Denník N

Mediácia sporov na ochranu osobnosti

Žaloba je pohodlný, drahý a zdĺhavý spôsob, ako sa zbaviť zvyškov zodpovednosti za seba samého, ako sa pripraviť o možnosť vzájomne sa pochopiť a obnoviť korektné medziľudské vzťahy.

Existuje skupina ľudí, ktorým nejde o vzájomné pochopenie, úprimnú úctu, a dobré vzťahy.  Existuje skupina ľudí, ktorí si zo žalôb na ochranu osobnosti vytvorili zdroj príjmu. Snažia sa byť tak kontroverzní, aby ich aspoň raz za rok – za dva niekto verejne urazil, znevážil. Jednoducho preto, aby zvýšili rodinný rozpočet o pochybnú nemajetkovú ujmu.  To nie je cieľová skupina tohto blogu.

„Každá fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.“ – hovorí § 11 zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení.

Ochrana osobnosti je citlivá téma. Naša osobnosť, česť a dôstojnosť je to prvé čo nadobúdame a posledné čo nám ostáva. Je nepochybne správne, ak spoločnosť umožňuje ich ochranu.

Spory vyplývajúce z verejne prejavovaných urážok a zásahov do cti tu vždy boli,  sú a budú.  Ešte nedávno nebolo právo na ochranu osobnosti výsadou všetkých a zásahy doň sa riešili  použitím násilia (popravy, súboje, či krvné pomsty…). Dnes, najmä v západnej civilizácii, má toto právo zaručené každý.  Zmenili sa aj spôsoby jeho ochrany.

V našich podmienkach spory zamerané na ochranu osobnosti zväčša urovnávajú, pardon, rozhodujú súdy, lebo každý má právo domáhať sa svojich práv na súde. Lenže súd a právo sa zameriavajú na zákony a  oveľa menej na to, čo je objektom takéhoto sporu – na osobnosť. To nie je chybou súdov, či právnikov. Ich úlohou je dbať na dodržiavanie a aplikáciu práva.

Žaloba je pohodlný, drahý a zdĺhavý spôsob, ako  sa zbaviť zvyškov zodpovednosti za seba samého, ako sa pripraviť o možnosť vzájomne sa pochopiť a obnoviť korektné medziľudské vzťahy.

Oveľa  lepším spôsobom je komunikácia sporiacich sa strán mimo súdu. Komunikácia, v ktorej nejde o výhru nad „súperom“, ale o detailné a obojstranné odhalenie faktov, emócií, postojov a súvislostí, ktoré súvisia so zásahom do osobnosti a navrhnutie a prijatie riešení.  Ide o riadený proces s jasnými pravidlami, na dodržiavanie ktorých dohliada nestranná osoba, zameraný na uzavretie obojstranne výhodnej dohody. Tento proces je od roku 2004 zakotvený v našom právnom systéme zákonom o mediácii. Ide teda o legitímny, právne záväzný spôsob riešenia sporov zameraný viac na človeka ako na paragrafy. A o človeka v sporoch súvisiacich s ochranou osobnosti ide.

Nanútená úcta a rešpekt k druhému len málokedy vedie k zlepšeniu vzťahov.  Z vlastnej skúsenosti viem, aký je rozdiel medzi ľuďmi odchádzajúcimi z pojednávania a ľuďmi odchádzajúcimi z mediácie.

 

Teraz najčítanejšie