Denník N

Nemusíte písať blogy pán Bugár, stačí keď budete pracovať (podľa zákonov)

Váš blog o VÚC, pán Bugár je len prázdna mediálna prestrelka. Myslím si, že ste mali možnosť občanov o význame samosprávnych inštitúcií presvedčiť inak a inokedy. Kauza diaľnica D1 a križovatka Triblavina Vám je určite známa. V októbri minulého roka sme Vás – ako politického a odborného garanta rezortu dopravy – oslovili kvôli protiprávnemu konaniu pri výstavbe D1. Neodpovedali ste. Tu ste mali začať pracovať na tom, aby bola dodržiavaná legislatíva a aby inštitúcie pracovali v prospech obyvateľov tohto regiónu. Odbornosťou vašich rozhodnutí by ste obhájili ich zmysel.

triblavina
Stavenisko Triblavina (maps.google.com)

Prečítala som si váš blog o VÚC, pán Bugár Čo sme sa už všetci zbláznili? Je to len prázdna mediálna prestrelka. Občanovi neprinesie nič.

Vaša reakcia prišla rýchlo. Žiaľ iba ako reakcia na opozičného poslanca Miroslava Beblavého o zrušení VÚC. Škoda, že VÚC využívate len na politickú reakciu. Škoda, že v blogu píšete len o zamestnancoch a nie o občanoch, ktorých záujmy majú tieto úrady chrániť. Táto téma totiž ponúka zásadne viac. Problémy občanov žijúcich v regiónoch máte v rukách aj vy, keďže v zastupiteľstvách sedia aj poslanci strany Most Híd a svojich zástupcov máte aj na postoch v úradoch a vo vláde. Nie je preto na mieste téma rušenie alebo ponechanie úradov BSK, alebo spôsob ich založenia. Na mieste je otázka, ako vaši politici a úradníci zastupujú občanov a ako sa vysporadúvajú s problémami širokej agendy – vrátane tej dopravnej. Rovnako to platí aj pre ministerstvo dopravy a ministerstvo životného prostredia, ktoré riadia ministri nominovaní vašou stranou.

A teraz k téme. Kauza diaľnica D1 a križovatka Triblavina Vám je známa. Iste sú Vám známe aj okolnosti, za ktorých koncepcia dopravy v jej okolí vznikala. Proces prípravy  bol transparentný, zabezpečovali ho odborníci a investovali sa doň milióny. Vznikol územný plán, ktorým sa tu žijúci občania a prichádzajúci novousadlíci riadia. Určitý čas to šlo podľa pravidiel. A potom prišiel investor, ktorý postupne získaval územie okolo diaľnice a pripravovaná koncepcia začala byť pre jeho biznis-plán problémom. Príslušné inštitúcie začali meniť pravidlá a  občan sa o nich nemal dozvedieť. Napriek značnému rozvoju územia sa tu príprava dopravných stavieb zastavila a štát investoval len do jednej križovatky, ktorá rieši dopravu len pre jednu spoločnosť. O problémoch s týmto súvisiacich sme Vás v októbri minulého roka informovali aj prostredníctvom tejto výzvy List Bélovi Bugárovi, ktorého sme oslovili pre protiprávne konanie pri výstavbe D1 

Myslím si, že toto bol čas, kedy ste mali občanov tohto štátu presvedčiť o význame samosprávnych, ale aj štátnych inštitúcií. Tu ste mali začať pracovať na tom, aby bola dodržiavaná legislatíva a aby inštitúcie pracovali v prospech obyvateľov tohto regiónu. A odbornosťou vašich rozhodnutí by ste obhájili ich zmysel. 

Iste vám je známe, pán Bugár, že argumenty, ktoré teraz používate na obhajobu dopravných zmien prostredníctvom inštitúcií riadených nominatami Mostu-Híd nie sú postavené na odborných argumentoch. Čísla, na ktorých je postavené dopravno-kapacitné posúdenie sú neúplné, zmeny, ktoré v území obhajujete vyžadujú nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie, to, čo v tomto území pripravujete bude znamenať definitívne zablokovanie dopravy. Pre okolité územie nemáte riešenie, ani alternatívu. Viete, že povoľovaním ďalších a ďalších logistických parkov zhoršujete podmienky na život občanov. Taktiež viete o protiprávnom konaní NDS v tejto veci a o našich podaniach na NAKA, NKÚ, ÚVO, na ministerstve dopravy a ministerstve životného prostredia a o podaniach na súd. Predpokladám, že viete aj o štúdii organizácií CEE Bankwatch a Counter Balance, ktorá upozorňuje na problematickosť súvisiaceho projektu Bratislavského obchvatu hneď v niekoľkých úrovniach, ktorý riadia rovnaké inštitúcie Bratislavský obchvat: Príklad alebo problém?

Očakávali sme, že odpoviete na našu výzvu a rovnako minister dopravy bude reagovať na našu výzvu k tejto téme rokovať. To, že ste nereagovali, nie je prejavom slušnosti. Rovnako nie je v poriadku to, že odborníci na úradoch sú nútení meniť svoje stanoviská, aby vyhoveli vopred dohovoreným postupom v prospech jednej súkromnej firmy.  A v poriadku nie je ani to, že majú strach o tom hovoriť.

Nemusíte písať blogy p. Bugár, nemusíte pred svojimi voličmi listami obhajovať vstup vašej strany do vlády so Smerom. Ak je jedným z pilierov Vašej strany právny štát, tak ako ste to uviedli v liste adresovanom svojim voličom, pracujte podľa zákonov. Obhajujte verejný záujem a pomáhajte ľuďom, iste si to všimnú skôr, ako prázdne slová. Lebo zatiaľ vieme konštatovať len to, že vláda, ktorej ste súčasťou, hodnoty právneho štátu nectí. A mnohí z nás občanov si už myslia, že ste sa všetci zbláznili.

Táňa Kratochvílová, OZ Triblavina

www.oztriblavina.sk

Teraz najčítanejšie

Táňa Kratochvílová

V Bratislave som sa narodila a vychovala dve deti. V Petržalke žijem od roku 1984. Celý život som sa venovala riešieniu problémov mesta ako dopravná inžinierka. Bratislava sú ľudia, ktorí v nej žijú, pracujú, študujú alebo ju len navštevujú. Priala by som si, aby sme sa ju spoločne snažili meniť k lepšiemu.