Denník N

Lennonov sen, čo tryská priamo z Kristovho srdca.

Zahojme rozdelenie tak, že rozdeľujúcich zahrnieme medzi nás. Zastavme násilie tak, že ho premôžeme nenásilím

Zahojme rozdelenie tak, že rozdeľujúcich zahrnieme medzi nás. Zastavme násilie tak, že ho premôžeme nenásilím.

Rozpoznajme nádheru svojich „nepriateľov“ odhalením, že jediným nepriateľom sú ideológie, čo rozdeľujú, súdia, odsudzujú. Neexistuje žiaden nepriateľ, iba ten, ktorého v nás tieto ideológie a náboženstvá stvoria a presvedčia nás o jeho existencii.

Predstavujem si, že aj my, kresťania, znovuobjavíme svätosť a nádheru každého človeka, že odmietneme kmeňové delenia sa, denominačnú inštitucionálnosť, nacionálnu exkluzivitu. Všetci sme na jednej lodi a plavíme sa do jedného prístavu, z ktorého sme všetci vyplávali. Kresťanské veľké ospravedlnenie raz musí prísť a príde v momente, keď naozaj uveríme, že Otec naozaj „zmieril celý svet, celé univerzum, absolútne celé stvorenie sám so sebou“. Keď uvidíme, že žiaden človek nie je nepriateľom Boha a už vôbec nie nás samotných. Tento základ nám dá pevnú pôdu nohami, na ktorej sa Lennonov sen naplní. Lennonov sen, ktorý vyviera priamo z Otcovho srdca:

„Predstav si, že nad nami nie je žiadne nebo,
dá sa to, ak sa o to pokúsiš.
Predstav si, že pod nami nie je žiadne peklo
a nad nami je len obloha.
Predstav si, ako všetci ľudia
žijú len pre dnešok…

Predstav si, že neexistujú žiadne krajiny,
nie je to také ťažké.
Predstav si, že neexistuje dôvod vraždiť či zomierať
a nebolo by tiež žiadne náboženstvo.
Predstav si, že všetci ľudia žijú v mieri.

Možno si povieš, že len snívam,
no nie som jediný…
Dúfam, že sa k nám raz pridáš
a svet sa zjednotí.

Predstav si, že by nikto nič nevlastnil.
Uvažujem, či to dokážeš.
Predstav si, že neexistuje chamtivosť či hlad
a ľudia sú súdržní.
Predstav si, že všetci ľudia sa spoločne
podieľajú na existencii sveta.

Možno si povieš, že len snívam,
no nie som jediný…
Dúfam, že sa k nám raz pridáš
a svet sa zjednotí.“

Pridaj sa … #nenásilie je odpoveď. Vaše názory? Ako? Kde? Začnime rozhovor o východiskách a trvalých riešeniach, ktoré azda ako jediné ponúka #nenásilie . Sú prítomné v každom filozofickom prúde, každom spoločenskom usporiadaní, každom vierovyznaní, akokoľvek skryté a potláčané. Nenásilie je zakorenené hlboko každom z nás, ale uverili sme, že je to bláznivá, neefektívna metóda. 

Teraz najčítanejšie

Martin Švikruha

Na ceste odhaľovania, že človek je dôležitejší ako inštitúcia. Azda bude nápomocná sklamaným z inštitucionalizovaných foriem kresťanstva a spoločne sa pokúsime hľadať odpoveď na otázku, či neexistuje autentickejšie, nedogmatické, slobodné, organické prežívanie viery.