Denník N

Robert Fico, zástanca ľudských práv

Nevýhodou dlhého verejného pôsobenia nečestných politikov je to, že z verejných záznamov je pomerne jednoduché usvedčiť ich z klamstva. Dnes som si prečítala v komentári v Hospodárskych novinách, ktorého je Robert Fico údajne autorom, o jeho presvedčení „že nie je možné riešiť abstraktné ľudskoprávne témy, ktoré nás odtŕhajú od reálne pracujúceho človeka a jeho potrieb.“

Spomenula som si pritom na knihu o ľudských právach, ktorú mám ešte od čias štúdia politológie v knižnici – od Roberta Fica. Robert Fico roky svojho akademického aj politického života venoval obhajobe ľudských práv, napísal o nich niekoľko kníh a aktívne pôsobil v orgánoch, ktoré ich chránia. Prestali mu chutiť abstraktné ľudskoprávne chlebíčky, alebo sa pozeráme na ďalšiu z komunikačných hier jeho spindoktrorov?

Samozrejme, že nechcem robiť z premiéra ľudskoprávneho aktivistu. Verejná ochrankyňa práv má dostatok materiálov, ktoré poukazujú na to, že jeho vláda ľudské práva nedodržiava, a nebudem na tomto mieste reprodukovať jej prácu. Novinkou v premiérových postojoch je, že ľudské práva považuje za abstraktné debaty bez významu pre bežných ľudí a podriaďuje ich materiálnym potrebám. Na ľudských právach pritom založil celú svoju právnickú kariéru. Robert Fico:

 

Preberal záštitu:

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva zorganizovalo dňa 9. decembra 2008, kedy si pripomíname Deň ľudských práv, pri príležitosti 60. výročia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, konferenciu pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica. Konferencie sa zúčastnili ďalší významní hostia, predstavitelia štátnych a medzinárodných ľudskoprávnych inštitúcii. Úvodné príhovory odzneli na tému Význam Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Základné ľudskoprávne dokumenty a ich vplyv na formovanie legislatívy Slovenskej republiky.

Obhajoval ľudské práva pred súdmi:
V rokoch 1994 – 2000 pôsobil ako agent pre zastupovanie SR v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva. Zo 14 prejednávaných prípadov, pri ktorých vystupoval ako agent SR, súd v 7 prípadoch konštatoval porušenie niektorého článku dohovoru zo strany SR a 7 skončilo dohodou.

Bol členom a pozorovateľom ľudskoprávnych komisií v EÚ aj na Slovensku:
2002 – 2006 členom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

03.05.2004 / 19.07.2004 Členom Committee on Citizens‘ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs
15.05.2003 / 30.04.2004 Pozorovateľom Committee on Citizens‘ Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs

 

Ešte v novembri 2015 zdôrazňoval študentom potrebu ľudských práv, konkrétne druhú generáciu ĽP:

„Predseda vlády študentom vysvetlil, že po roku 1989 sme do slovenských právnych dokumentov zakomponovali zoznam ľudských práv, ktorý svojou modernosťou v niektorých ohľadoch prekročil parametre a štandardy, ktoré boli vyžadované v rámci Európy a celého demokratického sveta. Pripomenul však, že ľudské práva si vyžadujú určité sociálne zázemie. „Pokiaľ ľudia nebudú mať silné sociálne zázemie, ťažko možno očakávať, že budú rovnoprávne realizovať ľudské práva,“ skonštatoval.

Akademicky publikoval a prekladal:

1999 FICO, Robert – KUPCOVÁ, Zuzana: Ako podávať sťaţnosti na Európsky súd pre ľudské práva : Otázky a odpovede. Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva; Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy, 1999. 59 s. Ľudské práva na Slovensku. ISBN 80-96798-34-0

1999 Krátky sprievodca Európskym dohovorom o ľudských právach Vydalo: Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy Academia Istropolitana Bratislava Preklad: Robert Fico, Ján Svák, Peter Stavrovský Tlač: Slovenská republika

1994 SVÁK, Ján – FICO, Robert: Ako postupovať v prípade porušenia ľudských práv na Slovensku? : Otázky a odpovede. Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva; Slovenská informačná agentúra, 1994. 21 s. Ľudské práva na Slovensku. ISBN 80-96726-10-2 Formou otázok a odpovedí nás autori zoznamujú s ľudskými právami a radia, ako sa domáhať nápravy v prípade ich porušenia. Prvá časť je venovaná ochrane práv na domácej pôde a druhá na medzinárodnej úrovni. Prehľadná schéma priebehu konania podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Absolvoval akademické pobyty:

Z jeho životopisu: študijné pobyty orientované na trestné právo a ľudské práva v USA, Anglicku, Fínsku, Belgicku a Francúzsku

 

Vygoogliť tieto fakty mi trvalo 30 minút.

Nikoho už neprekvapí, že Robert Fico je pre rastúce preferencie schopný hlásať čokoľvek. Jeho obrat z presvedčeného komunistu na birmovaného kresťana pred prezidentskými voľbami sa stal legendárnym.

Nemyslím si, že premiér premárnil veľkú časť života rozprávaním, prednášaním a písaním o ľudských právach, ktorým v skutočnosti neveril. Stalo sa to, že moc mu chutí viac ako hodnoty slobody a demokracie. Tento text tak môže byť jedným z ďalších meraní amorfnosti hodnôt našej premiérskej améby. No je tiež podozrením, či ešte vôbec premiér Slovenskej republiky plánuje verejné politiky vlastnej vlády, alebo sme už len svedkami komunikačných hier jeho spindoktorov v mene vyšších preferencií.

Teraz najčítanejšie

Simona Petrík

Mama, politička, feministka. Hlas žien. Odborníčka na rodinnú politiku. Spoluzakladateľka strany SPOLU - občianska demokracia.