Denník N

Pozor na konvertitov. Môžu byť nebezpeční

Múdrosti zbierate po celom svete a sú často krát skryté v krátkych vetách. V Číne som sa naučil, že zadarmo je najdrahšie.  Ale aj to, že môžeš mať zmluvu hrubú ako spisy Mao Ce- tunga, ale pred zlým úmyslom ťa neochráni. V Európe mi zas múdry človek poradil: Dávaj si pozor na konvertitov, môžu byť nebezpeční. Javí sa, že v je v tom veľký kus pravdy.

M.Krajniak je nebezpečný.

Niekedy mám pocit, že my, čo nás pokrstili v čase, keď sme vedeli len spať a cucať mlieko, prežívame vieru vyrovnanejšie. Viera je dar. Niekto mu má, niekto nie. Ja si myslím, že k viere patrí určitá miera intimity. Ja nebudem pretáčať oči v stĺpok, pozerať do neba a v tranze vykrikovať. Nikoho nebudem nútiť, aby našiel vieru. Nebudem sa pohoršovať, že vieru nemá.

Viera je dar. Niekto ju má, niekto ju nemá. Niekto ju dostal, keď bol nemluvňa a udržal si ju. Niekto ju časom stratil. Niekto ju zase našiel. Ak ju našiel, je to super. Hovorí sa tomu, že konvertoval.   Nájsť vieru je fantastické. Treba k tomu však aj pokoru. Konvertita, ktorý našiel vieru, je pokorný. Teší sa z viery, užíva si ju. Nedobieha horlivo zameškané. Neobťažuje. Nestáva sa z neho fanatik.

Existuje však zdá sa iný typ konvertitu. Ten, ktorý nenašiel vieru, ale ten, čo našiel náboženstvo ako prostriedok. Konvertita, ktorý potrebuje nejaké náboženstvo, lebo vie, že sa cez neho dostane k ľuďom, ktorí v neho veria. Slovenská politická scéna sa tu priam hmýri rôznymi konvertitami. Ľuďmi, ktorí potrebujú náboženstvo, lebo cez neho chcú robiť politiku.

Konvertita M.Krajniak napísal text. Citujem z neho: „ …. My ako demokrati rešpektujeme slobodu každého člena nášho národného spoločenstva … „ V texte vytvára aj novú politologickú kategóriu: My, národní demokrati.

Z tohto textu ide hrôza. Kto je členom toho jeho národného spoločenstva? Komu je dopriata sloboda od nich – od národných demokratov? Kto to sú národní demokrati?

M.Krajniak priznáva, že je konvertita. M.Kotleba je pravdepodobne tiež konvertita, keďže nemôže prijímať sväté prijímanie. Obaja potrebujú náboženstva tohto geografického pásma. Sú dosť chytrí na to, aby na Slovensku nekonvertovali na hinduizmus. Samozrejme, v Indii by s tým nemali problém. Potrebujú náboženstvo tohto geografického pásma kvôli svojim plánom.

Nik sa neoháňa „Bohom“ viac ako títo dvaja spasitelia.

Ide z toho hrôza. Ten môj známy mal pravdu. Niektorí konvertiti môžu byť nebezpeční. Veľmi nebezpeční.

Teraz najčítanejšie