Denník N

Pavel Traubner: Je nutné rozšíriť obzory našich občanov. Ja som prežil holokaust

Projekt občianskej iniciatívy Zabudnuté Slovensko vidím ako veľmi dôležitý a významný počin, najmä v súčasnom narastaní extrémizmu, antisemitizmu, intolerancie a fašizmu a to nielen na Slovensku, ale i v celej Európe.

zabudnute-slovensko_dolny-kubin_161024

O to viac považujem za prospešné rozšíriť obzor našich občanov a najmä mladých kategórií na úrovni školského veku rozumnými besedami o hrozbe a nebezpečenstve extrémizmu a fašizmu, pretože ani rodina a ani škola im tieto znalosti a informácie „ani vo sne“ nezabezpečuje. Je to smutná tragédia našej reality a to je jeden zo zdrojov vzniku kotlebovských a podobných asociálnych skupín, ktoré jednoznačne živia podhubie  extrémizmu a fašizmu. Ako jeden z preživších holokaustu mám pocit povinnosť zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré robí Zabudnuté Slovensko, pretože si myslím, že môžem malou hrivnou prispieť na otváraní očí najmä mladej a žiaľ nevedomej (nie vlastnou vinou) generácie, za účelom ukázania, čo to vlastne reálny fašizmus a doba holokaustu prinášala a myslím si, že ako jeden z preživších môžem zvýšiť dôveryhodnosť a autenticitu cieľa. Mám veľmi pozitívnu skúsenosť z akcie Zabudnuté Slovensko z Dolného Kubína, veľmi dobre zorganizovanej besedy jednak s mladými ľuďmi, či školákmi ako i večernú besedu s dospelou populáciou v naplnenej sále po oba razy.

Samozrejme, nie je možné sa vyhnúť provokatívnym otázkam jedincov v snahe dehonestovať cieľ  (v Dolnom Kubíne sme zažili poznámku, že ide o“ židovské divadielko“…), no „gro“ poslucháčov bolo pozorných a vnímavých a mal som pocit, že besedou i filmom o holokauste – o osude preživšej fotografky Magdalény Robinsonovej , ktorý bol významnou autentickou podporou myšlienky, sa podarilo divákov a účastníkov získať na stranu demokratického úsilia a odsúdenia tragédie obdobia holokaustu a fašizmu.

Myslím, že v danom konkrétnom prípade sa naplnili ciele aktivity Zabudnuté Slovensko a vytvárať  takto atmosféru odporu k fašizmu, čo je nesmierne dobrý cieľ Andreja Bána, Michala Karaka a všetkých, ktorí svojou účasťou prispievajú k šíreniu protifašistických myšlienok. I preto osobne sa veľmi rád obdobných akcií zúčastním.

prof. Pavel  Traubner, lekár

zabudnute-slovensko_dolny-kubin_161024_spolocna-krajina

Fotky sú z podujatia občianskej iniciatívy Zabudnuté Slovensko z Dolného Kubína (24.10.2016). Autor: Michal Karako / MsKS Dolný Kubín.

Občianska iniciatíva Zabudnuté Slovensko je súčasťou projektu Spoločná krajina.

Teraz najčítanejšie

Spoločná krajina a Zabudnuté Slovensko

Občianska iniciatíva "Zabudnuté Slovensko" vznikla po voľbách v marci 2016. Organizátormi sú občiansky aktivista Michal Karako a novinár Andrej Bán. Ich cieľom je diskusia na témy extrémizmu a fašizmu, xenofóbie či intolerancie, ale podujatia sú zároveň vyjadrením spolupatričnosti jednotlivých regiónov Slovenska a podporou regiónov a ľudí v nich žijúcich. Od septembra 2016 Katedra politológie Filozofickej fakulty UK v spolupráci s Denníkom N spustila projekt “Spoločná krajina”, vrámci ktorého osobnosti, členovia Katedry politológie a redakcie Denníka N diskutujú so stredoškolákmi o tom, čo ich hnevá, čoho sa boja, prečo chcú odísť do cudziny a snažia sa pochopiť, prečo by niektorí z nich volili extrémistov. Zabudnuté Slovensko a Spoločná krajina sa spojili, aby vytvorili väčšiu hrádzu voči týmto negatívnym tendenciám v spoločnosti. V blogoch sú prezentované názory organizátorov, hostí podujatí a ich podporovateľov.