Denník N

Rostásov mentálny striptíz: bez cenzúry

Šéfredaktor Zem a Vek najprv na kritiku reagoval, potom text bez vysvetlenia stiahol.

Schopnosť čítať s porozumením by mala byť nutným predpokladom písania o medicíne. Šéfredaktor Zem a Vek reagoval na môj predchádzajúci článok. Jeho odpoveď zahliadlo vyše tisíc čitateľov, fanúšikovia olajkovali, zdieľali a spravodlivo sa rozhorčili. Článok, ktorého názov „Projekt N a ďalší výstrel do prázdna“ znie momentálne dosť komicky, zrazu bez stopy zmizol. Redakcia ho stiahla bez akéhokoľvek komentára a ospravedlnenia, či už vlastným čitateľom, alebo ním dotknutým osobám.

Napríklad moje meno sa v ňom objavilo asi 10x. Keďže tvrdenia v článku Rostás (podľa obchodného registra sa v skutočnosti volá Tibor Rostás) nepoprel, ba dokonca na iných miestach ich pravidelne opakuje a nenastalo ani vysvetlenie ani ospravedlnenie, je mojou povinnosťou reagovať.

Úvodom zľahka. Údajný výrok Linusa Paulinga, že vojna s rakovinou je podvod, má nespočetne veľa verzií a nie je isté, či niečo také niekedy naozaj povedal. Citujú ho mnohí, ale primárny zdroj, či už rozhovor s ním, alebo jeho vlastnú publikáciu, odkiaľ to pochádza akosi neuvádzajú. Ale to je ten najmenší problém.

Tibor Rostás:

Ďalším prešľapom je tvrdenie, že čitateľom „nehanebne podsúvame, že samotní onkológovia by chemoterapiu nepodstúpili.“ Robil si autor vlastný prieskum? Pýtal sa onkológov na Slovensku, či by chemoterapiu podstúpili? My sme sa pýtali jedného z najšpičkovejších odborníkov, doktora Jána Lakotu. Povedal nám, že by to záležalo od mnohých faktorov, najmä však od toho, či by mal chemosenzitívne alebo nechemosenzitívne ochorenie. V prípade ochorenia pozitívne reagujúceho na chemoterapiu by ju podstúpil, avšak záležalo by to od toho, kto by mu ju podal. Pýtal sa Janoš lekárov? Ak áno, zabudol to uviesť. Ak nie, má smolu, pretože nehanebne zavádza on.

V článku na ktorý mal Rostás reagovať, som ho odcitoval ako odvolávajúc sa raz na Natural News, druhýkrát na McGill Cancer Center tvrdí, že väčšina lekárov a odborníkov na rakovinu by chemoterapiu odmietla. Uviedol som prečo oba jeho zdroje nič také netvrdia. Pri podrobnej analýze sa ukázalo, že oba zdroje odkazujú na jeden prieskum z roku 1986, v ktorom sa lekárov pýtali iba na jeden konkrétny druh rakoviny a ponúkali im špecifickú chemoterapiu, ktorá nebola v tej dobe príliš vyskúšaná. Čiže nielen neaktuálne, ale aj nezmyselné aplikovať na chemoterapiu ako celok. Z odpovede pána Lakotu jeho závažné závery tiež rozhodne nevyplývajú.

Pozoruhodné, že sa Rostás nepúšťa do obhajoby svojich zdrojov. Nenápadne tlačí loptičku na moju stranu a spolieha sa, že si nikto nevšimne že na jeho polovici už dvakrát dopadla. Na túto hru nemusím pristúpiť a myslím, že ani veľa z jeho fanúšikov mu nato neskočí.

Pán Rostás, urobte si najprv domácu úlohu, obhájte si svoje zdroje, alebo sa ospravedlňte za zavádzanie čitateľov. Potom sa môžeme baviť na túto tému ďalej, mohol by som odkázať na verejne prístupné zdroje o ochote onkológov podstupovať chemoterapiu, ale nedovolím vám takto primitívne odpútavať pozornosť od vašich závažných pochybení.

Tibor Rostás:

Janoš ďalej píše: Rostas ďalej tvrdí, že konvenčnú liečbu rakoviny neprežije 95% – 97% pacientov. Tentokrát neuvádza žiadny zdroj. Samozrejme je to iba ďalší nezmysel kandidáta na trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy.“Tak v tomto prípade opäť omyl a ešte aj nutkanie na zastrašovanie. Zdroj sme veľmi jasne uviedli– je ním štúdia The Contribution of Cytotoxic Chemotherapy to 5-year Survival in Adult Malignancies vedcov Graeme Morgana, asociovaného profesora rádioterapie v Royal North Shore Hospital v Sydney, Robyn Wardovej, špecialistky klinickej onkológie a asociovanej profesorky medicíny v St Vincent’s Hospital v Sydney, a Michaela Bartona, riaditeľa tímu pre výskum rakoviny v inštitúte Liverpool Health Service v Sydney. Výsledky svojej štúdie uverejnili v odbornom magazíne Journal of Clinical Oncology. Venovali sa v nej efektivite liečby rakoviny chemoterapiou. Celkový prínos chemoterapie na 5-ročnom prežití dospelých s rakovinou je 2,3 % v Austrálii a 2,1 % v USA. 

Dobré vedieť, že štúdiu, ktorá skúma prínos chemoterapie na 5 ročnom prežití dospelých, považuje Rostás za zdroj pre súdenie úspešnosti konvenčnej terapie rakoviny. Nie žeby som to predtým úplne vylúčil, len som mylne predpokladal, že aj Eliot má na viac. Dostávajú vari všetci onkologickí pacienti iba chemoterapiu? Podľa údajov z časopisu Zem a Vek, dostáva chemoterapiu iba 8% onkologických pacientov. Nerobí teda Rostás z vlastných čitateľov úplných idiotov?

Pripomeňme si aj kontext výroku, zadržme na chvíľu dych a vkročme do mentálneho sveta Tibora Eliota:

Lekári majú s priemyslom rakoviny buď tichú dohodu, z ktorej profitujú, alebo na nich prísny aparát dozerá. Systém zhubného priemyslu im skrátka nedovoľuje odporučiť vám inú alternatív ako tú, po ktorej nasleduje cesta k dlhému utrpeniu. Preto sa lekári obvykle rozhodnú citovo a psychicky vás vydierať. Ak by vaše váhanie pokračovalo, pritvrdia a dajú vám jasne najavo, kto je v tejto situácii pánom. Lekár sa v tých najťažších chvíľach vášho života vôbec nestavia na vašu stranu, ale trvá na svojom – odporúča vám liečby, po ktorých sa váš organizmus už nespamätá. Drvivá väčšina pacientov – 95 až 97 % – konvenčnú liečbu rakoviny neprežije. V pozadí tejto konvenčnej liečby sú politicko-ekonomické záujmy deklarované presvedčivou a sofistikovanou PR kampaňou…

(Zem a Vek November 2014, Zhubný priemysel, T.E.Rostás)

Štúdiu z Journal of Clinical Oncology som už detailne rozoberal, ale nezaškodí si zopakovať, čo znamená to slovíčko prínos a prečo sú tie percentá tak nízke. Urobím to opäť na rakovine žalúdka. Tam je prínos chemoterapie k 5 ročnému prežitiu 0,7%. Primárna metóda liečby je chirurgia. Doplnková chemoterapia a rádioterapia k chirurgii môže mierne zvýšiť šance na prežitie. 5 ročné celkové prežitie je 22,6 – 24,8%. (toto číslo ako aj všetky nasledujúce pochádza zo spomínanej štúdie, je veľmi ľahké si overiť, že neklamem).

Výpočet sa nachádza na 4. strane štúdie.

Australia: 1904 (incidence) X 40% (operable) X 31% (margin negative) X 11% (overall benefit) X 50% (benefit for chemotherapy) = 13 people (0.7%)

Vysvetlenie výpočtu, pre tých čo to zaujíma:

Výskyt 1 904 prípadov (Austrália, rok 1998, iba dospelí nad 20 rokov)

Z  1 904 prípadov je 40% operovateľných, čiže 762 prípadov.

Z  762 operovateľných prípadov absolvuje 31% D2 resekciu bez nálezu v uzlinách, to je podmienka pre úspešnú doplnkovú chemoterapiu a rádioterapiu, čiže ide o 236 prípadov.

236 prípadom zvýši kombinovaná doplnková rádioterapia a chemoterapia šance na prežitie o 11% (bez nej by mali šancu 41%, s ňou majú 52%, čiže 52%-41% = 11%), čiže doplnková terapia pomôže 26 prípadom.

26 prípadov vďačí svojmu osudu chemoterapii aj rádioterapii, takže iba chemoterapii cca polovica, čiže 13 prípadov. 13 z 1 904 je 0,7%.

Čiže prínos v % zo štúdie nie je v žiadnom prípade % pacientov liečených chemoterapiou, ktorí prežijú obdobie 5 rokov ako nás naďalej zákerne zavádza Eliot Rostás.

Tibor Rostás:

Poďme však k podstate toho, prečo u nás o týchto témach píšeme. Na Slovensku je približne 20 000 nových nádorových ochorení ročne, na ktoré zomiera okolo 18 000 ľudí – to je bez ohľadu na to, či si bude chcieť niekto ťukať na čelo alebo nie krutý a nemilosrdný fakt.

To už naozaj nie je na ťukanie na čelo. To je na uterák. Je užívateľsky pohodlné podhodiť čitateľom čísla, z ktorých si ľahko vyrátajú 90%. Realita je však podstatne odlišná, výskyt ochorení je žiaľ vyšší a úmrtnosť našťastie nižšia.

Na podobné štatistiky tu našťastie nemáme Zem a Vek, platíme si totiž Národné Centrum Zdravotníckych Informácií, ktorého súčasťou je Národný onkologický register. Keď už si to platíme, tak nech vidia, že aj používame:

„Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) aktualizovala na svojom portáli European Cancer Observatory údaje pre rok 2012. Údaje na portáli prezentujú národné odhady výskytu rakoviny (24 hlavných typov) a mieru úmrtnosti na zhubné nádory v 40 krajinách vrátane Slovenska. Podrobnosti nájdete na portáli European Cancer Observatory v časti EUCAN http://eu-cancer.iarc.fr/EUCAN/Default.aspx.“

(Národné Centrum Zdravotníckych Informácií)

Údaje v tabuľkovej ako aj grafickej forme. Úplne mimo Rostásových intervalov:

(incidence = výskyt nových prípadov, mortality = úmrtnosť)

rakovina tabulka rakovina

Pokojne môžem uviesť aj iný zdroj:

„Onkologické ochorenia u nás každý rok zahubia zhruba toľko ľudí, ako majú okresné mestá Veľký Krtíš alebo Revúca. Vlani im podľa Štatistického úradu podľahlo 13 183 ľudí, čo bola až štvrtina všetkých úmrtí.“

Tvrdenia, ktorým som sa venoval neboli žiadnym náhodným úletom časopisu Zem a Vek. Bez problémov by som ich našiel v každom čísle 10x toľko. Článok „Chemoterapia: biznis so smrťou“ z ktorého som citoval dokonca vybrala redakcia do akejsi výberovky toho najlepšieho čo kedy čitateľom tento časopis ponúkol!

S reakciou pána Rostása som samozrejme rátal. Ďakujem. Demaskoval sa, stojí pred nami úplne nahý a my môžeme nerušene „obdivovať“ jeho schopnosť práce s informáciami a „úprimnú“ snahu nájsť pravdu. Ľútosť si však zaslúžia obete a nie páchatelia, ktorí na tejto činnosti dobre zarábajú. Pán Rostás, chyby treba napraviť, nie prekrývať staré novými. Niečo sa však najprv musí stať. Urazené a napuchnuté ego si ich musí priznať.

Súvisiace články:

Tibor E. Rostas šíri nebezpečné klamstvá o liečbe rakoviny
Krutý čardáš s onkologickými pacientmi

Teraz najčítanejšie

Marian Jánoš

Pracujem ako manažér v oblasti financií. Mám finančné a medicínske vzdelanie. Na blogu sa chcem venovať najmä medicínskym hoaxom a verejným financiám.