Denník N

Všetko, čo potrebujete vedieť o parkovacej politike v Bratislave

Od marca 2017 vstupuje do platnosti nové všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré zavádza nové pravidlá parkovania v Bratislave. O čom vlastne je? Aké sú nové parkovacie pravidlá? Nižšie sumarizujem najčastejšie otázky a odpovede, ktoré ako predseda dopravnej komisie dostávam od médií, ale aj priateľov a známych.

Kto je rezident? Kto môže dostať rezidentskú kartu?

Rezident je človek, ktorý má trvalý pobyt v Bratislave, a ktorý má zároveň vzťah k nejakému autu. Možností väzby na auto je niekoľko. Rezident môže byť držiteľom motorového vozidla, vozidlo môže mať napísané na svoju živnosť. Taktiež môže využívať firemné auto za predpokladu, že mu ho zamestnávateľ dovolil používať aj na súkromné účely. Prípadne ak je rezident štatutár nejakej právnickej osoby, taktiež môže využívať auto tejto právnickej osoby. Aj v prípade, že má niekto auto z požičovne, považuje sa to za vzťah k autu.

Čo je to ten abonent? Kto môže dostať abonentskú kartu?

Abonentom môže byť  niekto, kto nemá trvalý pobyt v danej zóne, kde chce parkovať, napríklad človek v prenajatom byte. Abonentom tiež môže byť živnostník, firma alebo občianske združenie, ak majú v danej zóne svoje sídlo alebo prevádzkareň.

parkovacia-politika-diagram

Ako je to teda s platením?

Hlavné mesto určilo minimálne a maximálne ceny za rezidentskú a abonentskú kartu a minimálne a maximálne ceny hodinového parkovania. Rezidentská karta bude stáť 20-100 EUR, abonentská 50-500 EUR a hodinové parkovanie 0,20 – 3,00 EUR. Zároveň ale mestskí poslanci rozhodli, že počas skúšobnej doby 2 rokov môžu mestské časti vydávať rezidentské karty aj bezplatne. Tzv. „prvé“ auto na byt, parkuje zadarmo v zóne, kde rezident býva, a zadarmo aj vo všetkých bratislavských mestských častiach s výnimkou Starého Mesta. Ďalšie autá na byt parkujú bez poplatkov v zóne, kde býva rezident, parkovanie v ostatných mestských častiach majú za polovičnú cenu.

A pre koho je teda určená 50% zľava na druhé auto?

V prípade, že v domácnosti je viac áut, napríklad jedno má manžel a druhé má manželka, určia si, ktoré auto bude „prvé“ a teda najviac zvýhodnené. Toto auto parkuje bezplatne v celom meste s výnimkou Starého mesta, kde sa uplatňujú špeciálne pravidlá. To druhé auto potom získa bezplatné parkovanie v zóne, kde majiteľ býva (alebo ako podnikateľ má prevádzku alebo sídlo) a 50% zľavu na parkovanie v ostatných mestských častiach, opäť s výnimkou Starého Mesta.

Prečo má Staré Mesto špeciálny status? V čom spočíva?

Staré Mesto je aj historické centrum, sídli v ňom množstvo úradov a verejných budov s vysokou návštevnosťou. Ulice však historicky nie sú stavané na také množstvo áut a neposkytujú ani dostatočný priestor na uličné státie, ktoré by neobmedzovalo chodcov, mamičky s kočíkmi a podobne.  Parkovacích miest v Starom Meste je prirodzene menej, ako povedzme v Petržalke. Už aj preto je dnes v Starom Meste všetko regulované a len ťažko nájdete miesto, kde dnes môžete voľne zaparkovať.

Výnimka Starého Mesta spočíva v tom, že sa naň neuplatňujú zľavy. V Starom Meste bude teda aj naďalej platiť prísnejšia regulácia, ktorá čiastočne existuje už dnes. Parkovať v Starom Meste bezplatne budú môcť Staromešťania, v tej zóne, v ktorej bývajú.

Je rezidentská karta viazaná na konkrétne EČ vozidla alebo na majiteľa vozidla? Keď niekto vlastní dve autá, môže si rezidentskú kartu prenášať z jedného do druhého a rozhodnúť sa, ktoré auto v daný deň je to „prvé“?

Systém používa moderné virtuálne karty, čiže žiadne tlačené kartičky do áut nebudú potrebné. Virtuálna karta je viazaná na evidenčné číslo vozidla. Ak má niekto v domácnosti viac áut, musí sa rozhodnúť vopred, ktoré auto je to „prvé“, ktorým jazdí častejšie, a ktoré bude mať bezplatné parkovanie, a ktoré je ďalšie, na ktoré sa budú uplatňovať prísnejšie pravidlá.

A nemôžem si teda vyžiadať dve rezidentské karty na dve autá?
Jednému rezidentovi môže byť vydaná najviac jedna rezidentská parkovacia karta. Môže však byť vydaných viac kariet na jeden byt, ak v ňom býva viac rezidentov. Čiže napríklad manželka môže mať svoje auto, manžel služobné a syn na lízing.

Abonentská karta firmy je tiež viazaná na konkrétne EČ vozidla alebo firma môže jednu kartu využívať na parkovanie rôznych áut?

Tak isto ako v prípade rezidentskej karty, abonentská karta je viazaná na konkrétne evidenčné číslo vozidla.

Bude treba kartu každý rok obnovovať?

Áno, dĺžka platnosti karty je najviac 1 rok. Vždy bude totiž potreba vydokladovať, že pretrváva vzťah k vozidlu a že rezident nezmenil trvalý pobyt.

Bude sa dať zmeniť rezidentská/abonentská karta z jedného vozidla na druhé?

Určite sa bude dať požiadať v priebehu roka o zmenu, jedno auto sa vyradí zo systému a pridá sa nové.

Kedy začne platiť parkovacia politika?

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta bude účinné od 1. marca 2017. Tento dátum len ohraničuje termín, odkedy môžu začať jednotlivé mestské časti schvaľovať svoje vlastné všeobecne záväzné nariadenia o parkovaní v ich mestskej časti. VZN, ktoré prijalo mesto, vymedzuje všeobecné princípy regulácie, určuje hranice poplatkov, spôsob platenia a preukazovania zaplatenia poplatkov, teda „mantinely“, v rámci ktorých sa mestské časti môžu hýbať. VZN, ktoré následne prijme mestská časť už bude hovoriť o podrobných pravidlách parkovania v danej mestskej časti. Odhaduje sa, že prvé mestské časti, ktoré sa do systému zapoja, by mohli parkovaciu politiku zaviesť najskôr niekedy v lete 2017, prípadne až na jeseň.

Keď mestská časť zavedie u seba parkovaciu politiku, znamená to, že sa bude všade v danej mestskej časti za parkovanie platiť?

Nie, neznamená to, že sa bude všade platiť. To sa možno nestane nikdy. Primárnym cieľom parkovacej politiky je totiž regulácia parkovania na tých uliciach, kde je v určitom čase dnes oveľa viac áut ako je dostupných parkovacích miest. Regulácia sa preto nemusí týkať celej mestskej časti, regulácia môže byť na jednej ulici iná v denných hodinách a iná vo večerných hodinách, iná možno v pracovné dni a cez víkendy. Regulovať parkovanie na poloprázdnych uliciach by bolo v rozpore so základným zmyslom parkovacej politiky.

Taktiež platí, že ak mestská časť pristúpi k parkovacej politike rozumne, začne v prvom rade regulovať tie zóny, kde má najväčší problém s množstvom automobilov. Ani sám miestny úrad nestihne z večera do rána vyznačiť všetky parkovacie miesta v celej mestskej časti, preto prioritne bude riešiť tie zóny, kde je dnes neudržateľný stav. Zároveň mesto bude musieť postupne posilňovať verejnú dopravu, aby kapacitne stíhala, keď sa časť ľudí postupne rozhodne nechať auto doma a využívať na prepravu mestskú hromadnú dopravu.

Čo znamená skúšobná doba 2 roky?

Mestská časť sa môže rozhodnúť, že využije dvojročné prechodné obdobie od prijatia svojho všeobecne záväzného nariadenia, teda od zavedenia parkovacej politiky na svojom území. To znamená, že dva roky nebude žiadať poplatky za parkovanie vo svojej mestskej časti, ani tých dolných 20 EUR za prvé auto a 50 EUR za druhé auto. Za tie dva roky ale získa dáta o tom, koľko áut je viazaných na danú zónu, koľko áut v nej chce cez deň a v noci parkovať. Vďaka tomu bude presne vedieť, aký je dopyt po parkovaní a bude vedieť pripraviť „ponuku“.

Prečo nie je dolná hranica parkovania na úrovni 0 EUR a nie je ponechané rozhodnutie na mestskú časť?

Zavedenie regulácie je spojené s istými nákladmi na vyznačenie parkovania. Cena bola stanovená približne na takej úrovni, ktorá sa rovná priemernej ročnej dani za garáž.

Bude značenie parkovacích plôch jednotné pre celé mesto? Bude rovnaké vo všetkých mestských častiach?

Áno, značenie parkovacích plôch bude jednotné pre celé mesto. Práve to je jedna z vecí, ktorú má regulovať mesto, aby sa nestalo, že rôzne mestské časti budú používať odlišné značenie, ktoré by miatlo alebo zavádzalo obyvateľov iných mestských častí. V čo najväčšej miere by sa mali využívať modré čiary, pretože vyznačovanie boxov nám v praxi vedie k úbytku parkovacích miest. Keď sa pozdĺžne vyznačí modrá čiara, tým sa nestrácajú parkovacie miesta, pričom vodičom je jasné, že tam môžu zaparkovať. Zároveň budú jednotne označené zóny.  Tie ulice, v ktorých bude regulované parkovanie, budú jasne označené. Na informačnej tabuli bude vyznačené, v akých časoch je v zóne spoplatnené parkovanie.

Čo ak sa do parkovacej politiky nezapoja všetky časti? Ak sa nezapojí moja mestská časť, budem ja ako rezident musieť platiť všade?

V nariadení sa počíta aj s takouto situáciou. Najmä niektoré okrajové časti, ktoré nepociťujú problém s parkovaním, sa možno nebudú chcieť zapojiť. To ale neznamená, že ich obyvatelia budú znevýhodnení. Rezidenčnú kartu im vydá magistrát, bude to tzv. karta bez určenia zóny, teda bez vyznačenia svoje „domácej“ zóny. Domácnosť si opäť určí, ktoré auto je „prvé“, ktoré parkuje vo všetkých častiach s výnimkou Starého Mesta bezplatne.

Ako bude parkovanie kontrolované?

Mestská polícia bude pri kontrole používať moderné skenovacie systémy, ktoré budú čítať evidenčné čísla vozidiel. Dnes na trhu existuje veľké množstvo systémov, niektoré využívajú mobilné telefóny, niektoré skenujú EČ zaparkovaných vozidiel z auta, ktoré prechádza okolo. Aké konkrétne technické riešenie to bude budeme vedieť keď naň mesto pripraví verejné obstarávanie. Pevne verím, že vysúťažené riešenie bude odrážať to, že budeme v roku 2017.

Mesto sa tiež chystá postupne posilniť aj počty mestských policajtov. Zároveň chce vyvinúť tlak na Národnú radu SR, aby zmenou zákona umožnila aplikovať princíp objektívnej zodpovednosti aj na parkovanie. To znamená, že by v praxi odpadlo nasadzovanie papuče, následný návrat kvôli jej demontáži a riešenie blokovou pokutou. Ak by sa zistilo, že auto parkuje nelegálne, majiteľovi vozidla by prišla domov poštou výzva na úhrady pokuty.

Nebolo by lepšie začať skvalitňovaním MHD?

Mesto už začalo so skvalitňovaním MHD prostredníctvom obmeny vozového parku a rozširovaním tratí. V posledných rokoch Dopravný podnik Bratislavy kúpil 60 nových električiek, 120 nových trolejbusov a 100 nových autobusov. Aktuálne sa pripravuje kúpa ďalších 15 električiek a 90 autobusov. Všetky nové vozidlá sú nízkopodlažné a klimatizované. Postupne sa rekonštruujú aj zastávky tak, aby nástupištia boli bezbariérové, kryté a aby vozidlá mohli zastaviť čo najbližšie pri cestujúcich. Nedávno sa tiež podarilo rozšíriť električkovú linku do Petržalky, ktorá sa bude rozširovať ďalej až po koniec Petržalky. Plánuje sa aj rozšírenie trolejbusovej trate z Patrónky cez Mlynskú dolinu na Dlhé diely. Okrem toho sa postupne riešia cyklistické projekty a v neposlednom rade buduje štát terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave a okolí. Toto všetko má napomôcť zjednodušiť ľudom dopravu.

Čo s tým má Slovensko.Digital?

Celý nový systém bude musieť mať centrálnu evidenciu všetkých vozidiel, ktoré sú v ňom zapojené, či už ako rezidenti, abonenti, alebo turista, ktorý využíva hodinové státie. Hlavným dôvodom je potreba kontroly, buď zo strany mestskej polície, alebo inej oprávnenej osoby, ktorá bude vďaka evidencii vedieť vyhodnotiť, či auto parkuje legálne. Zároveň tým však mesto získa cenné dáta o pohybe vozidiel v rámci mesta, bude vedieť odkiaľ a kam prúdi koľko áut. To uľahčí celkové riadenie dopravy v meste a skvalitní dopravu. Keďže tento centrálny systém musí byť urobený kvalitne, mesto chce o pomoc požiadať Slovensko.Digital, ktoré vie, čo by takéto systémy mali obnášať a ako ich urobiť otvorenými pre iné aplikácie.

Ak máte ďalšie otázky, kľudne mi ich píšte na jozef@uhler.sk. A nezabudnite článok zdieľať aj so svojim známymi, ktorých by mohol zaujímať.

Viac o mojich aktivitách sa dozviete na facebook.com/uhler 2017.

Teraz najčítanejšie

Jozef Uhler

Žijem so svojou rodinou v okrajovej časti Bratislavy, v Jarovciach, ktoré ma fascinujú tým, že sú dedina aj mesto zároveň. Ľudia sa tu navzájom poznajú, na ulici vás bez problémov pozdraví človek, ktorého nepoznáte a hovorí sa tu štyrmi jazykmi. Nuž ako kedysi v Prešporku. Vyštudoval som informatiku na Matfyze, ktorý je na Slovensku jednou z najprestížnejších škôl a pre svoj život som si ako IT-čkár mohol vybrať ktorékoľvek iné mesto sveta. Mne sa však páčilo doma. Cítil som, že v Bratislave chcem žiť, pretože tento región spĺňa moje predstavy na pokojný a šťastný život. Chcem, aby každý, kto sa do bratislavského kraja prisťahoval, našiel v ňom svoj domov. Tiež chcem, aby ľudia, čo tu žijú od detstva, nehľadali svoju budúcnosť za hranicami. Toto je môj cieľ a dôvod prečo chcem byť županom a v júni 2016 som ohlásil svoj záujem kandidovať na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.