Denník N

Spoločne alebo nijak

Dnes viac ako inokedy potrebujeme vidieť v každom človeku Krista.

V každom. V každom. V každom.

Ak v tomto neuspejeme a zvíťazia naše teológie rozdelenia na dobrých a zlých, smerujeme ako civilizácia ku konfliktu. Musíme odmietnuť strach a pozrieť sa na zlo, utrpenie, rozdelenie očami uzdravujúcej lásky a prijatia, nie odsúdenia a násilia.

Člen ISIS nie je náš nepriateľ. Je ním jeho teológia, ktorá ukazuje Boha ako trestajúceho hriechy a odmeňujúceho svätosť. Trump nie je náš nepriateľ. Je to teológia, ktorá súdi hriechy iných a pozerá sa na hriech ako na prečin, ktorý je potrebné potrestať zákonom. Putin nie je náš nepriateľ. Je to túžba po moci posilňovaná teológiu víťaziacej konštantínovskej cirkvi.

Potrebujeme sa naučiť rozoznávať hodnotu každého človeka a kresťania sa musia naučiť, že odpoveďou na násilie a zlo nie je odveta, nie je oko za oko, nie je zákon a trest, ale nenásilie, porozumenie, ochota pomôcť. Za každým „hriechom“ je túžba po láske akokoľvek pomýlená a nepochopiteľná. Tak sme stvorení bez výnimky. Odpoveďou na „hriech“ nie je trest, ale láska.

Našimi nepriateľmi nie sú ľudia.

„Buď budeme spolu VŠETCI žiť ako bratia, alebo sa pozabíjame ako blázni.“ MLK

Teraz najčítanejšie

Martin Švikruha

Na ceste odhaľovania, že človek je dôležitejší ako inštitúcia. Azda bude nápomocná sklamaným z inštitucionalizovaných foriem kresťanstva a spoločne sa pokúsime hľadať odpoveď na otázku, či neexistuje autentickejšie, nedogmatické, slobodné, organické prežívanie viery.