som chcel robiť, čo vychádza zo mňa, v čom som dobrý a čo chcem  ďalej rozvíjať. Faktorov prečo takýto žiaci nenachádzajú odpovede môže byť mnoho: pracovná vyťaženosť výchovných poradcov na základnej škole spojená s nízkym časovým limitom na nerozhodnejšieho žiaka, pri hromadnom testovaní profesijnej orientácie sa môžu niektorí žiaci cítiť ako pri skúšaní, čo prinesie stres, že musia podať výkon a ďalšie.

Voľba povolania je dôležitým životným krokom, preto je potrebné venovať tomu dostatočný čas a priestor. Správny výber povolania pomáha človeku byť  šťastný, spokojný a sebarealizovaný. Robiť však takéto rozhodnutia v tak mladom veku je veľmi náročná úloha. Možno práve preto sa voľba povolania často krát presúva na „neskôr“ – pri výbere vysokej školy, pri nástupe do zamestnania… Prečo to však odsúvať? Môže sa zdať, že nedôkladné rozhodnutie v období voľby strednej školy nie je ešte až tak zásadné pre budúcnosť človeka. Dá sa to predsa „napraviť“ pri výbere vysokej školy a sú predsa ľudia, ktorí sa rozhodnú zmeniť zamestnanie aj v dospelosti. Áno, zmena povolania je naozaj možná v každom veku. Prečo však nedopriať svojim deťom štyri roky, v ktorých by sa zmysluplne a systematicky venovali tomu, čo ich baví s vedomím poznania seba samého? Čím skôr sa človek spozná a začne hľadať, aké povolanie je pre neho to pravé, tým skôr ho nájde.“

Čo očakávať od poradenského procesu?

Pri hľadaní odpovedí na otázky k voľbe povolania môžu žiakom pomôcť rodičia, učitelia, výchovní poradcovia, školskí psychológovia a kariéroví poradcovia pôsobiaci na školách, v poradenských zariadeniach alebo súkromnom sektore. Dostupné sú aj rôzne online poradenské nástroje (emiero.sk, test-osobnosti.riasec.sk). Okrem testovania a poradenského rozhovoru sa v praxi používajú rôzne zážitkové, aktivizačné, koučovacie techniky – hranie rolí, výtvarné techniky (kresba sveta práce, životopisu), imaginácia, práca s detskými snami, príbehmi a podobne. K výberu povolania zvyčajne nestačí deň či týždeň, jeden rozhovor s rodičmi, otestovanie bez hĺbkového rozhovoru alebo len jedno krátke stretnutie s odborníkom na kariérové poradenstvo . Mal by to byť systematický proces, založený na individuálnom a partnerskom prístupe, kde poradca sprevádza žiaka všetkými fázami poradenského procesu až do doby, kým nenájde pre seba to správne povolanie, svoje kariérové smerovanie. A akými fázami poradenského procesu by malo prejsť Vaše dieťa?

  • KTO SOM? Aké sú moje kvality, talenty, záujmy, potreby, sny a túžby, schopnosti, zručnosti?
  • ČO ROBIŤ? Čo môžem a chcem so svojimi kvalitami robiť v reálnych možnostiach trhu práce? Ako na kreatívne objavovanie svojich možností a perspektív?
  • AKO NA TO? Aké ciele a akčné kroky mám pred sebou k dosiahnutiu svojej vízie na ceste k môjmu povolaniu?

Teraz najčítanejšie

Michaela Valicová

Som kariérna poradkyňa zo stredného Slovenska a moja práca je pre mňa životným poslaním. Venujem sa individuálnemu a skupinovému zážitkovému poradenstvu so zameraním na kariérové smerovanie. Pomáham ľuďom odhaliť ich skrytý potenciál, sprevádzam ich pri voľbe študijného zamerania, povolania, v ktorom nájdu uplatnenie, motiváciu a radosť.