Denník N

Zachráni slovenskú vedu rezerva predsedu vlády?

Za socializmu koloval vtip o tom, že cestárov zakaždým v decembri prekvapil nástup zimy. Expirácia licencií vedeckých databáz je problém rovnakého druhu. Buhužiaľ to však nie je vtip, ale drsná realita.

O dôležitosti prístupu vedeckej obce k najnovším poznatkom niet žiadnych pochýb. O tom, že slovenskí vedci k nim v súčasnosti štandardný a legálny prístup nemajú tiež niet pochýb. K možným riešeniam problému môžeme zaradiť:

  1. Prosby kolegom v zahraničí
  2. Zdvorilé požiadanie autora o kópiu
  3. Publikovanie návodu ako ťahať články cez proxy sci-hubu na stránkach Slovenskej akadémie vied

Každý uzná, že to nie je systémové riešenie.  Reakcie vedcov na internete sú rôzne – od frustrácie a nadávok až po utvrdenie sa v tom, že zostať v zahraničí bol super nápad, lebo na Slovensku fungujú veci iba v prípade chyby systému.

Štandardný prístup zodpovedných, že problém sa nejako vyrieši celkom v tomto prípade  celkom zjavne (opäť) nefungoval. Ak by niekto v súkromnej sfére prejavil podobné schopnosti vyriešiť problém, asi by už bol na úrade práce.

Situácia je kritická a  napísanie nového projektu na eurofondy zjavne a prekvapujúco komplikuje to, že väčšina vysokých škôl sídli v Bratislave. Prístup sa obnoví možno na konci 8. päťročnice. Informácia pre neskôr narodených:  táto päťročnica trvá od roku 1986.

Môj návrh na okamžité riešenie problému je nasledovný: existuje v podstate bezodná pokladnica, ktorá je v štátnom rozpočte označená ako „Rezerva predsedu vlády“. Tá sa využíva na rozličné hlúposti typu vyše 70 ihrísk po 40000 eur alebo umelý futbalový trávnik za 100000 eur. Poskytnutie 17000 eur pre fitnessku  Eva Martinkovú je doslova príkladom bohapustého plytvania. Celých 20000 eur z rezervy dostala aj neziskovka  Výskum Thomasa Alva Edisona, so sídlom v Spišskej Belej personálne prepojená s populárnym poskytovateľom masáží MUDr. Kostkom (v tomto zozname pod číslom 11).

Vyriešenie problému Slovenskej vedy s nedostupnosťou databáz je podľa môjho názoru prinajmenšom rovnako dôležité ako masáže boľavej chrbtice. Pán predseda vlády, čo takto použiť vašu rezervu aspoň raz na niečo užitočné?

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie