Denník N

Mierumilovné náboženstvo: Prečo kresťanstvo je, a islam nie je

Islam káže zabíjať inovercov. O tom niet pochýb. A ak predsa len nejaké tie pochybnosti tu sú, tak iba v tom, či Korán a ďalšie zdroje islamu sú v súlade s vôľou Alaha, alebo sú od nej neraz na svetelné míle vzdialené; resp. či učenie proroka Mohameda bolo, alebo nebolo riadne pokrivené. Nepochybné je však to, že moslimovia považujú Korán za čisté slovo Alaha, resp. jeho proroka; aj keď sa v Koráne prikazuje vraždiť.

Ale to je možno len preto, lebo obeťami nemajú byť moslimovia, ale tí „zlí“ – neveriaci!, ktorí nie sú schopní objaviť v Koráne „čistú svätú vôľu božiu“, a preto sú nehodní žiť na tejto Zemi, aj keď, na strane druhej, Alah má úplne rovnaký prístup ku všetkým vierovyznaniam, vrátane ateistov, všetkým dovoľuje rozmnožovať sa, na žiadnu skupinu nezosiela špeciálne pohromy a ani žiadnu neuprednostňuje. A moslim, ktorý si, napr. z vyššie uvedených dôvodov dovolí o duchovnej čistote Koránu verejne pochybovať, alebo nebodaj nesúhlasiť s mnohými zvrátenosťami islamského práva, ten sa zároveň zahráva so svojim životom.

A preto, ak islam káže zabíjať inovercov, naozaj nemusíme mať obavy, ak moslimská menšina raz bude (k čomu vývoj smeruje) v EÚ majoritou. Alebo že by predsa len áno?

Od útoku na Newyorské dvojičky bol svet bombardovaný uisteniami, že islam je neškodné náboženstvo. Ale islamskí teroristi vyhlasujú, že útoky boli a sú inšpirované Koránom. Tak aká je teda pravda?

Mierová kampaň islamu začala hneď na druhý deň po teroristických útokoch na Svetové obchodné centrum, keď vtedajší americký prezident Bush navštívil islamskú mešitu vo Washingtone, kde vyslovil pamätné slová: „Teroristi nie sú jedinou tvárou islamu. O tom islam nie je. Islam je mier…“. Tieto slová po ňom opakoval aj Barack Obama, len inak poskladané. A vrcholní predstavitelia islamu v tejto kampani pokračujú. A tí otvorenejší hovoria, že radikálne kresťanstvo podporuje násilie rovnako ako radikálny islam. A mnohí nie moslimovia im za tento „objav“ tlieskajú.

Kde je teda pravda?

V knihe Roberta Spencera s názvom: Mierumilovné náboženstvo: Prečo kresťanstvo je, a islam nie je sa píše, že sa to nedá porovnávať. Autor hovorí, že Biblia učí kresťanov, aby milovali blížneho svojho a dokonca aj svojich nepriateľov, zatiaľ čo Korán učí moslimov, aby sa k neveriacim správali nemilosrdne a kruto. Za zmienku stojí napr. prípad, keď dánsky karikaturista namaľoval Mohameda s bombou v jeho turbane. A aká bola reakcia? Britskí moslimovia vyšli do ulíc a kričali: „Zničte Dánsko bombami!!!, Chceme dánsku krv!!!“… 

Spencer v knihe hovorí, že je načase, aby Západ bránil kresťanstvo a začal hovoriť pravdu o islame.

Z rozhovoru so Spencerom na stanici CBN:

Komentátor: „Pred pár týždňami som mal zaujímavý rozhovor s jedným Arabom a on povedal, že islam potrebuje reformu. Prevláda u väčšiny umiernených moslimov tento názor?“

Robet Spencer: „Je to všeobecný názor, ale je veľmi dôležité pochopiť, že reforma kresťanstva bola snahou ísť späť ku koreňom a zbaviť sa vecí ktoré sa do neho za tie storočia vkradli. Tiež sa týmto chcela obnoviť „čistota“ a zmyslel pôvodného znenia Nového Zákona, zatiaľ čo v islame táto reforma prebehla už dávno. Mohamed Abd al–Wahhab, bol arabský reformátor v 18. stor. a presne toto chcel aj on. Vyčistil všetky nové „prídavky“, ktoré sa od tej doby do islamu vkradli a nechal len to, čo Mohamed učil a čo bolo v pôvodnom Koráne. A tak vznikla najnásilnejšia a najzhubnejšia forma islamu, akú kedy svet videl. Takže si myslím, že islam nepotrebuje ani tak reformu, ako skôr odmietnutie doslovného chápania mnohých pasáží zo strany veriacich.“

Komentátor: „Uveďte nejaké príklady, v čom je Korán viac násilný než Biblia.“

Spencer: „Samozrejme, keď sa pozriete do Starého zákona, tak tam nájdete pasáže, ako boh prikazuje Jozuemu, aby zničil celé mestá a podobné veci. Ale nikdy tam, na rozdiel od Koránu, nenájdete, že by boh povedal, že všetci veriaci majú urobiť to isté.  Alebo že by to boli inštrukcie v zmysle: Túto cestu musíte nasledovať. Mnohé z týchto pasáží slúžili ako duchovný príklad, kde predstavovali súboj s hriechom každého jednotlivca. Zatiaľ čo v Koráne je to jasné a nezameniteľné. Sú tam pasáže, napr. kapitola 9, verš 5: „Zavraždite neveriacich kdekoľvek ich nájdete.“. Ďalej kapitola 9, verš 29, ktorý konkretizuje boj proti kresťanom a židom, až kým sa podriadia moslimom podľa islamského práva. Tieto texty sú veľmi konkrétne a sú myslené ako priame rozkazy pre všetkých moslimov, aby bojovali proti neveriacim. A takto to bolo vždy chápané hlavnými islamskými komentátormi po celé storočia. Takže, to je naozaj smiešne, ak ľudia hovoria, že Biblia má rovnako násilnú povahu ako Korán.“

Komentátor: „Je možné, aby kresťanstvo a islam spoločne fungovali v mieri, alebo sa navzájom vylučujú?“

Spencer: „No čo sa týka teórie, tak sa navzájom vylučujú. Pretože napríklad v 1. prikázaní sa hovorí, že pokiaľ nie je syn, nie je ani otec. Zatiaľ čo v Koráne sa píše, že každý, kto hovorí, že Ježiš je syn boží, je neveriaci. A tieto veci spolu nemôžu koexistovať. Ale, samozrejme, že kresťania sú pripravení žiť v mieri s kýmkoľvek, zatiaľ čo islamská doktrína, tradičné islamské právo, jasne zakazuje mierové spolužitie medzi veriacimi a neveriacimi ako seberovnými v jednej spoločnosti. Mohamed povedal, že islam musí byť dominantný, že nesmie byť nikým ovládaný, a, bohužiaľ, príliš mnoho moslimov to berie ako príkaz k šíreniu islamského práva práve tam, kde žijú, čo znamená, že sa k neveriacim (k pôvodnej populácii) nesprávajú ako k seberovným.“

Spencera, nezávisle od neho, doplňuje napr. aj egyptský kňaz Zakaria Botros, ktorý tvrdí, že moslimovia vo všeobecnosti predstierajú, že sú milí ľudia a že Západniari sú veľmi naivní, ak tvrdia, že moslimovia sú tak milí a mierumilovní. Zakaria ďalej hovorí, že  sa to netýka každého moslima, ale iba každého opravdivého moslima. Podľa neho umiernený moslim je len prechodne zdvorilý a umiernený. Ale keď islam zavelí, všetci z nich sa stanú pravými moslimami a budú nasledovať svoju stratégiu. Hovorí, že západniari s nimi nežijú tam, kde sú moslimovia vo väčšine, takže vidia len ich miernu tvár. Jedného dňa však zistia, že to bola lož, ale už bude neskoro.

Zakaria poukazuje na to, že: je mnoho takých moslimských krajín, kde dochádza k zabíjaniu inovercov priamo v kostole. Ale moslimskí predstavitelia na to vždy povedia, že to vraždy sa nedopustil moslim, ale blázon… Čo? Blázon? Blázon ide do kostola vraždiť ľudí? Zakaždým, keď sa to stane, povedia, to bol blázon. A ktokoľvek na Západe povie, že s kresťanmi sa v moslimských krajinách zle zaobchádza, je označený za islamofóbneho.

Je to veľmi smutné, že ľudia na Západe si myslia, že islam je náboženstvo, takže je rovný kresťanstvu. Lenže islam je štát a zároveň náboženstvo, takže je to ideológia. Islam chce ovládnuť celý svet. Postupnými krokmi. To, že mnohí moslimovia nasledujú „mekkánsky“ islam je len preto, lebo zatiaľ sú slabí. Ale, až budú vo väčšine, urobia viac, než len to, čo teraz robia na Západe, dodáva Zakaria Botros.

P.S.: Bol by som veľmi rád, ak by sa tento kňaz mýlil.

Poznámka na záver: Totalitnou ideológiou je podľa mňa islam nie len z dôvodu, ktorý uvádza Zakaria Botros, ale hlavne preto, lebo chce ovládať úplne všetkých ľudí; vo všetkom, vždy a všade.

Súvisiace linky:

 

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Kritik Putinizmu a socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu.