Denník N

Prestaňme sa už konečne „navážať“ do žiakov…!

Prestaňme sa už konečne navážať do detí
Prestaňme sa už konečne navážať do detí

kto má v PISE maslo na hlave..?

Máme výsledky testovania žiakov „PISA“ (Programme for International Student Assessment), a takmer všetci (akože dospelí, učitelia, politici, na soc. sieťach…, médiá…/ sa môžeme opäť legitímne vyvŕšiť na deťoch…Čo je to za mládež? Nečítajú, nechápu text, nemajú sebavedomie, boja sa pristúpiť k riešeniu úloh invenčným spôsobom, nerozmýšľajú v kontexte, boja sa vyjadriť svoj názor, radšej nenapíšu žiadne riešenie, len aby nebolo mylné…nie sú motivovaní…

Veď práve…Toto testovanie nie je zamerané iba na vedomosti, ale skôr zručnosti…Ale náš školský systém je postavený skôr na vedomostiach.

Toto testovanie vyžaduje kritické myslenie, mať vlastný názor, vlastný úsudok, pohľad na vec, riešenie… Ale náš školský systém nevyžaduje kritické myslenie, tobôž už nie vlastný názor, vlastný pohľad na vec. Zaužívaná mantra nášho systému je: pedagóg má vždy a jediný pravdu.

Toto testovanie vyžaduje od žiakov dôveru v seba a zároveň vyžaduje partnerský vzťah učiteľ – žiak….Ale náš školský systém znižuje sebadôveru a už vonkoncom nie je postavený na rovnocennom vzťahu. Najprv je učiteľ, potom dlho- dlho nič, a potom nejaký podvedome preferovaný žiak, lebo prenos, protiprenos…a…

Toto testovanie je postavené na zmotivovanom žiakovi….Ale náš školský systém robí všetko proti motivácii. Milý systém, tak skoré známkovanie číslicami, myslím už na prvom stupni, neraz už v prvej triede známkou 3…5, resp. udeľovaním čiernych bodov, popiera akékoľvek zásady motivácie a pôsobí maximálne nemotivačne. (Milý systém, odporúčam, pozrieť si napr. Maslowovu „pyramídu potrieb,“ alebo Herzbergove „motivátory.“)

Toto testovanie vyžaduje invenčný prístup, novátorské, jedinečné a originálne rozmýšľanie…Ale náš školský systém trestá žiaka, ak nejde podľa predpísanej šablóny.

Toto testovanie vyžaduje, aby žiak disponoval aj zručnosťami, nie len vedomosťami….Ale náš školský systém je postavený viac na memorovaní a už menej na zlepšovaní si zručností, akými sú mať vlastný názor, vedieť si ho obhájiť, rozmýšľať v kontexte, vedieť pochopiť text a najmä: vedieť ho aplikovať v praxi.

Toto testovanie je postavené aj na predpoklade, že je normálne sa mýliť…Ale náš školský systém je postavený na zásade, že omyl má byť potrestaný. Mimochodom, aj preto žiaci klamú…(Systém, odporúčam prečítať si akýkoľvek základ zo psychológie osobnosti, alebo školskej psychológie…)

Toto testovanie je postavené tak, že zadanie má viacero možných riešení…Ale náš školský systém vyžaduje riešenia jednoznačné a väčšinou iba jedno jediné, ako to správne…

Vybral som iba pár charakteristických znakov nášho školského systému. Ktoré že to štáty skončili podobne ako my, alebo ešte horšie…? Našiel som tam viaceré krajiny, ktoré s demokraciou majú taký zvláštny vzťah…Turecko, Mexiko, Čile, Kosovo, Albánsko, Katar…

Ešte stále ste presvedčení, že nemáme za ten stav maslo na hlave práve my, dospelí, učitelia, systém…?

Ale áno, niečo sa už pohlo, na papieri sú už načrtnuté plány, minister je odhodlaný robiť zmeny, aj pár kvalitných mien v poradných orgánoch vidím. V tomto rezorte bude najlepšie zabudnúť na politických nominantov…, v školstve, oveľa viac, ako kdekoľvek inde, treba odborníkov.

Samozrejme, že stav nie je „čiernobiely.“ Článok je tak písaný so zámerom, aby skôr vyvolal diskusiu a samozrejme, že nie všetci v systéme potrebujú lekciu zo základov psychológie a samozrejme, že nemôže za to systém, ale ľudia v ňom… a zmenu nastavenia, hodnotového systému, kultúry v našich hlavách tak rýchlo nezmení žiadny „akčný plán“ a ani žiadne peniaze na viac…a hľadať príčiny tohto stavu kdekoľvek inde, ako v nás, napr. aj v socioekonomických aspektoch, ako to prezentoval NUCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania), nepokladám za najšťastnejšie.

…no, a ešte dodávam: rád pomôžem…aby sa nám tá naša „veža v PISE“ prestala nakláňať…lebo, ak sa dostane za kritický bod…

________________________________________________________________________

zdroj obrázku: www.freerangestock.com,    autor obr.: Chance Agrella

Teraz najčítanejšie

Rudo Hauzer

Pôvodným povolaním je Rudo špeciálny a liečebný pedagóg. Absolvoval však aj postgraduálny výcvik v hlbinnej dynamickej psychoterapii a aj executive MBA v hodnote kvalitného auta, ale čo pre vzdelanie neurobíš... Napísal pár knižiek, založil a viedol pár firiem. Teraz má rozpísanú knižku esejí o riadení, ekonómii a psychológii s pracovným názvom „Hlavne v kontexte“. Zároveň dáva smerovanie svojej firme www.heffect.sk  Je aj šéfredaktorom portálu www.management.cz  a prevádzkuje privátnu terapeutickú prax www.specialnypedagog.com  Tak a je to...