Denník N

Voľby 2023

Smer
0,00 %
PS
0,00 %
Hlas
0,00 %
OĽaNO, ZĽ, KÚ
0,00 %
Republika
0,00 %
SaS
0,00 %
KDH
0,00 %
SNS
0,00 %
Sme rodina
0,00 %
Demokrati
0,00 %
Aliancia
0,00 %
Modrí
0,00 %
Maďarské fórum
0,00 %
Piráti
0,00 %
Princíp
0,00 %
SOS
0,00 %
KSS
0,00 %
Vlastenecký blok
0,00 %
Spravodlivosť
0,00 %
SHO
0,00 %
My Slovensko
0,00 %
Srdce
0,00 %
SDKÚ
0,00 %
ĽSNS
0,00 %
Karma
0,00 %
Čaká sa na dáta
0,00 % spočítaných hlasov
Prejsť na výsledky

Ste chorým dlžníkom zdravotnej poisťovne? Máte smolu

Po údere onkologickým pacientom zo strany VšZP, prichádza ďalší. Zdravotná poisťovňa Dôvera lekárnikom oznamuje, že od 1. marca 2015 im nebude uhrádzať recepty, ak sú vypísané na poistenca, ktorý je ich dlžníkom na zdravotnom poistení.

Vlastne ešte väčšiu smolu má lekár alebo lekárnik, ktorý na to príde až potom, keď mu vyšetrenie alebo recept vaša poisťovňa neuhradí. Ale ak lekára alebo lekárnika oklamete a svoj dlh voči obom subjektom neuhradíte, môže vás čakať exekútor alebo mreže.

Žiaľ, právny stav je taký, že právo je na strane poisťovne. A dokonca jej dal za pravdu aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, takže asi ani postihnutý pacient by so sťažnosťou na takýto postup poisťovne nepochodil. Lenže, ako to už na Slovensku chodí, pacient by sa v podobných prípadoch v prvom rade sťažoval na lekára alebo lekárnika.

Zákon č. 580/2004 Z.z. v z. n.p.v § 9 ods. 2 hovorí: „(2) Poistenec, ktorý nezaplatil príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné (§ 16) za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné (ďalej len „nedoplatok“), poistné, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou, alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu14) alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky, v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1) v sume vyššej ako 10 eur a ktorý je z tohto dôvodu uvedený v zozname podľa § 25 ods. 1 písm. e) druhého bodu, má právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti15) (ďalej len „neodkladná starostlivosť“); to neplatí, ak poistenec je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ. Neodkladnú starostlivosť uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa. Skutočnosť, či ide o neodkladnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca.“

Neodkladnú zdravotnú starostlivosť definuje zákon č. 576/2004 Z.z. v z. n.p. v § 2 ods. 3) takto: „(3) Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Neodkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.1)“

V praxi to môže viesť k vyhroteným situáciám a čierneho Petra majú v rukách lekárnici. To má snáď mať každá lekáreň svoju SIS, ktorá by zisťovala, či dotyčný, ktorého meno je na recepte nezaplatil sám alebo či tak urobil jeho zamestnávateľ? Čo má robiť lekárnik, ak je pacient dlžník zdravotnej poisťovne napr. diabetik, príde do pohotovosti a potrebuje inzulín? No, ak by bol sviňa, nemal by mu ho vydať, pretože podľa vyššie uvedenej definície a pravdepodobne aj podľa následného hodnotenia poisťovne, by nešlo o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, pretože pacient prišiel po vlastných a ešte žije. Ak však cestou z lekárne skolabuje, to už neodkladná zdravotná starostlivosť je. Lenže toto pacientovi ani jeho príbuzným nikto nevysvetlí. Vedia o tomto chaose organizácie na ochranu práv pacientov? Určite nie.

Do skupiny neplatičov, ktorí môžu dostať lekára alebo lekárnika do nepríjemnej situácie nemusia patriť len asociáli a bezdomovci. Sám som mal nedávno mladú slečnu, ktorá sa na vyšetrenie dvakrát preobjednala a potom sa už neozvala. Len tak zo zvedavosti som si jej meno zadal do vyhľadávača a pravdepodobný dôvod sa objavil. Dlžná suma na poistnom v jej zdravotnej poisťovni bola 255€.

 

 

 

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Jozef Klucho

Jeden z prvých blogerov sme.sk, gastroenterológ, virtuálny medicínsky poradca na www.gastroenterolog.com a konzultant pre gastroenterológiu na www.celiakia.sk a www.edusan.sk Píšem články o medicíne, slovenskom zdravotníctve, hudbe 70-80-tych rokov a bežnom živote.