Denník N

Prečo s EEI? Žiadne argumenty, proste biznis!

O boji občanov proti parkovaniu pod správou spoločnosti EEI v Michalovciach sa toho už popísalo veľa. Písali sme, pýtali sme sa prečo, zbierali a odovzdali petíciu, robili informačnú osvetu medzi ľuďmi, prezentovali sme vecné fakty, ktoré jasne svedčia o tom, že mesto by malo byť a je schopné riešiť si politiku parkovania samo v záujme občana. Nič nestačilo, protiargumenty neprišli, pretože žiadne relevantné ani neexistujú. Biznis a politická objednávka postavili občana na vedľajšiu koľaj.

14. 11. 2016 sme adresovali mestu Michalovce žiadosť o zodpovedanie doposiaľ neobjasnených otázok, keďže sme odpovede na tieto otázky nedostali ani my ako iniciátori petície a ani novinári, ktorí sa na ne pýtali niekoľkokrát. Očakávali sme, že mesto sa bude chcieť jasne obhájiť, že aspoň takto poskytne verejnosti jasné vysvetlenie prečo a na základe čoho sa rozhodli vstúpiť do spolupráce so spoločnosťou EEI. Napriek tomu, že ilúzie som si nerobil a ani som neočakával nejaké vyčerpávajúce odpovede či analýzy, tak to, čo mi prišlo ako odpoveď na jasne a vecne formulované otázky sa nedá nazvať inak ako totálna ignorácia nielen nás, ale všetkých občanov mesta Michalovce. Primátor Záhorčák a ani jednotliví poslanci, ktorí svojim hlasom odobrili vstup mesta do spoločného podniku s EEI absolútne nepotrebujú ľuďom nič vysvetľovať, veď oni predsa majú mandát, oni sa už raz rozhodli, čo tam po nejakom názore občana, veď všetko raz prehrmí a prebolí, ale ten biznis, ktorý takto dohodia spriaznenej firme ten tu bude roky! Zopár ľudí si príde na svoje a nakoniec to zaplatia aj tak len tí naivní občania, ktorí nas potom paradoxne zase zvolia (hovoria si), koľká to irónia.

Táto arogancia a úbohý alibizmus týchto ľudí už prerástla aj tie elementárne hranice a mantinely, ktoré by bolo možné s horkosťou v ústach ako tak tolerovať. Slovami „klasika“, ktorý zhodou okolností sedí na primátorskej stoličke v Michalovciach: „Nám hodnotenie za naše rozhodnutia dajú voliči vo voľbách a nie Vy!“ V tejto vete je kus pravdy to nemôžem poprieť, avšak našou úlohou bude postaviť týchto ľudí pred voličov a tým aj pred zodpovednosť v celej ich nahote.

Alea acta est! Kocky sú hodené vážení…

Pripájam aj predmetné otázky, ktoré boli adresovanú vedeniu mesta a ako prílohu aj odpoveď mesta na danú žiadosť o zodpovedanie týchto otázok:

 1. Vzhľadom na fakt, že dňa 25. 10. 2016 boli na mestskom zastupiteľstve verejne prejavené pochybnosti zástupcov vedenia mesta Michalovce smerom k petícii proti plánovanej koncepcii parkovania v meste Michalovce, a teda konkrétne o spôsobe informovania verejnosti zo strany zástupcov petičného výboru sa teda pýtame:

  Je mesto Michalovce ochotné vyhlásiť miestne referendum, kde by sa mohli občania Michaloviec vyjadriť k tomu, či sú za to, aby výber parkovného realizovalo výlučne mesto, alebo súhlasia s tým, aby daný výber bol realizovaný v spolupráci so spoločnosťou EEI?

  V prípade ak mesto nie je ochotné vyhlásiť referendum požadujeme zdôvodnenie takéhoto rozhodnutia.

 2. Akým spôsobom bola nadviazaná spolupráca so spoločnosťou EEI? Kto? Koho? Prečo? Akým spôsobom kontaktoval ohľadom možnosti spolupráce v danej problematike?

 3. Bola v súvislosti s plánom mesta riešiť problematiku parkovania v spolupráci so súkromnou firmou vyhlásená verejná súťaž, alebo výberové konanie? Ak nie, prečo? Je to podľa Vás transparentný prístup zo strany mesta?

 4. Pri rozhodnutí riešiť problematiku parkovania v spolupráci so spoločnosťou EEI je toto rozhodnutie podporené nejakou analýzou? Bola takáto analýza sprístupnená verejnosti? Na základe čoho prišlo k takémuto rozhodnutiu?

 5. Mesto vyčíslilo potrebnú investíciu do parkovacieho systému vo výške 600 000€. Na základe akých výpočtov bola táto suma vypočítaná? Na čo konkrétne budú tieto prostriedky určené?

 6. Na aké časové obdobie ide mesto zmluvne nadviazať spoluprácu so spoločnosťou EEI?

 7. Kedy sa začne reálne výber parkovného na spoplatnených parkoviskách?

odpoved-mesto-na-otazky

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Aktuálne asistent poslanca NR SR, poslanec Košického samosprávneho kraja, poslanec zastupiteľstva mesta Michalovce, zakladajúci člen Občianskej Iniciatívy Zemplína (OIZ), vydavateľ občasníka Michalovské okresné Vilomeniny