Denník N

Katka Koščová: Naučme sa spolu komunikovať

Podľa mňa veľkou výzvou pre nás všetkých je naučiť sa spoločne komunikovať, hovoriť spolu o témach, ktoré sú ťažké, ktoré nás delia, hovoriť o tom, čo nás trápi, hovoriť s ľuďmi, ktorí majú mnohokrát oprávnený pocit, že žijú na okraji akéhokoľvek záujmu, hovoriť s ľuďmi, ktorí sú náchylní veriť nepravdám, alebo sú len frustrovaní, unavení z toho, že ich problémy sú dlhodobo prehliadané, ignorované.

Musíme spolu hovoriť, otvárať dvere. Možno je to „donquijotské“. A mnohí možno budú prevracať očami nad tým, že to nestačí, že sú to len chabé pokusy…

Ale viete, každý robíme to, čo je v našich silách, to čo môžeme. A ja stále verím, že sloboda, demokracia, súcit, pravda, láska, tolerancia, vzdelanie nie sú len prázdne patetické pojmy, ale hodnoty, o ktoré sa máme starať a napĺňať ich.

A tak sa v ich mene vandruje po Slovensku …

Katka Koščová, speváčka

Pesnička: text Katka Koščová, hudba Katka Koščová spoločne s Danielom Špinerom, ktorý doprevádzal Katku na klavíri aj na podujatí vo Veľkom Krtíši.

Občianska iniciatíva Zabudnuté Slovensko je súčasťou projektu Spoločná krajina.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Spoločná krajina a Zabudnuté Slovensko

Občianska iniciatíva "Zabudnuté Slovensko" vznikla po voľbách v marci 2016. Organizátormi sú občiansky aktivista Michal Karako a novinár Andrej Bán. Ich cieľom je diskusia na témy extrémizmu a fašizmu, xenofóbie či intolerancie, ale podujatia sú zároveň vyjadrením spolupatričnosti jednotlivých regiónov Slovenska a podporou regiónov a ľudí v nich žijúcich. Od septembra 2016 Katedra politológie Filozofickej fakulty UK v spolupráci s Denníkom N spustila projekt “Spoločná krajina”, vrámci ktorého osobnosti, členovia Katedry politológie a redakcie Denníka N diskutujú so stredoškolákmi o tom, čo ich hnevá, čoho sa boja, prečo chcú odísť do cudziny a snažia sa pochopiť, prečo by niektorí z nich volili extrémistov. Zabudnuté Slovensko a Spoločná krajina sa spojili, aby vytvorili väčšiu hrádzu voči týmto negatívnym tendenciám v spoločnosti. V blogoch sú prezentované názory organizátorov, hostí podujatí a ich podporovateľov.