Denník N

Startupisti z Bratislavy patria k najtalentovanejším v Európe

Tak to vyplýva z Európskeho digitálneho indexu miest (European Digital City Index 2016), ktorý hodnotí mieru podpory digitálneho podnikania. Index sa však nezameriava iba na schopnosti startupistov, ale aj na ďalšie pilierové zložky inovatívnej ekonomiky. Celkovo patrí hlavnému mestu Slovenska 41. miesto, ktoré okrem plusov odráža aj viditeľné nedostatky tunajšieho startupového prostredia.

Na talent a zručnosti bratislavských startupistov môžeme byť hrdí, pretože v tejto hodnotiacej kategórii indexu ich predbehli iba štyri mestá – Oxford, Londýn, Helsinki a Štokholm. Pri scaleupoch (vyššie štádium startupu – projektoy vo fáze rastu ziskov a trhového podielu) je vizitka ešte pozitívnejšia – druhé miesto za Oxfordom. Problémom je, že tieto schopnosti na Slovensku nemajú dostatočne priaznivé prostredie na rozvoj.

V digitálnej infraštruktúre, teda v kvalite internetovej siete, sa Bratislava síce umiestnila na 15. mieste, ale index zdôrazňuje nedostatky najmä v prístupe ku kapitálu, v podnikateľskej kultúre (patrí do nej ochota riskovať, multikultúrne prostredie, dôvera či online spolupráca) a v stave nášho digitálneho trhu. V týchto kategóriách 60-členného rebríčka patrí slovenská metropola medzi najhoršie. Najmä tieto mínusy brzdia posun startupov k scaleupom. Pritom práve v nich sa tvorí najvyššia pridaná hodnota, pretože tieto spoločnosti vytvárajú pracovné miesta pre odborníkov, ich obrat rastie a expandujú na nové trhy.

Medzi výrazné slovenské scaleupy patria projekty Sygic a Pixel Federation, ale podobné úspechy sú na Slovensku ojedinelé. A to aj napriek tomu, že v našej krajine máme jeden z najvyšších podielov mikrobiznisov na obyvateľa v rámci celej Európy. Tvorcovia digitálneho indexu z podpornej nadácie Nesta vidia najväčšie prekážky Bratislavy v obmedzeniach, ktoré okliešťujú možnosti biznisu, a v nízkom počte skúsených podnikateľov, ktorí majú skúsenosti s posúvaním startupov na vyššiu úroveň. Problémom je aj spomínaný tunajší trh, kde majú nové produkty nižšiu šancu uchytiť sa. Preto je nutné, aby hneď od začiatku smerovali na medzinárodnú pôdu.

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku pred časom zverejnila Prieskum startupov a inovatívneho ekosystému na Slovensku 2016, ktorý mapuje charakter a situáciu nášho startupového prostredia. Súčasťou prieskumu sú aj odporúčania, ktoré by slovenskú inovatívnu ekonomiku posunuli vpred. Medzi najdôležitejšie patria:

  1. podpora scaleupov – na konferencii Digital Assembly v Bratislave Európska komisia spolu so zástupcami startupových organizácií vydala Scaleup Europe Manifesto s konkrétnymi odporúčaniami:

– zapojenie scaleupov do medzinárodných misií a zintenzívnenie spolupráce so slovenskými zastupiteľskými úradmi v zahraničí,

– spolupráca so Slovákmi v zahraničí – na jednej strane podpora ich firiem pri vstupe na zahraničný trh a na druhej strane získavanie zahraničných investícií pre Slovensko vrátane transparentne určeného honoráru,

– daňové úľavy motivujúce firmy k investíciám do výskumu a vývoja,

– startup a scaleup víza, ktoré umožnia rýchlorastúcim podnikom nájsť kvalifikovaných pracovníkov mimo Slovenska a EÚ v zjednodušenom procese, ktorý nebude dlhší ako dva týždne;

  1. nižšia miera byrokracie – transparentný a jednoduchý proces s jasnými výberovými kritériami, ktorý by zároveň znížil obavy z korupcie;
  2. uľahčené zamestnávanie ľudí – náklady na zamestnancov sú väčšinou najvyššie rozpočtové položky pre začínajúce firmy. Ako príklad môže slúžiť Lotyšsko, kde vláda schválila inovatívnu daň pre startupy vo výške 252 eur mesačne, ktorá pokrýva dane, sociálne aj zdravotné odvody. Zamestnanec ani zamestnávateľ ďalšie dane neplatia. Tento krok má podporiť zamestnávanie v inovatívnych firmách, ktoré spĺňajú prísne kritériá a majú potenciál rýchleho rastu na globálne trhy;
  3. inovácia daňového systému – daňové úľavy pre anjelských investorov by mohli priniesť viac investícií do spoločností v rannej fáze. Ďalšou bariérou pre začínajúcich podnikateľov sú daňové licencie, ktoré odporúčame zrušiť pre firmy do troch rokov od založenia.

Dôležitosť a význam inovatívnej ekonomiky pre budúcnosť zatiaľ mnohým ľuďom na Slovensku nie sú zrozumiteľné. Jej potenciál však môžeme v bežnom živote sledovať, napríklad, v rýchlorastúcom vplyve nových technológií na náš život. Originálne a prospešné nápady vo sfére digitálneho biznisu budú mať čoraz väčší vplyv na celkovú ekonomiku krajín. Pre Slovensko je nesmierne povzbudivé, že tu máme talenty s obrovským potenciálom a bolo by veľkou škodou a zároveň chybou, keby sa nedočkali dostatočnej podpory a prostriedkov na realizáciu svojich vízií.

Teraz najčítanejšie