Denník N

Vianočný darček pre deviatakov

Čo poteší viac, nový počítač, alebo mobil s internetom? Aký darček učiní moju ratolesť šťastnou? Môže vôbec zakúpená vec ponúkať dlhodobé šťastie?

Práve šťastie môže byť tým najlepším darčekom v čase Vianoc. Najkrajšie sviatky v roku nás vytrhávajú z jednotvárnosti života. Veď v ostatnom čase jednu tretinu dňa prespíme, druhú sme v práci a v tretej sa stále za niečím naháňame. Veľakrát na šťastie neostáva priestor. Znie to neuveriteľne, ale práve Vianoce pri deviatakoch rozhodujú, či budú mať po zvyšok života dostatok šťastia. Ako to myslím?

Po Vianociach čaká tínedžerov veľké rozhodnutie, ktoré nasmeruje ich ďalší život – výber strednej školy. Ak si vyberú správne, a budú svoje budúce povolanie milovať, potom minimálne jednu tretinu života môžu prežívať šťastie v práci. A o to vlastne ide. Hádam každý rodič túži, aby jeho dieťa bolo šťastné. Preto je nesmierne dôležité pomôcť deviatakom pri výbere strednej školy.

Typická otázka je: „Čím by si chcel byť, až vyrastieš?“, pričom rodičia by najradšej počuli – chcem byť lekárom, právnikom, politikom… Krásne túžby dospelých. Deti obvykle nemajú tušenie! V kútiku duše túžia byť hokejistom, herečkou, či profesionálnym hráčom počítačových hier.

Pre vrchol puberty nie je otázka, kam pôjdem na strednú školu práve najzábavnejšia. Napriek tomu duša mládežníka vystihuje to, čo ho skutočne zaujíma, hoc je to neraz v úplnom rozpore s predstavou rodiča. Pre deviataka je budúcnosť vzdialená, škola nepodstatná. Prioritné sú však otázky: „Čo mám spraviť, aby som sa zapáčil spolužiačke? Nebudú sa mi smiať za iPhone 6, keď už letí sedmička?…“

Prečo pubertiakov zaujíma viac láska, či technologická hračka? Jednoducho túžia byť šťastní! Áno, plne si uvedomujú šťastie spojené s láskou, ako aj šťastie prežívané pri ovládnutí najmodernejších výdobytkov dnešnej doby. Menej si však dokážu predstaviť šťastie, ktoré môže, ale aj nemusí byť prítomné v budúcej práci, kde prežijú podstatnú časť svojho života. Zodpovedný rodič by pracovné šťastie mal mať na zreteli. A práve Vianoce deviatakov sú poslednou možnosťou rodičov, dať svojim milovaným ratolestiam ten najhodnotnejší darček – smerovanie k šťastiu v budúcej práci.

Osobne výber strednej školy vidím takto. Žiadna škola nemá predmety zamerané na šťastie. Prácou učiteľov na stredných školách je okrem iného naučiť žiakov to, čo im umožní vedomosti uplatniť v praxi, alebo ich ďalej rozvíjať na vysokej škole. Preto by som pri dieťati uvažoval, či je reálny predpoklad, že po strednej škole začne pracovať, alebo bude pokračovať v štúdiu.

 

Stredná škola a skok do života

Ak by som predpokladal, že dieťa nebude po strednej škole pokračovať ďalej, zvažoval by som výber školy s dôrazom na možnosť uplatnenia v praxi. Mať po maturite prácu, či otvoriť si živnosť nie je v dnešnej dobe zlé riešenie. Hlavne, ak je vzdelanie zamerané na remeslo, ktoré je úzko prepojené s praxou. Šikovný remeselník sa nestratí. Nie nadarmo sa hovorí, že remeslo má zlaté dno. Horšie to môže byť pri výbere strednej školy, ktorá je príliš všeobecná, prípadne extrémne úzko zameraná a neponúka aktívnu prax. V takom prípade môže absolvent skončiť na úrade práce, prípadne bude nútený vycestovať do zahraničia. A aj tam bude vykonávať zväčša podradnejšie práce.

 

Stredná škola a jednoznačné pokračovanie v ďalšom štúdiu

V tomto prípade vidím výber strednej školy úplne inak. Viac by som sa dopredu zamýšľal nad vysokou školou. Veď aj šachista myslí na niekoľko ťahov dopredu. Prečo? Lebo svet sa vyvíja veľmi rýchlo. Len veštecká guľa by dokázala presne povedať, čo bude za deväť rokov (4 roky strednej školy + 5 rokov vysokej školy).

Stredná škola by mala študenta pripraviť na zvládnutie plánovanej vysokej školy. Nie je v tomto čase  dôležité presne určiť na akú konkrétnu vysokú školu vaše dieťa raz pôjde. Úplne postačí, aby bolo jasné, či bude smerovanie technické, alebo humanitné.

Pri technickom smerovaní by mala stredná škola ponúknuť predmety zamerané na matematiku, fyziku, chémiu… Pričom v humanitnom smerovaní sa môže viac zísť biológia, či dejepis. Pri každom smerovaní je stále dôležitý cudzí jazyk. Aj keď nám technika uľahčuje komunikáciu zo svetom, stále platí: „Koľko jazykov ovládaš, toľko krát si človekom.“

Predovšetkým by som pri výbere strednej i vysokej školy hľadel na ponúkané možnosti vzdelávať sa i v zahraničí. Už aj stredné školy majú stáže, či prax v zahraničí. Pri vysokých školách je to napríklad populárny Erazmus.

Myslím si, že v dnešnej dobe už nie je najdôležitejšie dostať do hláv študentov čo najviac informácií. Oveľa dôležitejšie sa mi javí osvojenie kritického myslenia, kreativity, rozlišovanie pri výbere informácií a globálne myslenie s víziou.

Svet sa zmenil. To čo platilo pre nás, dnes už neplatí. Stále však túžime po šťastí. Darujme teda deviatakom k Vianociam darček šťastia. Vysvetlime im, že šťastie sa za peniaze nekupuje. Šťastie sa dá získať zadarmo, hoc aj správnym výberom školy, ktorá študentov vyprevadí po ceste k práci, ktorú budú milovať.

Potom budú Vianoce aj pre náš šťastím, lebo zabránime, aby naše milované deti neprepadli v škole života.

JADRO

Teraz najčítanejšie