Denník N

Dotácie elektromobilov – nesystémová podpora privilegovaných

Vláda nedávno schválila dotácie na kúpu elektromobilov. Nezmyselne vynaložené finančné prostriedky obhajuje štát snahou o podporu ekológie. Reálne však ide len o presúvanie peňazí k vysokopríjmovým skupinám. Chýba tomu systémovosť, ako aj ekonomická analýza dopadov.

Napriek tomu, že väčšina ľudí považuje elektromobilitu za inovatívny nápad dneška, vo svojej podstate je to len návrat minulosti z prvopočiatkov automobilového priemyslu, ktorému druhý život vdýchol technologický pokrok a cena palív. Aj keď je princíp elektromobilov starší, téma elektromobilov a elektromobility všeobecne, je zdá sa, v tomto období mimoriadne aktuálna. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že na tému zareagovala aj naša vláda. Samozrejme spôsobom jej vlastným, dotačným systémom. Len tak totiž vedia niekomu dať a iným nedať.

Bez akejkoľvek pochybnosti môžem konštatovať, že som zástanca elektromobility. Autá na elektrický pohon produkujú menej exhalátov, sú tichšie a v smogom zaliatych metropolách môžu byť ekologickým riešením. Rovnako však bez náznaku pochybnosti konštatujem, že som odporca dotácií. Vnímam ich ako nesystémové opatrenia, ktoré isté skupiny privilegujú, iné zase odsúvajú na vedľajšiu koľaj. Tým ich znevýhodňujú a v mnohých prípadoch aj demotivujú. Vo väčšine prípadov sú dotácie neefektívne vynakladanými finančnými prostriedkami štátu a ich reálny pozitívny efekt pre trh, spoločnosť, či štát celkovo, je otázny. Ohlásený dotačný program na elektromobily vyvoláva pochybnosti. Súhlasím s podporou elektromobility, ale prečo opäť dotácie? Prečo keď nemá vláda iný, kreatívnejší, nápad, siahne vždy po nejakej finančnej podpornej schéme?

Chýba analýza ekonomických dopadov

Ako jeden z potenciálnych problémov vidím, že vláda schválila túto podporu bez hlbšej analýzy dopadov na ekonomiku a bez skúmania reálne získanej protihodnoty pre spoločnosť. Chýba najmä analýza sekundárnych následkov a výpadkov napríklad na daniach.

Poďme počítať. Priemerná cena jedného litra benzínu v októbri 2016 bola 1,243 eur. Z tejto sumy štát na spotrebnej dani a DPH „zarobí“ približne 0,76 eur. Povedzme, že jedno vozidlo za svoju životnosť najazdí 150 tisíc kilometrov pri priemernej spotrebe 7 litrov/100 km. Za celú dobu svojej prevádzky teda jeho používateľ odvedie takmer 8 tisíc eur. O túto sumu príde štát pri každom jednom elektromobile na daniach. Pokiaľ ide o pár stoviek elektrických áut, je to zanedbateľné. Ak ich budú stovky tisíc, výpadok bude značný. Doteraz nie je známe ani to, s akou sumou výpadku štátny rozpočet počíta, a ani to, ako ho plánuje nahradiť.

Možno bude vláda postupovať rovnako nekonzistentne ako v minulosti, kedy pár rokov po zavedení šrotovného (ako podpory nákupu nových áut), prostredníctvom ktorého bol trh ojazdených vozidiel deformovaný najhrubším spôsobom, zaviedla obrovské registračné poplatky pri evidencii vozidla.

Podporme malé mestské autá

Ak už pripustíme, že má existovať dotácia na kúpu elektromobilov, prečo nie pre všetkých? Najspravodlivejšia dotácia je dotácia pre všetkých. Opäť tu platí, že ak kúpu jedných podporíme, automaticky ľudia nebudú kupovať tie, ktoré podporené nie sú. A čo už je toto za férové konkurenčné podnikateľské prostredie? Prečo sa zamýšľaná dotácia nemá týkať aj malých, lacnejších, mestských elektromobilov označených ako kategória L7e? Veď práve tieto malé a relatívne lacné autá by mali v mestách vymeniť benzínové a naftové autá. Mohli by byť druhým autom v domácnosti, ktoré sa využíva na krátke vzdialenosti, po meste, napríklad na nákupy. Aj vzhľadom na to, že dojazd týchto áut nie je príliš veľký, práve tu by malo byť ťažisko efektívneho snaženia.

Osobne vidím ako efektívnejšiu, prioritnejšiu a rozhodne spravodlivejšiu podporu elektromobility cez rozvoj infraštruktúry dobíjania, prípadne cez parkovaciu preferenciu v mestách. Nie však cez diskutabilnú deformáciu trhu a neefektívne použitie finančných prostriedkov na dotácie. V súčasnej podobe si dovolím označiť dotáciu na elektromobily za dotáciu bohatých. Ceny elektromobilov štartujú na úrovni 25 až 30 tisíc eur. Po dotácií sa tak cena vozidla dostane na úroveň 20 až 25 tisíc eur, čo je stále len cena, ktorú môže zaplatiť len človek s vyššími príjmami.

Svoje výhrady k takto nastaveným dotáciám elektromobility som predniesla aj na rokovaní parlamentu. Na moje výhrady reagoval poslanec Smeru-SD Kamenický slovami, „že niekde treba začať“. Nuž, to je pravda. Niekde. Ale kde? Napustením bazénu alebo učením sa plávať?

Je to naozaj tá správna cesta ako podporiť ekológiu?

 

Teraz najčítanejšie

Jana Kiššová

Som poslankyňou Národnej rady SR, predsedníčkou Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a podpredsedníčkou strany. Venujem sa hlavne podnikateľskému prostrediu a jeho zjednodušovaniu. Mojím cieľom je odbúrať z neho nezmyselné povinnosti a šikanu, finančnú záťaž, byrokraciu a škodlivé bariéry. Poukazujem na potrebu rovnakého metra pre štát a podnikateľov a potrebu podporovať strednú vrstvu. Slobodu považujem za jednu z najvyšších hodnôt. Rovnako ekonomickú aj osobnú. Som presvedčená, že sú to nevyhnutné podmienky na to, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať a žiť. O tomto všetkom píšem. Verím, že aj moje príspevky si tu nájdu svojich čitateľov :-).