Denník N

Potvrdenie charakteru súčasného inštitucionálneho kresťanstva

Víťazstvo Trumpa ukazuje jadro problému a skutočnú tvár predvládajúceho sakrificiálneho evanjelikalizmu.

Víťazstvo Trumpa ukazuje jadro problému a skutočnú tvár predvládajúceho sakrificiálneho evanjelikalizmu. Je ukážkou a dôkazom mimetickej túžby, ktorá nachádza svoje dočasné riešenie v obetovaní baránka – v tomto prípade žien, prisťahovalcov, homosexuálov, bohatých, iných … Toto nie je ukážka pokrytectva kresťanov, ale potvrdenie toho, čo súčasné inštitucionálne kresťanstvo je. Títo kresťania sa nesprávajú a nevolia tak, ako volia napriek svojmu kresťanstvu ale práve kvôli nemu.

Kým si to neuvedomí „liberálnejší“ prúd kresťanov, kým si neuvedomíme, že problémom nie sú ľudia, ale základný „teaching“ našich cirkví (RKC je v tomto ohľade na tom trochu lepšie, ale sakrificiálny charakter RKC je veľmi podobný a v iných ohľadoch oveľa vypuklejší), nedokážeme poskytnúť alternatívu a východisko z bludného mimetického kruhu strachu o svoje, následného obviňovania iných, spájania sa proti iným (obetný baránok) a mimeticky motivovaného násilia (rituálneho, symbolického alebo reálneho).

Sakrificiálny charakter súčasného náboženstva je úplne rovnaký problém ako nenávisť k inakosti, súdenie a odsudzovanie na základe náboženských noriem.

Preto si musíme dávať veľký pozor na zákonnícky charakter náboženstva. Zákony a normy plynúce z náboženského presvedčenia sú jedným z krátkodobých ale v konečnom dôsledku neúčinných mechanizmov, na kontrolovanie mimetickej túžby a iba zdanlivo poskytujú ochranu pred sebazničujúcim mimetickým násilím.

Dovolím si zájsť ešte trochu ďalej a tvrdiť, že náboženský charakter týchto volieb v USA dokazuje skutočnú podstatu a základ inštitucionálneho kresťanstva dneška, ktoré má svoj pôvod v mimetickej túžbe a ponúka riešenie v podobe obetovanie baránka, na ktorom sa mimetické násilie vylieva.

Aké hodnoty to potom majú títo kresťania?

Podla mňa sú to hodnoty vlastnej nadradenosti a morálnej prevahy, ktoré im dáva ich vlastný vymyslený spravodlivý Boh, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá.

Náboženstvo im dáva božskú istotu a právo trestať iných práve preto, lebo ich Boh je trestajúci a odmeňujúci. Zachraňujú človeka pred večným „peklom“, ktoré je rovnako pomýlenou projekciou ľudskej chorobnej túžby po potrestaní vinníkov tak, že ho tvoria tu a teraz na zemi.

Náboženské kódexy svätosti založené na neomylnej interpretácii neomylných písiem v akejkoľvek podobe, akokoľvek príťažlivé (u nás kresťanov je to Desatoro a cela sakrificiálna interpretácia Biblie) sú nebezpečenstvom pre celú civilizáciu.

Preto veľmi pekne prosím ateistov a humanistov, zachráňte nás pred našim náboženským triumfalizmom a kým nenájdeme nenásilnú a láskyplnú odpoveď v našom Bohu a v nás samých, chráňte si svoju otvorenosť, prijímanie iných, slobodu. Pred nami …

Teraz najčítanejšie

Martin Švikruha

Na ceste odhaľovania, že človek je dôležitejší ako inštitúcia. Azda bude nápomocná sklamaným z inštitucionalizovaných foriem kresťanstva a spoločne sa pokúsime hľadať odpoveď na otázku, či neexistuje autentickejšie, nedogmatické, slobodné, organické prežívanie viery.