BLOG
Alojz Baránik
9 117

Prokuratúra sovietskeho typu chráni mafiánsky štát proti práci slobodných médií a kriminálnikov pred spravodlivosťou

Robert Fico sa vydal na svätú vojnu proti médiám. Lebo vraj zneužívajú slobodu, ktorej sa v tejto predsednícky unikátnej a rozpočtovo špičkovej krajine tešia. Ako to ale je, že médiá si píšu, vraj, čo chcú, a na Slovensku vládna mafia rabuje túto krajinu štýlom „báger“ a garantovane beztrestne?

Ešte pred niekoľkými rokmi bol jeden zo spôsobov, ktorým sa Fico a jemu podobní bránili proti slovným obvineniam, že niekto z vládnej mafie kradne, asi takýmto protiútokom: „Veď podajte trestné oznámenie!“

Tento slogan sa dnes už akosi nenosí. Asi preto, že až príliš veľa ľudí už s podaním trestného oznámenia má skúsenosti. Vedia, ako to dopadne takmer vždy (a bez „takmer“, ak sa jedná o vládneho mafiána): „Nerozumiete tomu, o žiadny trestný čin sa tu nejedná, skutok sa nestal (alebo, ak sa stal, nie je trestným činom)“.

Ak sa dnes niekto na podobné uznesenie policajta o odmietnutí trestného oznámenia podujme sťažovať prokurátorovi, dostane sa mu pekná lekcia z „právnej logiky“. Asi ako tá, o ktorej tu píšem.

Už minule som písal, že si prokuratúra u strany Smer-Mafia vybavila zmenu zákona o prokuratúre tak, že možnosť podnetu na preskúmania uznesenia prokurátora na takéto vybavenie sťažnosti bola zrušená, čím sa možnosti oznamovateľa (typicky obete trestného činu) končia. Takáto zmena zákona potvrdzuje mentalitu komunistických prokurátorov, že prokurátor sa buďto nikdy nemýli alebo, ak sa mýli, tak potom sa mýli v súlade so základným účelom, ktorému prokuratúra sovietskeho typu slúži  – ochrana vládnej mafie.

Prípad, ktorý som už predtým rozoberal (jeden z mnohých s takýmto osudom, o ktorých viem) bol o trestnej činnosti okolo znečisťovania životného prostredia obce Vlkanová. Pripomeniem, že najprv prokurátor odbavil sťažnosť na odmietnutie trestného oznámenia na znečisťovateľa spôsobom, z ktorého musí byť každému, kto aspoň trikrát išiel bárs aj v Sládkovičove okolo právnickej fakulty, jasné, že prokuratúra drží stranu nie spravodlivosti, ale znečisťovateľovi – kriminálnikovi. A urobil to povýšenecky, spôsobom, z ktorého je jasné, že sa dopúšťa trestného činu verejného činiteľa.

Nezostávalo preto nič iné, ako následne podať trestné oznámenie na vážne podozrenie, že takýto prokurátor sa dopúšťa trestného činu. Bol som zvedavý, ako sa Generálna prokuratúra k takému trestnému oznámeniu postaví. Neprekvapil ma odmietavý postoj (čokoľvek iné by, naopak, bolo prekvapením), ale spôsob, akým sa Generálna prokuratúra problému zbavila: Tým, že (teraz pozor): Podala podnet na preskúmanie postupu prokurátora jeho nadriadenej prokuratúre!

Tak vzhľadom na to, že podávanie podnetov nadriadenej prokuratúre bolo novelou zákona zrušené, vyzná sa v tomto asi len prokurátor (vychádzajúc zo základnej tézy prokuratúry sovietskeho typu, že prokurátor je príslušníkom božstva, ktorého členom jediným je daná schopnosť pochopiť inak nepochopiteľné zložitosti v oblasti ľudského myslenia, ktorým sa prokuratúra zaoberá)! Alebo inak, jednoduchšie: Nerozumiete tomu, lebo nie ste prokurátor.

Tým ale zaujímavosti z prokuratúry v tejto veci nekončia. Trestné oznámenie na pracovníkov zodpovedných orgánov, ktorí v rozpore so svojimi povinnosťami umožnili a naďalej umožňujú znečisťovanie životného prostredia obce Vlkanová, bolo, ako inak, odmietnuté. A na sťažnosť proti takému odmietnutiu prišlo také vysvetlenie, ktoré ide do podstaty toho, ako naša prokuratúra a polícia „fungujú“, keď vraj, okrem iného:

Orgány činné v trestnom konaní nie len že nie sú oprávnené, ale ani nie sú schopné po odbornej stránke skonštatovať pochybenie prvostupňových orgánov verejnej správy v špecifických oblastiach, aj je aj napríklad ochrana životného prostredia, teda v tomto smere sú odkázané na iné orgány, či inštitúcie podľa oblasti, ktorej sa preverovanie týka.

Inými slovami, ak trestný čin má komponent „odbornosti“, musí podľa takéhoto prokurátora byť trestné oznámenie o ňom (bez možnosti nápravy) odpálené. Navždy.

Samozrejme, my všetci vieme, že ak by to bolo tak, ako sa nám to tu snaží nahovoriť pán prokurátor, bolo by zbytočné mať v trestnom zákone skutkové podstaty trestných činov, pri ktorých posúdenie toho, či k nim došlo alebo nie, je viazané na niečo, v čom síce prokuratúra nie je „po odbornej stránke“ schopná konať, ale pritom len prokuratúra môže obžalovať. Teda, ak trestná činnosť má takýto „odborný“ komponent, prokuratúra garantuje kriminálnikom beztrestnosť. Nemá to riešenie? Samozrejme, na prokuratúre sovietskeho typu nemá. Ale inak má.

Spôsob, ako zásadne napraviť skutočnosť, že prokuratúra je v skutočnosti bariérou proti spravodlivosti, musí byť zavedenie súkromnej obžaloby obeťami trestných činov. Tak, ako to u nás platilo dokiaľ to komunisti v roku 1950 nezrušili. A post-komunisti nikdy neobnovili zo známych dôvodov:  Obete trestných činov by mohli prostredníctvom svojho advokáta viesť trestnú obžalobu vždy, kedy by odmietol prokurátor. A advokát obetí by mohol tiež dohliadať na to, aby prokurátor viedol obžalobu riadne tak, ako je to spravodlivé aj z hľadiska obetí.

Vždy, keď Robert Fico vykrikuje v rádiu a televízii o rôznych obvineniach, ktoré „protivládne“ médiá (čo ako správny komunista -birmovaný- chápe ako „protislovenské“ médiá) vznášajú „absolútne bez dôkazov“, treba si pripomenúť toto:

Isteže bez dôkazov. Pretože dôkazy má (Kaliňákova) polícia, na ktorú „dozerá“ Čižnárova prokuratúra. Prokuratúra, ktorá tu nie je na to, aby vládnych kriminálnikov  dávala do basy, ale aby ich od tej basy chránila. A je jedno pod ako trápnymi zámienkami. Veď bez „našej“ prokuratúry sa na súd nedostane nič.

Presne tak to bolo vymyslené za vlády komunistov v minulosti. A tak to majú vymyslené za vlády komunistov aj dnes.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Aj priestor pre blogerov Denníka N vznikol vďaka vám. Predplaťte si nás a podporte našu snahu o kvalitnú žurnalistiku.

Sme závislí len od vás! Predplaťte si nás

Dnes na DenníkN.sk

Za našu spravodlivejšiu spoločnosť

Blogy

|