Denník N

Ján Benčík: Hovorme s ľuďmi z druhej strany plota

Foto – Tomáš Halász
Foto – Tomáš Halász

Zúčastnil som sa iba jedného podujatia občianskej iniciatívy Zabudnuté Slovensko. Bolo to v Revúcej. Domnievam sa, že dopoludňajšia časť, beseda s mladými ľuďmi splnila účel po všetkých stránkach. S mladými treba hovoriť, lebo ak s nimi nebudeme hovoriť my, tým skôr ich získa druhá strana. Mal som z tej besedy veľmi dobrý pocit. Mladí ľudia sú vnímaví a citlivo reagujú, najmä ak cítia, že sa im niekto prihovára úprimne, bez falše či pocitu nadradenosti.

Večer bol rozpačitejší, nie však vinou organizátorov, ale skutočne zanedbateľnou účasťou verejnosti, ktorú, žiaľ, neprilákal ani sprievodný program. Ani otázky a reakcie niektorých účastníkov nepridali na optimizme. Ako som však počul, inde to bolo podstatne lepšie. Najmä čo sa týka účasti a záujmu o korektnú diskusiu.

Napriek tomu vec nepovažujem za márnu a plne súhlasím s myšlienkou Fedora Gála, pochádzajúcou z našej komunikácie: „Áno, myslím si, že s ľuďmi, ktorí sú na „druhej strane plota“ treba hovoriť. Existujú však hranice odkiaľ pokiaľ. Obaja to vieme.“

Lebo ak s nimi nebudeme hovoriť, ten plot bude čoraz vyšší a po čase vzájomnej komunikácii úplne zabráni.

A to môže mať veľmi zlé následky.

Ján Benčík, bloger

Občianska iniciatíva Zabudnuté Slovensko je súčasťou projektu Spoločná krajina.

Fotky z podujatia Zabudnuté Slovensko v Revúcej 11/2016 (autori Marcel Uhrin a Michal Karako)
Fotky z podujatia Zabudnuté Slovensko z Revúcej 11/2016 (autori Marcel Uhrin a Michal Karako)

Teraz najčítanejšie

Spoločná krajina a Zabudnuté Slovensko

Občianska iniciatíva "Zabudnuté Slovensko" vznikla po voľbách v marci 2016. Organizátormi sú občiansky aktivista Michal Karako a novinár Andrej Bán. Ich cieľom je diskusia na témy extrémizmu a fašizmu, xenofóbie či intolerancie, ale podujatia sú zároveň vyjadrením spolupatričnosti jednotlivých regiónov Slovenska a podporou regiónov a ľudí v nich žijúcich. Od septembra 2016 Katedra politológie Filozofickej fakulty UK v spolupráci s Denníkom N spustila projekt “Spoločná krajina”, vrámci ktorého osobnosti, členovia Katedry politológie a redakcie Denníka N diskutujú so stredoškolákmi o tom, čo ich hnevá, čoho sa boja, prečo chcú odísť do cudziny a snažia sa pochopiť, prečo by niektorí z nich volili extrémistov. Zabudnuté Slovensko a Spoločná krajina sa spojili, aby vytvorili väčšiu hrádzu voči týmto negatívnym tendenciám v spoločnosti. V blogoch sú prezentované názory organizátorov, hostí podujatí a ich podporovateľov.