Denník N

Krízovú situáciu v Mochovciach nezvládneme, skonštatovala s kľudom vláda

O jednom rokovacom dni vlády, ktorý pekne ukázal ako (ne)zvláda tému bezpečnosti.

Nitrianskym krajom sa premelie veľká veterná smršť. Poškodí komunikačnú sieť a infraštruktúru. Uprostred toho celého stojí jadrová elektráreň Mochovce. Sťažený prístup a extrémne počasie spôsobia nutnosť prijatia mimoriadnych opatrení a evakuáciu jej okolia.

Toto je scenár cvičenia krízového manažmentu INEX5, ktorého správu o výsledkoch prijala na včerajšom rokovaní vláda.

Premiér včera opäť pokrikoval na novinárov. Namiesto toho by mohol svoj hnev nasmerovať na ministerstvá zaoberajúce sa bezpečnosťou a obranou. To, čo našou vládou prechádza bez väčšieho povšimnutia, je totiž skutočne alarmujúce.

Toto nie je vtip. Vláda schválila vyhodnotenie cvičenia, v ktorom sa konštatujú aj nasledujúce veci. Citujeme:

Nedostatočné vybavenie orgánov štátnej správy podieľajúcich sa na riešení havárie jadrového zariadenia technickými komunikačnými prostriedkami a záložnými komunikačnými prostriedkami, vrátane satelitných telefónov.

Neexistujúca alebo slabo zastúpená platená 24/7 pohotovosť pre prípad nielen radiačnej udalosti, ale všetkých druhov mimoriadnej udalosti.

– V prípade rozsiahleho výpadku elektrickej energie nemajú pracoviská krízových štábov okresných úradov, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy zabezpečené dostatočné náhradné zdroje elektrickej energie.

Chýba plán pre komunikáciu s verejnosťou v prípade havárie na jadrovom zariadení alebo závažnej radiačnej udalosti. Nedostatočné postupy pre jednotné informovanie verejnosti a médií.

– „…nie je možné plnohodnotne zabezpečiť činnosť Ústredia radiačnej monitorovacej siete (ÚRMS) a jej stálych a pohotovostných zložiek tak, ako si to vyžaduje zákon.“

– Chýbajúce prepojenie monitorovacích systémov v rámci siete včasného varovania rezortov na zber dát z monitorovania radiačnej situácie pre účely hodnotenia vplyvu na zdravie ľudí.

V dôsledku poddimenzovaného zabezpečenia materiálnych a technických prostriedkov nie sú okresné úrady schopné plnohodnotne zabezpečiť plnú ochranu obyvateľstva. Jedným z príkladov je Policajný zbor, ktorý nedisponuje dostatočným množstvom mobilných zátarás (kontrola, regulácia a pohyb osôb), potrebných na uzatvorenie priestorov k zabráneniu vstupu nepovolaných osôb do evakuovaných oblastí v zmysle spracovaného „Plánu poriadkového a bezpečnostného zabezpečenia evakuácie KR PZ v Nitre na území NRK”.

A ďalšie.

Nemáme dostatočné monitorovanie. Nemáme komunikačnú infraštruktúru pre čas krízy. Nemáme zabezpečené informovanie verejnosti. Príslušníkov zachranných zložiek zrejme vystavíme obrovskému riziku. Za normálnych okolností by bol toto dôvod na veľké problémy pre ministra vnútra pod ktorého spadá systém civilnej ochrany s malou prestávkou od roku 2006.  U nás je to z nejakého podivného dôvodu v poriadku.

Tu nepôjde o peniaze, tu pôjde potenciálne o veľa životov. V Nórsku, ktorého bezpečnostné zložky nezvládli reagovať na masového vraha Breivika v roku 2011, by o tom vedeli rozprávať.

Na silné reči o bezpečnosti z kampane si pamätáte?

Okrem správy o (nepodarenom) cvičení, vláda prijala aj iný nenápadný dokumentInformácia o návrhu postupu realizácie organizačných a personálnych opatrení v ozbrojených silách Slovenskej republiky na boj proti terorizmu plánovaných na roky 2017 a 2018. Asi naozaj nechcú, aby to niekto otváral. 

V novembri 2015, počas vrcholiacej hystérie okolo utečeneckej krízy sa postavili premiér a minister Kaliňák pred kamery. Dramaticky sľúbili navýšenie počtu policajtov. Tento rok sa malo jednať o niekoľko stovák. Okrem nových príslušníkov Polície, ktorých sa podľa zakulisných informácii nedarí nájsť a zaplatiť, mala policajtom pomôcť armáda. Tám mala vyčleniť na prácu s PZ 800 príslušníkov vojska. 

Včera vláda sucho skonštatovala, že sa tak nestalo, lebo na to neboli uvoľnené dostatočné finančné prostriedky.

Tu to však nekončí. Nevyšlo ani na iné veci. 5. pluk špeciálneho určenia, náš elitný bojový útvar dlhodobo potrebuje v niektorých oblastiach posilniť svoje kapacity. Obzvlášť v oblasti vojensko-spravodajskej podpory, kľúčovej pri boji s terorizmom. Počas kampane im to sľúbili, dnes to zrazu neplatí. Pritom ak niekto reálne bude v prvej línii boja s terorizmom, doma či v zahraničí, budú to muži a ženy z tohto útvaru. Spomenieme si na nich asi opäť pred ďalšími voľbami.

Budovanie technických prostriedkov prieskumu a sledovania (prápor ISTAR)? To isté. Odložené. 

V zásade jediné, čo sa podarilo je konštatovať, že čo sa dá sa cvičí a plány na papieri sa píšu, dokonca priebežne. Na záver čarovná veta V rámci dostupných zdrojov sú spôsobilosti OS SR postupne rozvíjané v súlade so štandardmi NATO. Gratulujeme.

Pružnosť&odolnosť

V medzinárodnej debate o bezpečnostnej politke sa často spomína pojem resilience (pružnosť, odolnosť). Bezpečnosť štátu nespočíva v tom, že x ton bojovej techniky položíme na naše hranice a máme vybavené. Tieto veci musia fungovať v systéme. Musia byť dobre manažované, pripravené na záťažové situácie. Keď sa stane nedajbože niečo zlé, rozbehne sa dobre fungujúci systém. To zahŕňa všetko od toho, že máme profesionálne vedenie armády po to, že záchranári majú dosť dozimetrov nato, aby prežili radiačné riziko. Marketingové tlačovky pred plotmi nie.

Strašne radi hovoria niektorí politici o bezpečnosti a hrdosti. Tak by ma len zaujímalo, ako toto všetko mohli títo patrioti dopustiť.

 

Teraz najčítanejšie

Martin Dubéci

Som členom predsedníctva a sekretárom hnutia Progresívne Slovensko. Píšem si tu svoje poznámky k politike a spoločenským otázkam. Venujem sa politickej stratégii a bezpečnosti.