Denník N

Pán minister, chcem vrátiť hodnosť poručíka. Cítim sa trápne…

Pán minister, napľuli ste do tváre každému príslušníkovi armády Slovenskej republiky. Verejne ste potupili každého profesionálneho vojaka, ktorý na sebe tvrdo pracuje. Vojenskú hodnosť kapitána ste degradovali  na úroveň provízie, ktorá sa rozdáva v kruhoch papalášov za dobrý obchod.

Toto všetko ste spôsobili, keď ste desiatnika v zálohe, Andreja Danka, povýšili do hodnosti kapitána a odignorovali ste všetky písane aj nepísané pravidlá, podľa ktorých sa v armáde hodnosti udeľujú. Pri všetkej úcte k Vám, lobbing za navýšenie rozpočtu armády sa ani pri najbujnejšej fantázii nedá považovať za zásluhu. Je to predsa povinnosť člena vládnej koalície a predsedu parlamentu. Sám viete, že ani rozpočet na rok 2017 nedosahuje výšku, ktorú sme sa ako člen NATO zaviazali vyčleniť pre armádu pri prijímaní do tejto organizácie.

Som z generácie mužov, ktorá ešte musela absolvovať základnú vojenskú službu. Na vlastnej koži som zažil, ako to v armáde chodí. Po absolvovaní vojenskej katedry na vysokej škole som sa stal veliteľom čaty. Až po roku vojenčiny som z hodnosti čatára bol povýšený na hodnosť podporučíka pri mojom odchode do civilu (v súčasnosti taká hodnosť v armáde Slovenskej republiky nie je). Keď som po troch rokoch od skončenia „vojenčiny“ absolvoval Zdokonaľovaciu prípravu, bol som povýšený do hodnosti poručík v zálohe. Túto hodnosť mám z čias Československej socialistickej republiky až dodnes.

Pán minister, myslím, že udeľovanie hodností v armáde nechápete správne. Vyššia hodnosť  prichádza s tvrdou drinou a po získaní nových zručností a spôsobilostí. Vyššie hodnosti  v armáde sa nerozdávajú pre „sympatie“ či  ako „suvenír“ kamarátom z kancelárii.

Pán minister, chcem vrátiť hodnosť poručíka a opäť sa stať radovým vojakom. Cítim sa ponížený vymenovaním kapitána Danka.  Zrejme si povýšenie „zaslúžil“ za to, že robil asistenta poslancovi, ktorý bol predsedom Výboru pre obranu a bezpečnosť, ako on tvrdí.  V tom istom výbore som ako poslanec pôsobil v rokoch 2010 až 2012. Pôsobím v ňom vlastne aj dnes. Nuž ale o povýšenie, k akému došlo v prípade  kapitána Danka, by som za túto činnosť úprimne nikdy nemal záujem.

Zaradilo by ma totiž medzi  „novú vojenskú elitu záložákov“ s plukovníkom Ficom, plukovníkom Paškom, kapitánom Dankom, plukovníkom Jahňátkom či s plukovníkom Maďaričom a ďalšími, o ktorých sa možno ešte dozvieme.  Sám pán minister uznáte, že postaviť  sa s týmito mužmi do prvej línie v čase vojny by bolo čistou samovraždou.

Teraz najčítanejšie

Milan Laurenčík

Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Člen Zahraničného výboru NR SR a Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu NBÚ. Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, poslanec a predseda Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva ŽSK. Od 2014 do 2016 starosta obce Terchová. ... zasadzujem sa o rozvoj regiónov, v ktorých bude radosť žiť....