Denník N

Jeden z návodov, ako spojiť zahraničných Slovákov s domovom

Mal by som zostať alebo odísť? Zdroj: https://www.cashkows.com
Mal by som zostať alebo odísť? Zdroj: https://www.cashkows.com

Budúcnosť krajiny majú v rukách mladí ľudia. Problémom Slovenska je, že množstvo šikovných a nádejných študentov a absolventov odchádza do zahraničia a často im chýba dostatočná motivácia na návrat do domoviny, ktorej by svojimi skúsenosťami mohli pomôcť napredovať. Takúto situáciu však nezažíva iba Slovensko. Napríklad, Írsko rovnako zápasilo s odlivom talentu a tamojší spôsob riešenia by mohol byť inšpiráciou aj pre nás.

Odpoveďou Írska na tento trend sa stala iniciatíva Global Irish Network, ktorá spočíva v intenzívnej spolupráci domácej vlády s írskou diaspórou, čiže s Írmi žijúcimi v zahraničí. GIN tvorí 300 úspešných a vplyvných osobností írskej národnosti alebo írskeho pôvodu, ktoré pôsobia v rôznych spoločenských oblastiach v štyridsiatich krajinách sveta. Spoločne nadväzujú kontakt s ďalšími krajanmi, ktorí žijú mimo Írska. Táto sieť pomáha jednotlivcom alebo spoločnostiam pri nadviazaní kontaktov s potenciálnymi obchodnými partnermi v danom segmente a meste, kde bývajú. Okrem toho írska vláda informuje svoju trojstovku o domácich pracovných možnostiach a vďaka GIN sa tieto informácie dostanú k zahraničným krajanom, ktorí uvažujú o návrate do svojho rodiska a čakajú na dostatočne silný dôvod.

Ideálnym cieľom je prilákať ich späť domov vďaka lepším pracovným či sociálno-spoločenským podmienkam, pretože krajina by tak mohla mať úžitok z ich zahraničných skúseností. Podpora vlády sa však dotýka aj tých, ktorí o návrate neuvažujú, pretože pre svoju domovinu môžu byť prínosom aj spoza hraníc, ich podpora je dokonca jedným z piatich pilierov podporného systému vlády:

  1. podpora diaspóry (vláda, napríklad, bližšie zoznamuje emigrujúcich ľudí s miestom, kam odchádzajú, aby lepšie pochopili tamojšie špecifiká života a práce)
  2. pravidelná komunikácia medzi vládou a diaspórou (aj prostredníctvom mediálneho krytia)
  3. uľahčenie cesty zahraničných Írov k úspechu (napríklad, prepájaním obchodných sietí)
  4. ocenenie práce zahraničných Írov, napríklad formou Presidential Distinguished Service Award
  5. aktívna politika na podporu zahraničných Írov; sem spadá spustenie špeciálneho investičného fondu za účelom podpory absolventov, ktorí pôsobia v medzinárodnom prostredí

Úlohou 300 odborníkov je aj snaha o kontaktovanie potenciálnych investorov (za čo v prípade úspešnej realizácie získajú províziu), zvyšovanie turistického záujmu a šírenie dobrého mena írskej kultúry (napríklad, prostredníctvom kultúrnych podujatí, ktoré írsku diaspóru spájajú na jednom mieste a oživujú spoločnú národnú hrdosť).

Slovensko by mohlo rozvinúť svoj vlastný paralelný príbeh úspešného spájania zahraničných Slovákov s domovom, ale v prvom rade je dôležité vypočuť si ich.  Trend pred Vianocami zverejnil výsledky prieskumu OZ LEAF, podľa ktorého sa zo skúmanej vzorky 5665 zahraničných Slovákov iba 4 % plánujú vrátiť na Slovensko v priebehu najbližšieho roka. Na druhej strane, až 26 % z nich sa neplánuje vrátiť nikdy. Najväčšiu snahu je potrebné vynaložiť do 48,6 % respondentov, ktorí návrat nevylučujú, respektíve do 22,1 %, ktorí ho dlhodobo plánujú, ale nevedia, kedy presne ten deň nastane. Podľa prieskumu by ich k návratu najviac motivovala zmena politickej kultúry (27,70 %), konkrétna zaujímavá pracovná ponuka na Slovensku (26,1 %) a lepšia kvalita štátom poskytovaných služieb (22,8 %).

Najmä s pracovnými ponukami by mohla pomôcť slovenská variácia skupiny zahraničných odborníkov spolupracujúcich s vládou. Podobne ako Írsko, aj Slovensko má za hranicami veľa osobností, ktoré sú vo svojej práci veľmi úspešné. Dobre postavený program by určite privítali a je možné, že by priniesol podobný efekt ako v Írsku.

Teraz najčítanejšie