Denník N

Štartuje projekt digitalizácie kultúrneho dedičstva Slovenska

Na Slovensku vzniká dobrovoľnícky projekt, ktorého cieľom je uverejniť na webe a tým širokej verejnosti sprístupniť kultúrne dedičstvo Slovenska. Celé znenie tlačovej správy Ľuda Slovenského.

BRATISLAVA (6. 12. 2016) – Na Slovensku vzniká dobrovoľnícky projekt, ktorého cieľom je uverejniť na webe a tým širokej verejnosti sprístupniť kultúrne dedičstvo Slovenska.

Autorom projektu pod názvom Ľudo Slovenský je aforista a publicista Tomáš Ulej a je pokračovaním jeho digitalizátorského projektu Zlatý fond denníka SME, ktorý vznikol v roku 2006 a za niekoľko rokov sa mu podarilo na internet dostal najdôležitejšie diela dejín slovenskej literatúry. Odbornou garantkou je Mgr. Jana Ambrózová, PhD. z Katedry etnológie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v Nitre.

Dostať na internet 50.000 ľudových piesní

V prvej fáze chce projekt na internet dostať všetky ľudové piesne Slovenska. „Vďaka neúnavnej práci zberateľov máme záznamy o desiatkach tisíc pôvodných ľudových piesní, ktoré sa stovky rokov spievali na našom území. Väčšina z nich sa však poneviera v zaprášených knižniciach alebo archívoch, kde ich už nikto nemôže objaviť. Chceme toto bohatstvo dostať na internet, aby opäť slúžilo všetkým,“ hovorí Ulej.

„Vďaka projektu Ľudo Slovenský sa budú mať ľudia (folkloristi, učitelia, odborníci, ako aj široká verejnosť) možnosť  zoznámiť s piesňovým repertoárom, ktorý sa na Slovensku spieval pred vyše 100 rokmi,“ hovorí Ambrózová.

Ku každej piesni chce Ľudo Slovenský pridať nielen noty a text, ale aj nahrávku a množstvo údajov, ktoré k nim zberatelia pridali: informácie o tom, kde vznikli, kedy, alebo pri akej príležitosti ich ľudia spievali a tiež odkazy na podobné a príbuzné piesne. „Vznikne tak najrozsiahlejšia online databáza našej ľudovej hudby, voľne dostupná každému,“ hovorí Ulej.

Na stránke www.ludoslovensky.sk/piesne/  je možné v zatiaľ pridaných piesňach vyhľadávať, prezerať podľa regiónov a miest, kde boli zaznamenané, alebo podľa tém a kľúčových slov. Ku každej piesni si možno okrem nôt vypočuť nahrávku jej melódie, neskôr chce Ľudo Slovenský v spolupráci s folkornými súbormi pridať aj reálne nahrávky spevu.

ludo_screen1

Pomôcť môže každý

Pri rozsiahlej práci, ktorá zaberie niekoľko rokov, sa autori projektu spoliehajú na pomoc dobrovoľníkov.

„Nechceme od ľudí peniaze, chceme niečo viac: vytvorili sme systém v ktorom môže každý priložiť ruku k dielu. Stačí ísť na našu špeciálnu stránku www.ludoslovensky.sk/vyzva, kde sú všetky potrebné informácie, ako nám ľudia môžu pomôcť.“

V prvej fáze projekt hľadá ľudí, ktorí ovládajú noty. Ich znalosť si môžu overiť priamo na webe.

Dobrovoľnícka práca nie je honorovaná, už sa však ohlásili prvé firmy ako Martinus a Denník N, ktoré radi dajú aktívnym digitalizátorom rôzne odmeny a výhody. Meno digitalizátora alebo digitalizátorky bude uvedené pri každej piesni, na ktorej pracoval(a). Počas leta systém prác testovala prvá desiatka dobrovoľníkov, spolu zdigitalizovali prvých 200 piesní, ktoré sa už onedlho objavia aj na webe.

Povedali o Ľudovi Slovenskom

Ján Ďurovčík, tanečník a režisér „Celý život čerpám v svojej tvorbe z bohatstva nášho národa, z jeho hudby tancov a celkovo národnej tradície. Ak sa aj vďaka projektu Ľudo Slovenský tieto poklady podarí uchovať, spracovať a sprístupniť modernou formou, bude to veľkým prínosom pre celé ďalšie generácie umelcov.“

Peter Kocák, Umelecký vedúci a choreograf FS Vranovčan a DFS Cifroško: „S najväčšou pravdepodobnosťou sme svedkami prelomového impulzu popularizácie ľudovej piesne.“

Vladimír Moravčík, pedagóg, umelecký vedúci Nebeská muzika: „Teší ma, že sa tento náš kultúrny poklad stane formou dostupnejší. Prajem si, aby sa Slovenské spevy vrátili späť medzi ľudí a tento projekt je toho silným nástrojom.“

Aj príslovia alebo nadávky

Raná fáza stránky ludoslovensky.sk vznikla už v roku 2012, keď Ulej na web zavesil najskôr 12 000 slovenských prísloví a porekadiel a tiež najrozsiahlejšiu zbierku slovenských nadávok. Teraz chce projekt rozšíriť o všetky prejavy hudobného folklóru a urobiť z neho celonárodnú celoslovenskú iniciatívu.

„Papier zhnije, pamäť zanikne, no sme prvá generácia v dejinách, ktorá má šancu vďaka internetu dosiahnuť, že všetko, čo naši ľudia vytvorili, bude prakticky navždy dostupné nám aj všetkým generáciám po nás,“ hovorí Ulej.

Čo budeme digitalizovať ako prvé: Slovenské spevy, najvýznamnejšia a najväčšia kolektívna piesňová zbierka Slovenska

ophawwldtqPrvou zo zbierok ľudovej hudby, ktoré sa projekt rozhodol digitalizovať je zbierka Slovenské spevy, ktorej zrod je fascinujúci v mnohých ohľadoch: vznikla koncom 19. storočia, v čase intenzívnej maďarizácie a ako spoločné dielo desiatok dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí navštevovali obce, zbierali a do nôt prepisovali piesne, ktoré si ľudia spievali. Veľká časť zozbieraných piesní následne vychádzala nasledujúcich 30 rokov. Vznikla tak aj v európskom kontexte unikátna zbierka: vyše 2000 ľudových piesní, ktorú obdivovali aj zberatelia a vzdelanci ďalších, nielen stredoeurópskych národov.

„Dnes by sme mohli hovoriť o nevídanej, celonárodnej dobrovoľníckej, či slovníkom súčasníka – crowdsourcingovej – akcii 19. storočia,“ hovorí Jana Ambrózová. „Projekt, ktorý začíname, je až zarážajúco podobný v mnohých ohľadoch“.

Veľkú zásluhu na Slovenských spevoch má aj foklorista a hudobný vedec Ladislav Galko, ktorý v šesťdesiatych rokoch 20. storočia zbierku zrevidoval a doplnil o tisíce ďalších nepublikovaných piesní do súčasnej podoby. Práve táto kriticky spracovaná reedícia bude predmetom našej digitalizácie.

„Slovenskými spevmi sa vďaka obrovskému množstvu zozbieraného piesňového materiálu z rôznych kútov krajiny rozvinula v kruhoch vzdelancov intenzívna debata nielen o spôsobe zbierania a vydávania piesní, ale aj o nevšednosti našej ľudovej hudobnej kultúry vôbec,“ dodáva Ambrózová.

Kto je Ľudo Slovensky?

ludo-greyĽudo Slovenský je fiktívna postava, slovenská verzia Járy Cimrmana, personifikácia anonymného kolektívneho autora slovenskej ľudovej tvorby. Je najplodnejší a najvšetrannejší autor v dejinách literatúry a hudby. Vo voľnom čase sa amatérsky venuje meteorológii. Milovať ho môžete na jeho facebookovskej stránke.

Teraz najčítanejšie