Denník N

Katka Koščová: Naučme sa spolu komunikovať

Podľa mňa veľkou výzvou pre nás všetkých je naučiť sa spoločne komunikovať, hovoriť spolu o témach, ktoré sú ťažké, ktoré nás delia, hovoriť o tom, čo nás trápi, hovoriť s ľuďmi, ktorí majú mnohokrát oprávnený pocit, že žijú na okraji akéhokoľvek záujmu, hovoriť s ľuďmi, ktorí sú náchylní veriť nepravdám, alebo sú len frustrovaní, unavení z toho, že ich problémy sú dlhodobo prehliadané, ignorované.

Musíme spolu hovoriť, otvárať dvere. Možno je to „donquijotské“. A mnohí možno budú prevracať očami nad tým, že to nestačí, že sú to len chabé pokusy…

Ale viete, každý robíme to, čo je v našich silách, to čo môžeme. A ja stále verím, že sloboda, demokracia, súcit, pravda, láska, tolerancia, vzdelanie nie sú len prázdne patetické pojmy, ale hodnoty, o ktoré sa máme starať a napĺňať ich.

A tak sa v ich mene vandruje po Slovensku …

Katka Koščová, speváčka

Pesnička: text Katka Koščová, hudba Katka Koščová spoločne s Danielom Špinerom, ktorý doprevádzal Katku na klavíri aj na podujatí vo Veľkom Krtíši.

Občianska iniciatíva Zabudnuté Slovensko je súčasťou projektu Spoločná krajina.

Teraz najčítanejšie

Spoločná krajina a Zabudnuté Slovensko

Občianska iniciatíva "Zabudnuté Slovensko" vznikla po voľbách v marci 2016. Organizátormi sú občiansky aktivista Michal Karako a novinár Andrej Bán. Ich cieľom je diskusia na témy extrémizmu a fašizmu, xenofóbie či intolerancie, ale podujatia sú zároveň vyjadrením spolupatričnosti jednotlivých regiónov Slovenska a podporou regiónov a ľudí v nich žijúcich. Od septembra 2016 Katedra politológie Filozofickej fakulty UK v spolupráci s Denníkom N spustila projekt “Spoločná krajina”, vrámci ktorého osobnosti, členovia Katedry politológie a redakcie Denníka N diskutujú so stredoškolákmi o tom, čo ich hnevá, čoho sa boja, prečo chcú odísť do cudziny a snažia sa pochopiť, prečo by niektorí z nich volili extrémistov. Zabudnuté Slovensko a Spoločná krajina sa spojili, aby vytvorili väčšiu hrádzu voči týmto negatívnym tendenciám v spoločnosti. V blogoch sú prezentované názory organizátorov, hostí podujatí a ich podporovateľov.