Denník N

Každé dieťa si zaslúži miesto v škôlke

Tak ako každé dieťa má miesto v základnej škole, má ho mať aj v materskej škole.

Tak ako každé dieťa má miesto v základnej škole, má ho mať aj v materskej škole. Nanešťastie realita je iná. Materské školy nie sú dostupné pre veľkú časť detí na Slovensku. Dôsledky sú pre spoločnosť zlé: od nemožnosti pre rodičov pracovne sa uplatniť až po horšie sociálne zručnosti detí, ktoré sa prejavia na základnej škole. Nárazové dotovanie detských kútikov jednak nerieši dlhodobú a plošnú nedostupnosť materských škôlok a druhak je určené na detské kútiky, v ktorých absentuje výchovno-vzdelávací prvok v zmysle §28 školského zákona.

Preto predkladáme krátku hromadnú pripomienku, ktorá zadá úlohu ministerstvu školstva aby pripravilo podmienky tak, aby každé dieťa od troch rokov veku malo naozaj svoje miesto v materskej škole. Na dosiahnutie tohto cieľa treba podniknúť viacero krokov, hlavne však treba začať sa touto témou naozaj zaoberať. Preto navrhujeme, aby pribudla úloha rezortu školstva tak, aby v priebehu roku 2017 vypracoval plán a legislatívne znenia, ako tento cieľ dosiahnuť.

Podporte pripomienku, aby naozaj každé dieťa malo svoje miesto v materskej škole.

Teraz najčítanejšie